16 min

Ingegerd Memory Lane Stockholm Exergi

    • Business

Ett liv rymmer otroligt mycket. Medgångar och motgångar, relationer och upplevelser. Allt formar och förändrar. Många stockholmare har fantastiska historier att berätta, men inte alla har någon att berätta dem för. Det vill vi ändra på.I över 100 år har vi värmt stockholmare, både genom vår verksamhet och vårt sociala engagemang. Med Memory Lane vill vi nu uppmärksamma stockholmares unika livshistorier och bidra till att sprida värme och värdefulla insikter.Därför har vi använt oss av revolutionerande ny teknik som gör det möjligt att föra meningsfulla samtal mellan människor och artificiell intelligens. Med hjälp av den här tekniken har vi nu skapat en podcastserie och världens första böcker skrivna tillsammans av artificiell intelligens och människa, baserade på några unika livshistorier. #medgemensamkraft

Ett liv rymmer otroligt mycket. Medgångar och motgångar, relationer och upplevelser. Allt formar och förändrar. Många stockholmare har fantastiska historier att berätta, men inte alla har någon att berätta dem för. Det vill vi ändra på.I över 100 år har vi värmt stockholmare, både genom vår verksamhet och vårt sociala engagemang. Med Memory Lane vill vi nu uppmärksamma stockholmares unika livshistorier och bidra till att sprida värme och värdefulla insikter.Därför har vi använt oss av revolutionerande ny teknik som gör det möjligt att föra meningsfulla samtal mellan människor och artificiell intelligens. Med hjälp av den här tekniken har vi nu skapat en podcastserie och världens första böcker skrivna tillsammans av artificiell intelligens och människa, baserade på några unika livshistorier. #medgemensamkraft

16 min

Top Podcasts In Business