56 min

Med kommunalpolitikern Peter Vigren om yrkesprogrammens död Kornhall & Netz

    • Utbildning

“Vi lägger väldigt mycket förhoppning till att 15-åringens fria val ska svara upp mot kompetensförsörjningsbehovet i samhället.” 

 

Skolan har i hundratals år haft som uppgift att bilda befolkningen både kunskapsmässigt och socialt, men också att möta landets behov av kompetent arbetskraft. Frågan är om dessa mål ställts åt sidan? Det och mycket mer diskuteras tillsammans med Peter Vigren, före detta gymnasielärare och numera kommunalpolitiker som är aktuell med rapporten “Yrkesprogrammens död – och vad vinstmaximeringsprincipen i skolan har med saken att göra”. 

 

Citat från Peter Vigren:

 

“Det gränsar till en klassfråga”

“Hur kommer det sig att det inte etableras yrkesprogram på friskolorna i tillnärmelsevis samma utsträckning?” 

“Nu finns det inga ekonomiska argument för att välja en teoretisk utbildning.”

“Det är inte så att yrkesprogrammen alls är för folk som har det knepigt i skolan. “

“Risktagandet för en privatföretagare att starta dom här utbildningarna är jättehögt” … “Då är det troligare att du startar program som till exempel samhällsprogrammet.”

“Den jag svarar för är inte en grupp aktieägare som ska ha maximal utdelning på sitt investerade kapital. Den jag svarar för är mitt kommunfullmäktige här i stan.” 

“Det jag hade önskat är att man får bort vinstincitamentet i skolan”

“Vi lägger väldigt mycket förhoppning till att 15-åringens fria val ska svara upp mot kompetensförsörjningsbehovet i samhället.” 

 

Skolan har i hundratals år haft som uppgift att bilda befolkningen både kunskapsmässigt och socialt, men också att möta landets behov av kompetent arbetskraft. Frågan är om dessa mål ställts åt sidan? Det och mycket mer diskuteras tillsammans med Peter Vigren, före detta gymnasielärare och numera kommunalpolitiker som är aktuell med rapporten “Yrkesprogrammens död – och vad vinstmaximeringsprincipen i skolan har med saken att göra”. 

 

Citat från Peter Vigren:

 

“Det gränsar till en klassfråga”

“Hur kommer det sig att det inte etableras yrkesprogram på friskolorna i tillnärmelsevis samma utsträckning?” 

“Nu finns det inga ekonomiska argument för att välja en teoretisk utbildning.”

“Det är inte så att yrkesprogrammen alls är för folk som har det knepigt i skolan. “

“Risktagandet för en privatföretagare att starta dom här utbildningarna är jättehögt” … “Då är det troligare att du startar program som till exempel samhällsprogrammet.”

“Den jag svarar för är inte en grupp aktieägare som ska ha maximal utdelning på sitt investerade kapital. Den jag svarar för är mitt kommunfullmäktige här i stan.” 

“Det jag hade önskat är att man får bort vinstincitamentet i skolan”

56 min

Mest populära podcaster inom Utbildning

Olivia Eve Shabo
Acast
Coffee Break Languages
Acast | Producent Camilla Zamek
Kalle Zackari Wahlström
IST