73 avsnitt

En podcast om skolan och läraryrket med Per Kornhall och Isak Skogstad. I varje avsnitt gästas vi av en inflytelserik person inom skolvärlden för att diskutera aktuella frågor.

Kornhall & Netz Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé

  • Utbildning
  • 4,6 • 48 betyg

En podcast om skolan och läraryrket med Per Kornhall och Isak Skogstad. I varje avsnitt gästas vi av en inflytelserik person inom skolvärlden för att diskutera aktuella frågor.

  Med journalisten Karin Grundberg Wolodarski om experimentet

  Med journalisten Karin Grundberg Wolodarski om experimentet

  Lever vi i Peje Emilssons utopi?
   
  I veckans Kornhall & Netz pratar vi med journalisten Karin Grundberg Wolodarski – aktuell med boken Experimentet. Boken är en djupdykning i de beslut som lett till att Sverige idag har en av världens mest avreglerade skolor. Vi diskuterar hur Karins researcharbete sett ut och vad som fick henne att intressera sig för skolfrågan. Vi försöker också gå till botten med varför frågan om skolan är så infekterad samt vad som egentligen varit drivkrafterna bakom de politiska beslut som lett till hur läget ser ut idag.
   
  Citat från Karin Grundberg Wolodarski:

  ”Jag har tagit den där hissen på KB ner till källaren och stålsatt mig och tänkt nu försvinner en till dag i mitt liv!”

  ”Frågan var väldigt upphetsad, de olika lägren pratar inte med varandra. Det är ju fortfarande så, dom kan ju inte kommunicera kring den här frågan och vi har haft systemet i 30 år!”

  ”När man införde skolpengen, då hade man ju redan i utbildningsutskottet bestämt att man skulle likställa kommunala skolor och friskolor ekonomiskt men man hade inte bestämt hur det skulle ske.”

  ”För vissa är det ett ideologiskt projekt skulle jag säga, men för aktiemäklaren är det nog bara rent företagsekonomiskt att han tror på det.”

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

  • 51 min
  Med etnologen Göran Nygren om betyg och lust att lära

  Med etnologen Göran Nygren om betyg och lust att lära

  ”Det som är alarmerande ur ett skolperspektiv  är att skolan idag fungerar segregerande. Istället för att motverka sociala orättvisor så skapar den faktiskt [social orättvisor] genom sitt sätt att vara organiserad och strukturerad.”

  I veckans avsnitt gästas vi av etnologen och kulturantropologen Göran Nygren, verksam vid Uppsala Universitet. Han har på ett eller annat sätt jobbat med skolfrågor i över 20 år. Förra året disputerade han med avhandlingen ”Jag vill ha bra betyg - en etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker”. Hur kan etnologin hjälpa oss att bygga framtidens skola? Vi diskuterar bland annat huruvida mängden examinerande moment i dagens skolsystem faktiskt göder elevernas lust att lära sig. Vi pratar även om hemmets betydelse för elevernas inlärning och varför detta går stick i stäv med vad skolkommissionen rekommenderade år 1946. 

  Citat från Göran Nygren:

  ”Det som är alarmerande ur ett skolperspektiv  är att skolan idag fungerar segregerande. Istället för att motverka sociala orättvisor så skapar den faktiskt [social orättvisor] genom sitt sätt att vara organiserad och strukturerad.”

  ”Eleverna upplever en konstant stress på grund av en ständig examinationsnärvaro!”

  ”Om vi har ett utbildningssystem som skapar elever  som faktiskt inte tycker att kunskap är roligt – det tror jag är förödande i ett långsiktigt perspektiv!”

  ”För att få höga resultat idag så måste man lägga ner väldigt mycket skolarbete i hemmet.”

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

  Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

  • 1 tim. 15 min
  Med journalisten Peter Letmark om boken ”Svensk skola AB”

  Med journalisten Peter Letmark om boken ”Svensk skola AB”

  Peter Letmark är journalist på Dagens Nyheter där han bevakar skolfrågor. Han kommer i dagarna ut med boken "Svensk skola AB – så tog marknaden över ansvaret för våra barn”. 

  Boken beskriver i reportageform vilka effekter och konsekvenser besluten om att skapa en skolmarknad har för elever, föräldrar och samhälle.

  I podden pratar vi om hans drivkraft att berätta, om aningslösa politiker och varför Peters initiala motstånd till att skriva boken handlade om att hans erfarenhet är att ”skolan är så stängd, lärarna är rädda”. Men att det också var det som till slut gjorde att han skrev den.
   

  Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/  

  Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen

  • 1 tim. 4 min
  Med kommunalpolitikern Peter Vigren om yrkesprogrammens död

  Med kommunalpolitikern Peter Vigren om yrkesprogrammens död

  “Vi lägger väldigt mycket förhoppning till att 15-åringens fria val ska svara upp mot kompetensförsörjningsbehovet i samhället.” 

   

  Skolan har i hundratals år haft som uppgift att bilda befolkningen både kunskapsmässigt och socialt, men också att möta landets behov av kompetent arbetskraft. Frågan är om dessa mål ställts åt sidan? Det och mycket mer diskuteras tillsammans med Peter Vigren, före detta gymnasielärare och numera kommunalpolitiker som är aktuell med rapporten “Yrkesprogrammens död – och vad vinstmaximeringsprincipen i skolan har med saken att göra”. 

