8 avsnitt

En allt större del av Sveriges befolkning spenderar allt mer tid uppkopplade. Med sociala medier, användargenererat innehåll och ögonblicklig tillgång till all världens information är det
ingen överraskning att utbildning och kommunikation över nätet blir allt vanligare såväl inom ungdomsskolan som inom vuxenutbildningen och den högre utbildningen.

Med avstamp i utvecklingen av nätbaserade utbildningsalternativ arrangerade Högskolan Dalarna en konferens med fokus på kommunikationen på nätet, såväl teoretiskt som praktiskt. Deltagare på konferensen
fick ta del av forskning och praktiska exempel kring kommunikation på nätet, direkt eller indirekt relaterad till utbildning.

Konferensen gick av stapeln 5 december på Högskolan Dalarna, Campus Falun.
Läs mer om konferensen på: http://www.du.se/kpn12

KPN12 – Kommunikation på nätet Dalarna University

    • Utbildning

En allt större del av Sveriges befolkning spenderar allt mer tid uppkopplade. Med sociala medier, användargenererat innehåll och ögonblicklig tillgång till all världens information är det
ingen överraskning att utbildning och kommunikation över nätet blir allt vanligare såväl inom ungdomsskolan som inom vuxenutbildningen och den högre utbildningen.

Med avstamp i utvecklingen av nätbaserade utbildningsalternativ arrangerade Högskolan Dalarna en konferens med fokus på kommunikationen på nätet, såväl teoretiskt som praktiskt. Deltagare på konferensen
fick ta del av forskning och praktiska exempel kring kommunikation på nätet, direkt eller indirekt relaterad till utbildning.

Konferensen gick av stapeln 5 december på Högskolan Dalarna, Campus Falun.
Läs mer om konferensen på: http://www.du.se/kpn12

Mest populära podcaster inom Utbildning

Mer av Dalarna University