108 avsnitt

Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet.

Lars Enarson Podcast Lars Enarson

  • Religion och spiritualitet
  • 4.7 • 18 betyg

Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet.

  HAR GUD VERKLIGEN SAGT?

  HAR GUD VERKLIGEN SAGT?

  ”Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ‘Har Gud verkligen sagt?’” (1 Mos 3.1) Avfallet från tron börjar med ett ifrågasättande av Bibeln. ”Vi tillber inte en bok, vi tillber Gud!” ”Jag håller inte riktigt med Paulus där.” ”Jag känner inte igen mig i den bibelversen.” På detta sätt tillverkar en stor del av kristenheten idag en avgud i sin egen avbild som man tillber, i stället för Bibelns Gud. Vi måste ha Bibeln för att kunna pröva andarna om de är från Gud. Väckelsens tema genom hela Apostlagärningarna är: ”Guds ord hade framgång och spreds alltmer.” (Apg 12.24)

  Folkväckelserna på 1800-talet hade sitt ursprung i kolportörer som gick från hus till hus och spred bibeldelar. Nu ska vi stödja ett sådant projekt i hela Sverige och Norden. Se https://brevlademissionen.se/ Det behövs både brevlådemissionärer, bedjare, chaufförer, praktiska medhjälpare, sponsorer, etc! Alla i #Norden714 kan hjälpa till!

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  #HurKanVi #teologi

  • 55 min
  FLY FRÅN AVFALLET! | Kärlek till sanningen

  FLY FRÅN AVFALLET! | Kärlek till sanningen

  ”Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er” (2 Kor 6.17). Avfallet i den sista tiden innebär ett uppror mot Tio Guds Bud, framför allt när det gäller Bibelns syn på familjen och sexuell renhet. Avfallet i församlingen har lett till att Nordens länder idag är ny-hedniska länder, som övergett den kristna värdegrunden. Gud kommer att resa upp en helig och ren brudeförsamling i den sista tiden och befaller oss i sitt Ord att fly från allt avfall. Det krävs en radikal, djupgående omvändelse ”med fasta, gråt och klagan” (Joel 2.12-13) för att vända utvecklingen. Vi behöver en frimodig, apostolisk, bibeltrogen förkunnelse, utifrån fria lokalförsamlingar som lever i bön och väckelse! Ingen församling med direkta eller indirekta kopplingar till SKR kan räkna med Guds välsignelse och väckelse. Lite surdeg syrar hela degen! Herren står nu redo att dra ut i strid mot avfallet som svar på bön (Jes 42.12-15).

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 1 tim. 41 min
  KORSETS KRAFT

  KORSETS KRAFT

  ”Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans.” (Fil 3.10). #Norden714 har utlyst en bönevecka 22-28 mars, 2021 i förberedelse inför påsk och också inför Nordens dag den 23 mars. De tre första dagarna, 22-24 mars, uppmanar vi till fasta. Det första böneämnet är att kristna i Norden ska uppleva korsets förvandlande kraft i sina liv. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner. Hur kan detta ske? Korset talar inte bara om syndernas förlåtelse genom Jesu blod, utan också om en kallelse till lärjungaskap och att bli lik vår Mästare ”genom en död sådan som hans”. ”Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.” 1 Pet 2.21 Enbart genom ett sådant lärjungaskap kan vi få se en djupgående väckelse och förändring i våra länder.

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 45 min
  MITT VITTNESBÖRD II: Frikyrkligt inbördeskrig

  MITT VITTNESBÖRD II: Frikyrkligt inbördeskrig

  Lars Enarson fortsätter sitt personliga vittnesbörd med tilltal han fått från Herren om den andliga situationen i Sverige och Norden. 1980-talet präglades av kärlekslöshet från alla håll. Herren sa: ”Ni har ingen väckelse var sig i nya eller gamla församlingar i Sverige. Ni behöver alla ödmjuka er inför mig och ropa till mig om nåd så att jag kan förbarma mig över ert land! Inbördeskriget i Kristi kropp måste upphöra!”

  ”Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder" (Joel 2:12-18). ”Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag" (Sef. 2.3). ”Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig” (Hos. 5.15).

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  
*** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 1 tim. 2 min
  MITT VITTNESBÖRD I: Tiden för Guds besök

  MITT VITTNESBÖRD I: Tiden för Guds besök

  Jesus grät över Jerusalem därför att folket inte förstod den tid då Herren besökte dem. Luk 19.41-44 Väckelser är tider då Gud kommer på besök genom ett utgjutande av den helige Ande och skaror kommer till tro. Sådana väckelser föregås alltid av intensiv och uthållig bön, vilket är ett hårt arbete. I detta budskap berättar Lars Enarson från sitt liv om tre tidigare erfarenheter av väckelse. Gud har rest upp bland andra Bönerörelsen #Norden714, därför att han vill återigen sända en väckelse över Nordens länder. Nu ska vi hänge sig åt bön som aldrig förr. En skörd av människor väntar på att bärgas för Guds rike.

  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  Mer bankinfo på http://Norden714.com

  *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com

  *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola

  Följ via:
  
*** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1
  *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden

  *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson
  *** BITCHUTE: https://bitchute.com/channel/larsenarson
  *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714

  *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia
  *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 1 tim. 2 min
  VÄRLDENS GETSEMANESTUND

  VÄRLDENS GETSEMANESTUND

  Det kommer en prövningens stund över hela världen för att sätta dess invånare på prov, (Upp 3.10) precis som lärjungarna prövades i Getsemane. (Lk 22.31) Om vi likt Petrus litar på oss själva kommer vi att falla. Om vi förtröstar på Herren och lär oss att vaka i Ordet och bönen kan vi stå fasta i prövningens stund. ”Ringaste barn som beder lever oändligt tryggt, Mäktar långt mer än fursten som starkaste fästen byggt.” ”Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” (Mt 26.40-41)

  Vi ber att Tiotusen Bedjare i Norden ska gå igenom Böneskolan ”Herre lär oss att be!”och bli starka bedjare som förlöser Guds kraft över Nordens länder.
  * Lyssna till sången ”En liten stund med Jesus” https://youtu.be/Pk1NpkixDxg
  * Tanka ner Böneskolan ”Herre lär oss att be!” https://norden714.com/boneskola


  *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965
  BG 609-2316 TWI Skandinavien
  Mer bankinfo på http://norden714.com

  *** GÅ MED I #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse, fristående från SKR och påvens inflytande, som ropar till Gud för våra länders räddning utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14.

  *** 1. ÖVERLÅT dig till att be minst 7 minuter om dagen för ditt land. Alla kan ta 7 minuter till att be. Du kan sedan utöka den tiden allteftersom ditt böneliv växer.

  *** 2. ANMÄL dig på http://norden714.com Du kommer då att få aktuella böneämnen, uppmuntrande rapporter, undervisning, mm.

  *** 3. GÅ IGENOM en böneskola på fyra lektioner ”Hur du kan få ett starkt personligt böneliv”. Ladda ner böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://norden714.com

  *** PRENUMERERA YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1

  *** ITUNES PODD: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371?

  • 1 tim. 4 min

Kundrecensioner

4.7 av 5
18 betyg

18 betyg

Paulos40 ,

Jesus är Herren över Sverige!!!

“Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.”
‭‭Första Johannesbrevet‬ ‭5:13-15‬ ‭SFB15‬‬

Mest populära podcaster inom Religion och spiritualitet

Andra som lyssnade prenumererar på