16 avsnitt

Miljörättspodden - en podd för studenterna som läser delmomentet miljörätt på Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt (HRO301) på Göteborgs universitet.

Medverkande i podden: Filip Bladini, Lena Gipperth, Julia Johansson, Jonas Kyrönviita, Kristjan Laas, David Langlet, Christina Olsen Lundh och Aron Westholm.
Kontakt: Jonas Kyrönviita, jonas.kyronviita@law.gu.se
Musik: "Tupac Lives" av John Bartmann (Creative Commons CC-BY-NC)

Miljörättspodde‪n‬ Juridiska institutionen på Göteborgs universitet

  • Kurser
  • 4.5 • 17 betyg

Miljörättspodden - en podd för studenterna som läser delmomentet miljörätt på Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt (HRO301) på Göteborgs universitet.

Medverkande i podden: Filip Bladini, Lena Gipperth, Julia Johansson, Jonas Kyrönviita, Kristjan Laas, David Langlet, Christina Olsen Lundh och Aron Westholm.
Kontakt: Jonas Kyrönviita, jonas.kyronviita@law.gu.se
Musik: "Tupac Lives" av John Bartmann (Creative Commons CC-BY-NC)

  Naturvård (bonus)

  Naturvård (bonus)

  En inspelning av Niels Krabbes föreläsning om naturvård från kursen Tillämpad miljörätt (ES2610), inspelad hösten 2020. Inspelningen kan ses som ett alternativ till avsnitt 4 i podden som dessvärre hade lite ljudproblem. Inspelningen är mer eller mindre oredigerad.

  • 2 tim. 11 min
  Introduktion till miljörätten och miljörättens mål

  Introduktion till miljörätten och miljörättens mål

  Första avsnittet av miljörättspodden med Jonas Kyrönviita och Julia Johansson.Avsnittet introducerar miljörätten som ämne och syftar till att ge orientering i grundläggande frågor för det miljörättsliga området, bl.a. historisk överblick, styrmedel och rättsområdets särdrag och att ge förståelse för miljöbalkens syfte, struktur och tillämpning. Detta sker främst genom en historisk överblick över den svenska miljörättens framväxt samt genomgång av miljöbalkens inledande kapitel och de svenska miljömålen.

  • 1 tim. 38 min
  Allmänna hänsynsreglerna

  Allmänna hänsynsreglerna

  De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB innehåller de mest grundläggande reglerna som är centrala i prövningen av åtgärders och verksamheters tillåtlighet, men även i det dagliga livet och vid bedrivandet av näringsverksamhet.I avsnittet medverkar Jonas Kyrönviita och Julia Johansson.

  • 1 tim. 29 min
  Hushållningsbestämmelserna

  Hushållningsbestämmelserna

  Hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. MB ska tillämpas vid mål och ärenden enligt balken, fysisk planering enligt PBL och tillståndsprövning enligt ett flertal andra författningar. Bestämmelserna är främst markpolitiska avvägningsregler, där vissa intressen ska ges företräde över andra.I avsnittet medverkar Jonas Kyrönviita och Julia Johansson.

  • 1 tim. 11 min
  Biologisk mångfald och art- och områdesskyddet

  Biologisk mångfald och art- och områdesskyddet

  Det tillämpas olika metoder och styrmedel för att skydda den biologiska mångfalden, känsliga naturmiljöer och ekosystem. Avsnittet behandlar skydd för arter och områden i den svenska miljölagstiftningen, men även allemansrätten, äganderätten och den internationella och EU-rättsliga regleringen på området.Medverkande i avsnittet är Lena Gipperth och Christina Olsen Lundh.

  • 2 tim. 7 min
  Skog och biologisk mångfald

  Skog och biologisk mångfald

  I Sverige är skogen en central faktor för bevarandet av den biologiska mångfalden, men också viktig ur klimatsynpunkt genom att kol binds i biomassan. Samtidigt utgörs 58 % av den svenska markarealen av produktiv skogsmark, där ägarna generellt betraktar skogen som en viktig ekonomisk tillgång med förväntad avkastning. I avsnittet djupdyker Christina och Aron i skogen som regleringsobjekt och de särskilda frågor som aktualiseras.Medverkande i avsnittet: Aron Westholm och Christina Olsen LundhLänk till program från Vetenskapsradion Klotet, omnämnt i avsnittet: https://sverigesradio.se/avsnitt/1591411

  • 1 tim. 27 min

Kundrecensioner

4.5 av 5
17 betyg

17 betyg

Anna Ä ,

Så himla go’

Nog för att det är Jonas första podd men det borde inte vara den sista!

Sara Medros ,

Rekommenderar!

Riktigt bra och lärorik podcast! Gillar Jonas och Julia starkt.

Raymond Utan ,

Tråkigt och mkt brus men informativt

Strax under medioker

Mest populära podcaster inom Kurser