14 avsnitt

Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

NC-podden Språk och yrke Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  • Utbildning
  • 5,0 • 6 betyg

Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

  Avsnitt 14

  Avsnitt 14

  I avsnitt 14 gästas NC podden av Maria Rydell som har forskat på muntliga proven inom sfi. Hör henne berätta om sin forskning men också ge sin syn på de bedömningsunderlag som NC håller på att utveckla i samarbete med lärare och elever i en undersköterske-utbildning. Vilka fördelar finns det för eleverna att bedöma sfi integrerat med en yrkesutbildning?

  • 26 min
  Avsnitt 13

  Avsnitt 13

  I avsnittet berättar vi om vad vi tycker att Utbildningsdepartementet behöver ha i åtanke inför regeringens fortsatta satsningar på olika kombinationer av språk och yrke i kommunerna. Vi berättar om hur vi kommer att fortsätta vårt arbete under våren och ställer frågan om de nationella proven i SFI verkligen är ett ändamålsenligt bedömningsverktyg för blivande undersköterskors kommunikativa förmåga eller om vi ska satsa på att utveckla andra bedömningsformer som är mer anpassade till yrkesutbildningen.

  • 22 min
  Avsnitt 12

  Avsnitt 12

  I årets sista avsnitt pratar NC-medarbetarna Malin och Lisa med Björn Hjukström som är biträdande projektledare för YFI (yrkesutbildning för invandrare) i Stockholm där Lisa och Malin har undervisat under hösten. Björn resonerar om vilka lärdomar projektledningen har gjort under resans gång och vad som krävs för att liknande projekt ska kunna implementeras. Björn presenterar också vilka resultat de integrerade utbildningarna har lett till i relation till målet; att eleverna ska bli anställningsbara.

  • 26 min
  Avsnitt 11

  Avsnitt 11

  Malin och Lisa pratar i detta avsnitt vidare med sina YFI-kollegor Ann-Christin Lindberg och Sara Kjellström om vilka vinsterna är med att integrera yrkesutbildningen till undersköterska med andraspråksundervisning. Vilka förutsättningar krävs för att integreringen av språk och yrke ska gynna elevernas lärande och vilka är framgångsfaktorerna? Vad utmärker det täta samarbetet mellan lärarna och vilka utmaningar ställs elever och lärare inför?

  • 24 min
  Avsnitt 10

  Avsnitt 10

  I detta avsnitt samtalar NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå med sina kollegor Sara Kjellström och Ann-Christin Lindberg som de har samarbetat med inom YFI-projektet under hösten. De pratar om vad eleverna ska få möjligheter att lära sig under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och hur dessa kunskaper och förmågor kan examineras. De resonerar också om hur vård- och språkläraren kan arbeta med olika typer av bilder i undervisningen och vikten av att eleverna får träna på sin förmåga att metareflektera.

  • 25 min
  Avsnitt 9

  Avsnitt 9

  I detta avsnitt gästas NC-podden av Katarina Lagercrantz All som utbildar vård- och omsorgslärare på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Katarina berättar om sina intryck från när hon följde undervisningen en dag på skolan där Lisa och Malin arbetar. Vi pratar om muntliga examinationsformer och valida bedömningar i yrkesämnenas kurser och inom vårdlärarutbildningen. Hur kan blivande vårdlärare rustas för att möta elever på vård- och omsorgsprogrammet som är nybörjare i språket? Och så resonerar vi med Katarina om fallgropar och fördelar med distansutbildningar.

  • 27 min

Kundrecensioner

5,0 av 5
6 betyg

6 betyg

oleg makeienko ,

.

Fortsätta! Gör nya podden, tack :)

Mest populära podcaster inom Utbildning

Simon Körösi
Kalle Zackari Wahlström
Acast
Dr. Jordan B. Peterson
Bengt Renander
Perfect Day Media