46 min

16. Mot alla odds SAMTAL MED LIV

    • Mental hälsa

Samtalet med Britt-Marie övertygade mig återigen om hur viktigt det är att vi ger våra barn signaler om att det är okej för dem att vara precis som de är.
Kanske var det just de signalerna Britt-Marie fick när hennes personlighet formades och som delvis ledde till att hon är övertygad om att allt är möjligt.
Hon föddes 1967 med ett ryggmärgsbråck och den ansvarige läkaren rekommenderade föräldrarna att snarast döpa flickebarnet. Vilken förälder hade inte tappat fotfästet i en liknande situation som familjen var inne i då? Men I stället blev de handlingskraftiga och hittade sätt och lösningar för att kunna hjälpa sin dotter på bästa sätt. De överförde ingen misströstan eller oro på henne. Detta skapade en tillit inom Britt-Marie, i kombination med att hon upplevde en ständigt närvarande osynlig kraft. Hon har därför aldrig känt sig övergiven, deprimerad eller rädd. 
Jag var väldigt nyfiken på om jag kunde se ifall hennes astrologiska karta avslöjade hennes handikapp. Det gjorde den, men hur Britt-Marie skulle komma att leva med sitt handikapp kunde jag inte utröna. Horoskopet visar vad vi behöver gå igenom men inte hur vi hanterar det vi möter. Vi har alltid ett eget val när det gäller att skapa oss det liv vi vill ha.
Britt-Marie har alltid litat på sin intuition parallellt med att synkroniciteten väglett henne och hon har gått in i nya projekt med full kraft. Hon har glömt det synliga handikapp hon har och inte identifierat sig som handikappad, i stället har hon gjort det hon velat och skaffat sig det liv hon vill ha.
Ett av hennes viktigaste budskap är att vi aldrig ska låta något begränsa oss.
Jag är tacksam över att ha mött Britt-Marie och jag måste medge att jag var lite överraskad och omtumlad när hon uttryckte att hon inte upplevde eller hade upplevt att hon hade ett sårat barn inom sig. Ifall jag tvivlade en sekund så blev jag överbevisad under samtalet vi hade innan inspelningen, då jag fick ett så klart budskap om att hennes kontakt med Källan eller andevärlden aldrig hade brutits.
Mot alla odds överlevde Britt-Marie och skapade sig det liv hon ville ha.
Tavlan är målad av Britt-Marie Löw
 

Samtalet med Britt-Marie övertygade mig återigen om hur viktigt det är att vi ger våra barn signaler om att det är okej för dem att vara precis som de är.
Kanske var det just de signalerna Britt-Marie fick när hennes personlighet formades och som delvis ledde till att hon är övertygad om att allt är möjligt.
Hon föddes 1967 med ett ryggmärgsbråck och den ansvarige läkaren rekommenderade föräldrarna att snarast döpa flickebarnet. Vilken förälder hade inte tappat fotfästet i en liknande situation som familjen var inne i då? Men I stället blev de handlingskraftiga och hittade sätt och lösningar för att kunna hjälpa sin dotter på bästa sätt. De överförde ingen misströstan eller oro på henne. Detta skapade en tillit inom Britt-Marie, i kombination med att hon upplevde en ständigt närvarande osynlig kraft. Hon har därför aldrig känt sig övergiven, deprimerad eller rädd. 
Jag var väldigt nyfiken på om jag kunde se ifall hennes astrologiska karta avslöjade hennes handikapp. Det gjorde den, men hur Britt-Marie skulle komma att leva med sitt handikapp kunde jag inte utröna. Horoskopet visar vad vi behöver gå igenom men inte hur vi hanterar det vi möter. Vi har alltid ett eget val när det gäller att skapa oss det liv vi vill ha.
Britt-Marie har alltid litat på sin intuition parallellt med att synkroniciteten väglett henne och hon har gått in i nya projekt med full kraft. Hon har glömt det synliga handikapp hon har och inte identifierat sig som handikappad, i stället har hon gjort det hon velat och skaffat sig det liv hon vill ha.
Ett av hennes viktigaste budskap är att vi aldrig ska låta något begränsa oss.
Jag är tacksam över att ha mött Britt-Marie och jag måste medge att jag var lite överraskad och omtumlad när hon uttryckte att hon inte upplevde eller hade upplevt att hon hade ett sårat barn inom sig. Ifall jag tvivlade en sekund så blev jag överbevisad under samtalet vi hade innan inspelningen, då jag fick ett så klart budskap om att hennes kontakt med Källan eller andevärlden aldrig hade brutits.
Mot alla odds överlevde Britt-Marie och skapade sig det liv hon ville ha.
Tavlan är målad av Britt-Marie Löw
 

46 min