   

  Citat från Peter Vigren:

   

  “Det gränsar till en klassfråga”

  “Hur kommer det sig att det inte etableras yrkesprogram på friskolorna i tillnärmelsevis samma utsträckning?” 

  “Nu finns det inga ekonomiska argument för att välja en teoretisk utbildning.”

  “Det är inte så att yrkesprogrammen alls är för folk som har det knepigt i skolan. “

  “Risktagandet för en privatföretagare att starta dom här utbildningarna är jättehögt” … “Då är det troligare att du startar program som till exempel samhällsprogrammet.”

  “Den jag svarar för är inte en grupp aktieägare som ska ha maximal utdelning på sitt investerade kapital. Den jag svarar för är mitt kommunfullmäktige här i stan.” 

  “Det jag hade önskat är att man får bort vinstincitamentet i skolan”

  • 56 min
  Med Gustav Fridolin, f d utbildningsminister,​​ folkhögskolelärare och författare

  Med Gustav Fridolin, f d utbildningsminister,​​ folkhögskolelärare och författare

  ”Idag är politik, på ett lite skadligt sätt, uppbyggt helt runt konflikt.” 

  I veckans avsnitt gästas vi av före detta utbildningsministern och numera folkhögskoleläraren, Gustav Fridolin. Han pratar bland annat om sina erfarenheter som utbildningsminister, hur det har påverkat honom som lärare och vilka utmaningar hans efterträdare står inför. Däremellan får vi höra en och annan känga mot socialdemokratin, Fridolins syn på regelstyrning, miljöfrågan, läsning och vilka krafter som gynnas av dagens skolsystem. 

  Citat från Gustav Fridolin:

  ”OECD:s genomlysning visade att många som valde skola, valde faktiskt i slutänden en skola som till och med kan ha varit kunskapsmässigt sämre för deras barn.”

  ”Annars blir man ju inte regering, utan då blir man administratör.”

  ”Det antagandet bygger på att socialdemokraternas ideologi är att öppna gruva i Kallak och sänka bensinskatten.”

  ”Miljöfrågan spelar idag en mer undanskymd tillvaro i debatten här, än vad den gör i andra länder.”

  ”… motståndet är inte tydligt. Det finns ingen debatt, utan debatten är ’det här borde göras’ och sen ligger det still. Idag är politik, på ett lite skadligt sätt, uppbyggt helt runt konflikt.

  • 1 tim. 6 min
  Med forskarna Judy Halbert och Linda Kaser

  Med forskarna Judy Halbert och Linda Kaser

  Judy Halbert och Linda Kaser, verksamma vid University of British Columbia i Vancouver, Canada, har under många år och i nära samarbete med andra forskare som t ex Helen Timperly, utformat ett ramverk för skolförbättring genom kollegialt lärande; den utforskande Spiralen.

  Ett systematiskt och nyfiket utforskande av hur skolan och undervisningen verkligen upplevs för dem det berör; eleverna, är en viktig breddning och fördjupning av de kvantitativa data och resultat vi ofta har tillgång till genom t ex prov och betyg. Med stöd av ramverket utmanas också biaser och antaganden i beslutsfattandet och sätter fart på det nätverkande professionella emellan som är en förutsättning för hållbar förbättring. Och det moraliska syftet är glasklart; alla lärande ska lämna skolan med värdighet, möjligheter och mening.

   

  Vi hörs! 

  /

  Ingela Netz & Per Kornhall

  • 1 tim. 11 min

Kundrecensioner

4,6 av 5
48 betyg

48 betyg

Erik Torstensson ,

Rekommenderas

En mycket välkommen satsning! Ser fram emot att höra fler intressanta gäster och att lära mig mer om svensk utbildningspolitik!

Pia Enochsson ,

Viktiga samtal!

Så bra att ni skapat ett forum för viktiga samtal om skola, skolutveckling och -hoppas jag - lärarutbildning. Jag har under större delen av mitt yrkesliv strävat efter att förändra och ibland även bromsa vissa utvecklingstendenser i skolan. Jag har prövat som lärare, syo, expert på länsskolnämnd, generaldirektör i MSU och avdelningschef för skolutveckling, lärarlegitimation och statsbidrag. Jag har också prövat förändringmöjligheter politiskt som politiskt sakkunnig hos Bengt Göransson och en kort tid hos Göran Persson på Utbildningsdepartementet. När jag idag som pensionär blickar bakåt så är det med sorg jag ser var svensk skola står idag som resultat av otaliga experiment och ogenomtänkta satsningar av olika slag.

Jag tror och tycker att mina gamla studiekamrater från lärarhögskolan är de stora hjältarna som i tysthet undervisat och jobbat på i sina klassrum och berikat uppväxten för många elever. Oftast långt från den akademiska skoldebatten. Nu är de alla ersatta i klassrummen av en ny generation lärare med betydligt sämre förutsättningar. Jag tycker det är så angeläget att skoldebatten fortsätter och att ni valt att bjuda in så många spännande, kunniga och modiga gäster!

Cizzi76 ,

Lyssningsvärt!

Fördjupade frågor och resonemang som jag inte hört någon annanstans. Lyssningsvärt!

Mest populära podcaster inom Utbildning

Acast
Acast | Producent Camilla Zamek
Kalle Zackari Wahlström
Dr. Jordan B. Peterson
iHeartPodcasts
Bengt Renander

Du kanske också gillar

Fredrik Hillerborg
Sveriges Radio
Anekdot
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Podplay | Knutfabriken