44 avsnitt

En podcast om skolan och läraryrket med Per Kornhall och Isak Skogstad. I varje avsnitt gästas vi av en inflytelserik person inom skolvärlden för att diskutera aktuella frågor.

Kornhall & Net‪z‬ Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé

  • Utbildning
  • 4.5 • 43 betyg

En podcast om skolan och läraryrket med Per Kornhall och Isak Skogstad. I varje avsnitt gästas vi av en inflytelserik person inom skolvärlden för att diskutera aktuella frågor.

  Om den utforskande spiralen

  Om den utforskande spiralen

  Ingela och Per pratar om ”den utforskande spiralen” som ramverk för kollegialt lärande, och en hel del annat som hänger ihop med systematiskt förbättringsarbete i skolan.
  Hur är det att jobba som rektor och hur skapar man en framgångsrik skola? Vilket ledarskap gör att eleverna känner sig trygga och når bra resultat? Och hur kan systemet och ramarna för det systematiska kvalitetsarbete utmanas?
  Citat från Ingela:
  ”Alla våra ansträngningar som vi gör, som handlar om att utveckla undervisningen eller förändra undervisningen, dom kommer inte bli framgångsrika om inte eleven den lärande först känner så här: jag känner mig okej att vara här, jag vet att det finns vuxna som tror på mig här”
  ”Assumtptions is the mother of all fuck ups”
  ”Systemet och ramarna för det vi kallar för systematiskt kvalitetsarbete behöver utmanas”
  Citat från Per: 
  ”Rektor är nog troligtvis det svåraste chefsjobbet vi har i Sverige”
  ”Det finns inga quick fix, men det finns jävligt bra metoder som kan göra nytta”
   
  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 
  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 
  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 
  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

  • 1 tim. 2 min
  Med Marcus Strömberg om att driva Europas största skolkoncern

  Med Marcus Strömberg om att driva Europas största skolkoncern

  Marcus Strömberg är sedan 2005 vd för Europas största skolkoncern AcadeMedia. Han har en civilingenjörsexman i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköping Universitet och har även flera styrelseuppdrag i både bolag och organisationer med anknytning till skolan. 
  Hur hamnade Marcus i skolvärlden? Går det att förena rollerna att driva ett stort börsnoterat företag och ha ett viktigt samhällsuppdrag? Vad händer när andelen privata ägna skolor hela tiden ökar och vad får de ekonomiska drivkrafterna för konsekvenser?
  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 
  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 
  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 
  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.
  Citat från Marcus
  ”Skolan har blivit min life passion”
  ”Det som lever växer och jag är så fascinerad att det varje år söker sig fler elever och föräldrar till oss på alla profiler på alla skolor”
  ”Skola är ett komplext uppdrag och du måste ha det fokus på det du gör”
  ”Vi ska vara dom som levererar bäst utbildning före varje skattekrona, det tror jag faktiskt vi gör”
  ”Min bild av det vi gör internationellt, det handlar om att bygga solidaritet”
  ”Vi är så beroende av förtroende, vi är beroende av att människor ger oss förtroende. Det största förtroendet man kan ge någon ger man oss varje dag … Om det här förtroendet börjar skava, det får så enorma konsekvenser”
  ”Att få verka som företag i den här kontexten är ju ett otroligt förtroende och det måste vårdas, och det kanske vi har gjort bristfälligt. Men jag hoppas att man kan prata om detta. Det är det som jag tror är vägen framåt”

  • 1 tim. 1 min.
  Med Marcus Larsson från tankesmedjan Balans om marknadsskolans konsekvenser

  Med Marcus Larsson från tankesmedjan Balans om marknadsskolans konsekvenser

  Hur påverkas lärare och elever av marknadsskolan? Vilka konsekvenser skapar New Public Management med ökad konkurrens, målstyrning och kostnadseffektivitet för det svenska skolsystemet? Hur klarar skolan ökade effektiviseringskrav samtidigt som resurserna minskar?
  Marcus Larsson är skoldebattör och lärare med fackliga uppdrag inom arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med Åsa Plesner driver han sedan 2017 tankesmedjan Balans. De jobbar för att synliggöra hur den politiska styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa hos de som arbetar i vård, skola och omsorg. Marcus har även varit miljöpartistisk kommunpolitiker och suttit i lokalstyrelsen för Lärarförbundet. 
  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 
  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 
  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 
  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.
  Citat från Marcus Larsson:
  ”Marknadsskolan leder till att politiker inte har som huvuduppdrag, för en majoritet i en kommun, att skolorna är så bra som möjligt. Utan det är att garantera att här finns det många skolor att välja mellan, här finns det populära skolor.”
  ”Vi måste gå ifrån den här tron eller grundinställningen är att vi ska få mer för mindre.”
  ”Den här highchaparral-tävlan vi har. Alla ska bli bäst, det ska inte finnas några dåliga skolor. Det är ju inte att tävla, när man får lite mindre varje år”
  ”Man behöver inte säga att allt är dåligt. Jag tycker till exempel det är bra med en liten andel alternativ som kan testa olika metoder, som kan experimentera mer. Nu har vi ett enormt experiment med att ha undervisning på engelska”
  ”Vi har missat det här att allt vi har haft och allt vi fortfarande har, det har ju tillkommit för att många människor gått ihop och sagt det där vill vi ha. Och New Public Management det finns mekanismer där som sågar ner dom grenarna att stå på för dom som vill organisera sig”

