110 avsnitt

Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet.

Lars Enarson Podcast Lars Enarson

  • Religion och spiritualitet
  • 4,7 • 23 betyg

Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet.

  DOMENS DAG | Evangeliets glömda del

  DOMENS DAG | Evangeliets glömda del

  ”Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda…Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det" (Apg 10, 17). Det är både ett glädjebudskap och ett allvarsbudskap att Gud till slut kommer att döma all ondska på jorden. Innan domens dag kommer, måste ondskan först spela ut sina sista kort. Det är i första hand sexuell omoral och perversitet som till slut kommer utlösa Guds dom. (2 Pet 2:9-10) Vår generation är den första i världshistorien sedan Noas dagar som upphöjt homosexualitet till en ”normal” livsstil. Godkännandet av homosexuella äktenskap utgör tröskeln in i det antikristliga, laglösa samhället som Gud kommer att döma.

  OBS! Nästa bön på Zoom i Norden 7:14 måndag 7 mars kl 19 (kl 20 i Finland, kl 18 på Island och Färöarna)!

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** NYHET: ODYSEE! https://odysee.com/@LarsEnarson

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 1 tim. 1 min.
  ANTIKRISTS DIKTATUR

  ANTIKRISTS DIKTATUR

  OBS! OM PROGRAMMET TAS NER finns den på https://odysee.com/@LarsEnarson - Norden714 startade 2018 utifrån ett profetiskt tilltal: ”Det som sker nu [i Sverige] ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.” Strategin kommer från djävulen "som förleder hela världen” (Upp 12.9) och verkställs genom dem som tjänar honom.

  Djävulen visade för ett ögonblick alla riken i världen för Jesus och sa: "Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig” (Lk 4.6-7). Uppenbarelseboken beskriver hur djävulen i den yttersta tiden ger antikrist "sin makt och sin tron och stor myndighet” (Upp 13.4). De som vinner seger över antikrist och vilddjurets märke sjunger Mose och Lammets sång och en stor skörd kommer att bärgas för Guds rike som svar på bön.

  #Antikrist #Diktatur

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** NYHET: ODYSEE! https://odysee.com/@LarsEnarson

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 57 min
  HAR GUD VERKLIGEN SAGT?

  HAR GUD VERKLIGEN SAGT?

  ”Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ‘Har Gud verkligen sagt?’” (1 Mos 3.1) Avfallet från tron börjar med ett ifrågasättande av Bibeln. ”Vi tillber inte en bok, vi tillber Gud!” ”Jag håller inte riktigt med Paulus där.” ”Jag känner inte igen mig i den bibelversen.” På detta sätt tillverkar en stor del av kristenheten idag en avgud i sin egen avbild som man tillber, i stället för Bibelns Gud. Vi måste ha Bibeln för att kunna pröva andarna om de är från Gud. Väckelsens tema genom hela Apostlagärningarna är: ”Guds ord hade framgång och spreds alltmer.” (Apg 12.24)

  Folkväckelserna på 1800-talet hade sitt ursprung i kolportörer som gick från hus till hus och spred bibeldelar. Nu ska vi stödja ett sådant projekt i hela Sverige och Norden. Se https://brevlademissionen.se/ Det behövs både brevlådemissionärer, bedjare, chaufförer, praktiska medhjälpare, sponsorer, etc! Alla i #Norden714 kan hjälpa till!

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  #HurKanVi #teologi

  • 55 min
  FLY FRÅN AVFALLET! | Kärlek till sanningen

  FLY FRÅN AVFALLET! | Kärlek till sanningen

  ”Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er” (2 Kor 6.17). Avfallet i den sista tiden innebär ett uppror mot Tio Guds Bud, framför allt när det gäller Bibelns syn på familjen och sexuell renhet. Avfallet i församlingen har lett till att Nordens länder idag är ny-hedniska länder, som övergett den kristna värdegrunden. Gud kommer att resa upp en helig och ren brudeförsamling i den sista tiden och befaller oss i sitt Ord att fly från allt avfall. Det krävs en radikal, djupgående omvändelse ”med fasta, gråt och klagan” (Joel 2.12-13) för att vända utvecklingen. Vi behöver en frimodig, apostolisk, bibeltrogen förkunnelse, utifrån fria lokalförsamlingar som lever i bön och väckelse! Ingen församling med direkta eller indirekta kopplingar till SKR kan räkna med Guds välsignelse och väckelse. Lite surdeg syrar hela degen! Herren står nu redo att dra ut i strid mot avfallet som svar på bön (Jes 42.12-15).

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 1 tim. 41 min
  KORSETS KRAFT

  KORSETS KRAFT

  ”Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans.” (Fil 3.10). #Norden714 har utlyst en bönevecka 22-28 mars, 2021 i förberedelse inför påsk och också inför Nordens dag den 23 mars. De tre första dagarna, 22-24 mars, uppmanar vi till fasta. Det första böneämnet är att kristna i Norden ska uppleva korsets förvandlande kraft i sina liv. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner. Hur kan detta ske? Korset talar inte bara om syndernas förlåtelse genom Jesu blod, utan också om en kallelse till lärjungaskap och att bli lik vår Mästare ”genom en död sådan som hans”. ”Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.” 1 Pet 2.21 Enbart genom ett sådant lärjungaskap kan vi få se en djupgående väckelse och förändring i våra länder.

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 45 min
  MITT VITTNESBÖRD II: Frikyrkligt inbördeskrig

  MITT VITTNESBÖRD II: Frikyrkligt inbördeskrig

  Lars Enarson fortsätter sitt personliga vittnesbörd med tilltal han fått från Herren om den andliga situationen i Sverige och Norden. 1980-talet präglades av kärlekslöshet från alla håll. Herren sa: ”Ni har ingen väckelse var sig i nya eller gamla församlingar i Sverige. Ni behöver alla ödmjuka er inför mig och ropa till mig om nåd så att jag kan förbarma mig över ert land! Inbördeskriget i Kristi kropp måste upphöra!”

  ”Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder" (Joel 2:12-18). ”Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag" (Sef. 2.3). ”Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig” (Hos. 5.15).

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  
*** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 1 tim. 2 min

Kundrecensioner

4,7 av 5
23 betyg

23 betyg

Paulos40 ,

Jesus är Herren över Sverige!!!

“Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.”
‭‭Första Johannesbrevet‬ ‭5:13-15‬ ‭SFB15‬‬

Mest populära podcaster inom Religion och spiritualitet

Silverdrake Förlag
Susanne Ivarsson och Jacqueline Fahlander
Niclas Laaksonen & Tony Martinsson | LaxTon Ghost Sweden
Oh La Moon
Forntida Astronauter
Vivi Linde & Camilla Elfving

Du kanske också gillar