27 episodes

I vår podd fördjupar vi oss i olika frågor med koppling till innovation. Det kan handla om cirkulär ekonomi, digitalisering, artificiell intelligens, framtidens resor, smarta städer och mycket mer.

Innovation Vinnova

  • Stat och kommun
  • 4.9 • 18 Ratings

I vår podd fördjupar vi oss i olika frågor med koppling till innovation. Det kan handla om cirkulär ekonomi, digitalisering, artificiell intelligens, framtidens resor, smarta städer och mycket mer.

  Avsnitt 23 - Parkera bilen och utforska alternativen

  Avsnitt 23 - Parkera bilen och utforska alternativen

  För att nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med tekniska lösningar som elektrifiering och förnybara bränslen. Vi behöver också förändra våra beteenden för att resandet ska bli hållbart. Hur ska det gå till?

  Hör ett samtal mellan Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-sekretariatet, och Sara Hugosson, Vinnova.

  Vi möter också Anna-Karin Lindqvist som leder projektet Aktiva skoltransporter.

  Samtalet leds av Daniel Holmberg, Vinnova

  • 40 min
  Avsnitt 22 - På spaning efter framtiden

  Avsnitt 22 - På spaning efter framtiden

  I detta avsnitt av podden Innovation blickar tre klartänkta spanare in i framtiden - för att ge en bild av vart vi är på väg. 

  Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm: spanar om sifferdjur.

  Ylva Strander, Vinnova: om hur parallella verkligheter kommer att prägla våra liv. 

  Emma Engström, forskare på Institutet för framtidsstudier: om hur förändringar sker så snabbt att det finns en risk att vi låter tekniken ta ledningen.

  Samtalet leds av Liselott Ber

  • 44 min
  Avsnitt 21 - Innovation ska bygga ett starkare Europa

  Avsnitt 21 - Innovation ska bygga ett starkare Europa

  Horisont Europa är världens största forskningsprogram med en budget på 95miljarder euro under 2021-2027. Hur kan det stärka Europas och Sveriges konkurrenskraft och bidra till att lösa vår tids samhällsutmaningar? Vad har företag, universitet och andra för nytta av att vara med?

  Lyssna på ett samtal mellan Mikael Östling, prorektor vid KTH, och Karin Aase, Vinnova.

  Vi möter också forskaren Anna-Lena Spetz och Anders Forslund, vd för Heart Aerospace. 

  Samtalet leds av Daniel Holmberg

  • 47 min
  Avsnitt 20 - Innovation i krisens spår

  Avsnitt 20 - Innovation i krisens spår

  Under pandemin har många företag och andra organisationer snabbt fått ställa om när förutsättningarna förändrats och flera innovationer har drivits fram i krisens spår. Hur kan en kris användas som en möjlighet för att utveckla och skapa nytt?

  Medverkande: Beatrice Reichel, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Erik Borälv, Vinnova

  Vi hör även inslag med exempel på innovationer som utvecklats under pandemin för att möta nya behov.

  Samtalet leds av Liselott Bergman, Vi

  • 51 min
  Avsnitt 19 - Civilsamhället – en innovativ kraft att räkna med

  Avsnitt 19 - Civilsamhället – en innovativ kraft att räkna med

  Civilsamhället och idéburna organisationer har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar. Mycket som vi idag tar för självklart i välfärden som folktandvård, äldreomsorg och barnavårdscentraler har från början skapats av människor som samlats med en gemensam idé om att förbättra samhället. Hur kan vi bli bättre ta tillvara civilsamhällets förmåga att bidra till innovationer för social utveckling?

  • 45 min
  Svensk industri tar täten för hållbar omställning

  Svensk industri tar täten för hållbar omställning

  Svensk industri är världsledande inom hållbarhet och kan bidra till att lösa den globala klimatutmaningen. Ett exempel är de banbrytande satsningar som nu görs på fossilfri stålproduktion. Men vad krävs? Hör ett samtal mellan Eva Petursson, chef för forskning och innovation på SSAB, Peter Larsson, regeringens samordnare vid större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten och Ida Langborg, Vinnova. Vi hör också Fredrik Härén, författare och föreläsare inom global ko

  • 39 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
18 Ratings

18 Ratings

Agata_1 ,

Spännande pod - som tar upp viktigares smala frågor. Viktig - på riktigt!

Den här podden har en plats. Tar upp frågor som inte tidigare behandlats - på ett proffsigt sätt. Bra jobbat Vinnova!
Peter

Top Podcasts In Stat och kommun

You Might Also Like