  • 1 tim. 14 min
  Med Anna Kaya om att undervisa nyanlända och svenska som andraspråk

  Med Anna Kaya om att undervisa nyanlända och svenska som andraspråk

  Hur kan lärare stärkas för att alla elever i svensk skola ska få en likvärdig utbildning? På vilket sätt kan flyktingvågen och dess effekter på skolan förstås? Och hur kan undervisningen anpassas i en elevgrupp med stor spridning i språk- och kunskapsutveckling? 
  Anna Kaya är grundskolelärare i svenska som andraspråk. Hon arbetar halvtid som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet och halvtid som lärare i förberedelseklass på Sofielundsskolan i Sollentuna kommun. Anna har skrivit boken Att undervisa nyanlända – metoder, reflektioner och erfarenheter.
  Citat från Anna Kaya
  ”Flyktingvågen satte ljus på vad vi behöver göra kring nyanlända elever i svensk skola … Jag tror att vi i framtiden kommer se tillbaka på den här tiden med en annan blick.”
  ”Resursfördelningssystemet blir orättvist när det gäller just svenska som andraspråk med tanke på elevpengen.”
  ”Det är dumt att lärare inte får lära sig mer om andraspråksutveckling och hur man lär ut kunskap på ett annat språk, med tanke på att det är 25 procent av eleverna som har utländsk bakgrund.”
  ”Flerspråkighetsaspekter behöver alla lärare kunskapen om, hur det påverkar inlärningsprocessen och hur man kan dra nytta av flerspråkig resurs.”
  ”För det första är eleverna i stort sett alltid motiverade. De är så glada över att få gå i skolan, oavsett om de kommer från en internationell skola eller om de är flyktingar. Alla kommer in med nyfiken blick, ’här ska jag lära mig saker’, och alla vill lära sig svenska språket så fort som möjligt.”
  ”Det är ett så intressant växelspel, att man kan kommunicera med varandra trots att man inte har ett gemensamt språk… Det är utmanade ja, men det ger så otroligt mycket.”
  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 
  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 
  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 
  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

  • 55 min
  Med professor Hans Hasselbladh om lärarutbildningen i Sverige och Finland

  Med professor Hans Hasselbladh om lärarutbildningen i Sverige och Finland

  Hur formas lärarutbildningen av reformer? Vad är lärarnas roll och hur lika eller olika bör de vara?
   
  I avsnittet gästar Hans Hasselbladh som är professor på Örebro Universitet i företagsekonomi med inriktning mot organisationsteori. Han har forskat om reformer i offentlig sektor, professioner, styrning och makt och är radaktör och författare till boken ”Professionalisering av lärarutbildningen: Reformer i Sverige och Finland”.
   
  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.
   
  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.
   
  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/
   
  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

  • 1 tim. 1 min.
  Med Jonas Nilsson och Martin Karlberg om ledarskap i klassrummet

  Med Jonas Nilsson och Martin Karlberg om ledarskap i klassrummet

  Hur blir lärare bättre ledare? Är det tabu att ens ställa frågan?
  Gäster är läraren Jonas Nilsson och forskaren Martin Karlberg. De kom nyligen ut med boken ”Handbok i klassrumsledarskap”, ett ämne som allt fler pratar om.
  Jonas Nilsson är lärare sedan år 2000. Han föreläser om ledarskapet i klassrummet och är en tongivande röst inom den svenska skoldebatten.
  Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik.
  Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.
  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.
  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/
  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

  • 1 tim. 1 min.

Kundrecensioner

4.5 av 5
43 betyg

43 betyg

Erik Torstensson ,

Rekommenderas

En mycket välkommen satsning! Ser fram emot att höra fler intressanta gäster och att lära mig mer om svensk utbildningspolitik!

Pia Enochsson ,

Viktiga samtal!

Så bra att ni skapat ett forum för viktiga samtal om skola, skolutveckling och -hoppas jag - lärarutbildning. Jag har under större delen av mitt yrkesliv strävat efter att förändra och ibland även bromsa vissa utvecklingstendenser i skolan. Jag har prövat som lärare, syo, expert på länsskolnämnd, generaldirektör i MSU och avdelningschef för skolutveckling, lärarlegitimation och statsbidrag. Jag har också prövat förändringmöjligheter politiskt som politiskt sakkunnig hos Bengt Göransson och en kort tid hos Göran Persson på Utbildningsdepartementet. När jag idag som pensionär blickar bakåt så är det med sorg jag ser var svensk skola står idag som resultat av otaliga experiment och ogenomtänkta satsningar av olika slag.

Jag tror och tycker att mina gamla studiekamrater från lärarhögskolan är de stora hjältarna som i tysthet undervisat och jobbat på i sina klassrum och berikat uppväxten för många elever. Oftast långt från den akademiska skoldebatten. Nu är de alla ersatta i klassrummen av en ny generation lärare med betydligt sämre förutsättningar. Jag tycker det är så angeläget att skoldebatten fortsätter och att ni valt att bjuda in så många spännande, kunniga och modiga gäster!

Cizzi76 ,

Lyssningsvärt!

Fördjupade frågor och resonemang som jag inte hört någon annanstans. Lyssningsvärt!

Mest populära podcaster inom Utbildning

Andra som lyssnade prenumererar på