100 episodes

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

Lottapodden Svenska Lottakåren

  • Samhälle och kultur
  • 4.3 • 8 Ratings

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

  Utvecklande ledare stärker totalförsvaret

  Utvecklande ledare stärker totalförsvaret

  Del ett av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap.Ett gott ledarskap handlar om att få människor att må bra för att kunna göra sitt bästa och jobba tillsammans i samma riktning. Utifrån Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap utforskar vi vad det är för ledarbeteenden som är gynnsamma för att vi ska kunna nå bästa organisatoriska resultat och största möjliga utveckling för individen. I det första avsnittet av poddserien pratar vi om vad ledarskap är, myter om ledarskap och nosar på ledarskapsmodellen.
  Lästips hittar du på avsnittets webbsida

  • 26 min
  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Så lyder det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet. BRÅ och Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans tagit fram ett metodstöd för att kartlägga några av de brottstyper som främst drabbar kvinnor och som tenderar att förbises i lokalt brottsförebyggande arbete. Lina Lundborg och Carl Gynne berättar hur metodstödet är tänkt att ge stöd till praktiker för att kartlägga brottstyperna och därmed kunna prioritera resurser på bästa sätt. Lina och Carl ger också en överblick över utmaningarna kopplat till de våldstyper som metodstödet fokuserar på men lyfter också hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att reagera för att belysa våldet.
  Lästips hittar du på poddavsnittets webbsida

  • 44 min
  Svenska EU-ordförandeskapet

  Svenska EU-ordförandeskapet

  Just nu är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Jessika Roswall är EU-minister och berättar om de första intensiva månaderna. Hon ser att ordförandeskapet har gett Sverige möjlighet att påverka agendan inom EU och även lyfta fram vår expertis. Sverige har valt att lägga fokus på säkerhet, med tanke på kriget i Ukraina men även konkurrenskraft, den gröna omställningen och rättstatsprincipen. 
  Lästips hittar du på avsnittets webbsida

  • 18 min
  Skolornas fredspris stärker demokratiarbetet i skolan

  Skolornas fredspris stärker demokratiarbetet i skolan

  Charlotta Granath berättar om Skolornas fredspris och hur nomineringen går till. Priset är ett initiativ som startades av förintelseöverlevaren Emerich Roth. Målet med priset är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare genom ett kunskapslyft. I år delas Skolornas fredspris ut på Bokmässan och Svenska Lottakåren bidrar med utbildningsinsatser till de tre finalisterna.
  Lästips hittar du på avsnittets webbsida

  • 20 min
  Svenskarnas försvarsvilja är hög

  Svenskarnas försvarsvilja är hög

  Magnus Karlsson leder ett femårigt forskningsprojekt på Marie Cedershiöld högskola om civilsamhället i kris. Projektet har under sitt första år bland annat frågat 5000 svenskar via en enkät om deras försvarsvilja, både i händelse av kris och krig. Resultaten visar att 9 av 10 är villiga att göra en insats, en otroligt hög siffra. Dessutom är en stor andel beredda att hjälpa andra genom att dela med sig av det man själv har.
  Lästips hittar du på avsnittets webbsida

  • 23 min
  Inte rädd utan beredd

  Inte rädd utan beredd

  Beredskapsutställningen Rädd eller beredd turnerar runt i hela Sverige och Nadja Karlsson, Valbo lottakår, är en av informatörerna från de frivilliga försvarsorganisationerna som jobbar i utställningen. Utställningen vill ge ungdomar teoretisk kunskap och praktisk övning i både krishantering, individens ansvar och totalförsvarsplikten. Nadja drivs av att ge ungdomar kunskap om totalförsvaret - något hon själv saknade inför att hon fick mönstringsunderlaget. Som informatör har Nadja ansvaret att guida besökarna och hjälpa till att svara på frågor. Hon ser att ungdomarna är väldigt intresserade och tänker praktiskt om hur de själva skulle kunna stärka sin beredskap med det de redan har hemma.
  Lästips hittar du på avsnittets webbsida

  • 19 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Samhälle och kultur

Viktor Frisk & Josephine Qvist
Sveriges Radio
Linn Ek & Jenny Borg | Spöktimmen
Podplay
Perfect Day Media
Sveriges Radio

You Might Also Like

Kalle Zackari Wahlström
Patrik Syk
Perfect Day Media
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Sveriges Radio