21 min

Malmö stad och åkermarken, med exploateringschef Sven Gustafsson Vesterlins intervjuar

    • Näringsliv

Malmö och Köpenhamn, två storstäder i utveckling. Hur är rollen som exploateringschef givet de utmaningar som Malmö står inför, inte minst till följd av klimatförändringarna och konkurrensen mellan exploateringsintressen och Sveriges bästa åkermark? Och hur fungerar egentligen den oortodoxa lösningen att para ihop exploateringskontoret med gatukontoret, d.v.s. utveckling med förvaltning? Välkommen att träffa personen bakom rollen – Sven Gustafsson.

Malmö och Köpenhamn, två storstäder i utveckling. Hur är rollen som exploateringschef givet de utmaningar som Malmö står inför, inte minst till följd av klimatförändringarna och konkurrensen mellan exploateringsintressen och Sveriges bästa åkermark? Och hur fungerar egentligen den oortodoxa lösningen att para ihop exploateringskontoret med gatukontoret, d.v.s. utveckling med förvaltning? Välkommen att träffa personen bakom rollen – Sven Gustafsson.

21 min

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Acast | Panc Media
Frida Lund och Klara Doktorow
DOAC
Privata Affärer
Ola, Markus & Claes
Monopol Media