14 min

Introduktionsavsnitt Alla Barn Alla Språk Alla Dagar

    • Språkkurs

I introduktionsavsnittet presenteras vad poddarna kommer att handla om och vilka som kommer att delta, samt vilka som varit med i projektet kring Riktlinjer för hållbar språkutveckling. Avsnittet innehåller även en intervju med Camilla Börjesson Jansson, Kvalitets och utvecklingschef, Barn och skola, Lidköping

I introduktionsavsnittet presenteras vad poddarna kommer att handla om och vilka som kommer att delta, samt vilka som varit med i projektet kring Riktlinjer för hållbar språkutveckling. Avsnittet innehåller även en intervju med Camilla Börjesson Jansson, Kvalitets och utvecklingschef, Barn och skola, Lidköping

14 min