10 avsnitt

Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut? Och vad kan göras för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd?I den här Podcasten från Stiftelsen Tryggare Sverige utmanar vi några av de missuppfattningar, myter och rena vanföreställningar som finns i samhället. I en serie program kommer vi intervjua politiker, makthavare, experter m.fl. för att få en bild av brottsligheten och otryggheten i Sverige samt vad som kan göras för att komma till rätta med situationen i våra kommuner, bostadsområden och skolor etc.Podcasten genomförs av journalisten Tom von Sivers och forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, som också är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Myter om brott & (o)trygghet Tryggare Sverige

  • Stat och kommun
  • 2.5 • 2 betyg

Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut? Och vad kan göras för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd?I den här Podcasten från Stiftelsen Tryggare Sverige utmanar vi några av de missuppfattningar, myter och rena vanföreställningar som finns i samhället. I en serie program kommer vi intervjua politiker, makthavare, experter m.fl. för att få en bild av brottsligheten och otryggheten i Sverige samt vad som kan göras för att komma till rätta med situationen i våra kommuner, bostadsområden och skolor etc.Podcasten genomförs av journalisten Tom von Sivers och forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, som också är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

  #13 BoTryggt2030 – om social hållbarhet, trygghet och Agenda2030

  #13 BoTryggt2030 – om social hållbarhet, trygghet och Agenda2030

  Välkommen till det 13:e avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

  I över 5 000 år var trygghetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. I samband med modernismens intåg ställdes många av de tidigare erfarenheterna på ända. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet till följd av det fysiska rummets utformning.

  I vilken utsträckning är trygghetsfrågorna beaktade när vi nu åter ska bygga mängder med nya bostäder, offentliga rum och skolor på kort tid?

  Möt statssekreteraren Alf Karlsson (MP), hållbarhetschefen Johan Gerklev (Skanska) samt forskaren och stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige) i ett samtal om betydelsen av den fysiska miljön för att förebygga brott och öka tryggheten. Programledare är Tom von Sivers.

  • 59 min
  #12 Rättsstatsprincipen, samhällskontraktet och förutsättningar för demokrati

  #12 Rättsstatsprincipen, samhällskontraktet och förutsättningar för demokrati

  Välkommen till det tolfte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

  Vad händer med förtroendet för rättsväsendet när många brott skrivs av i samma stund som de anmäls och när de drabbade upplever att de inte får hjälp, stöd och skydd? Gäller rättsstatsprincipen och upprätthålls samhällskontraktet?

  Möt juristen och f.d. polischefen Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige) samt generalsekreteraren Magnus Lindgren (Tryggare Sverige) i ett samtal om rättsstatsprincipen, samhällskontraktet och demokrati. Programledare är Tom von Sivers.

  • 1 tim. 2 min
  #11 Trygghet i skolan

  #11 Trygghet i skolan

  Välkommen till det elfte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

  Ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön?

  Möt läraren och författaren Claes Jenninger och kriminologen Marika Johansson (Tryggare Sverige) samt generalsekreteraren Magnus Lindgren (Tryggare Sverige) i ett samtal om brott och (o)trygghet i skolan. Programledare är Tom von Sivers.

  • 59 min
  #10 Feministisk stadsplanering

  #10 Feministisk stadsplanering

  Välkommen till det 10:e avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

  Det offentliga rummet domineras på vissa platser av män, vilket kan medföra att kvinnor känner sig kontrollerade och otrygga och därför drar sig för att vistas i dessa miljöer. Kan ett sätt att skapa trygghet för alla därför vara att låta feministiska teorier påverka stadsplanering och arkitektur vid utformningen av det offentliga rummet?

  Möt projektledaren Helen Larsson från Svenska Bostäder, som redovisar hur Svenska Bostäder arbetar med feministisk stadsplanering för att skapa levande, trygga och jämställda platser i staden. Medverkar gör även hållbarhetschefen Ivana Kildsgaard från LINK arkitektur och generalsekreteraren Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige i ett samtal om brottsförebyggande arbete, feministisk statsplanering och trygghet. Programledare är Tom von Sivers.

  • 58 min
  #9 Politisk retorik och brottsförebyggande arbete – förortens dilemma

  #9 Politisk retorik och brottsförebyggande arbete – förortens dilemma

  Välkommen till det nionde avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

  Även om långt ifrån allt är negativt i storstädernas förortsområden råder en allvarlig situation i många områden med gängkriminalitet, öppen drogförsäljning och ett utanförskap. Ändå handlar varje pressmeddelande om att det blir bättre och bättre dag för dag.

  Varför är åsiktskorridoren så smal? Har det goda samhället kapitulerat och har maktvakuumet fyllts av andra krafter? Hur ska utvecklingen kunna vändas om man inte kan diskutera de problem som finns?

  Möt socialarbetaren Michael Frejd och politikern Ole-Jörgen Persson (M) från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i ett öppenhjärtigt och självkritiskt samtal om brottsförebyggande arbete, polisiär närvaro och politiskt ledarskap. Medverkar gör även generalsekreteraren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige). Programledare är Tom von Sivers.

  • 1 tim. 1 min.
  #8 Gängen, jihadisterna och den svenska naiviteten

  #8 Gängen, jihadisterna och den svenska naiviteten

  Välkommen till det åttonde avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

  Under de senaste åren har en grövre och mer organiserad brottslighet fått fäste i Sverige. Till det kommer gängkriminalitet, social oro och upplopp i vissa förortsområden.

  Som om detta inte var nog kommer kommunerna inom kort få ta cirka 300 jihadister som kommer hem från kriget i Syrien. Vilka strategier finns för att hantera detta och är kommunerna rustade? Kommer unga svenska poliser behöva dö?

  Forskaren Hans Brun förutspår att inom fem år kommer en terrorattack äga rum i Sverige med upp till ett tvåsiffrigt antal dödade.

  Möt forskaren Hans Brun (King´s College, London) och generalsekreteraren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige) i vår senaste podcast. Programledare är Tom von Sivers.

  • 53 min

Kundrecensioner

2.5 av 5
2 betyg

2 betyg

Mest populära podcaster inom Stat och kommun

Andra som lyssnade prenumererar på