2 sek.

Om bin och med Eva Forsgren och Mattias Gustavsson Form Symposium

    • Filosofi

I månadens avsnitt av klimatpodden Form Symposium undersöks den bi-optimerade staden. Biet och människan har en lång gemensam historia, redan faraonerna sysslade med biodling. I dag talas det om insektsdöd. Att bina pollinerar våra grödor är helt avgörande för att våra grönsaksdiskar skall kunna fyllas med mat. När bina blir sjuka eller rent av dör ut, så är det därför mycket allvarligt, även för oss människor. I samtal med landskapsarkitekten Mattias Gustavsson får vi veta hur vi kan anpassa våra städer och samhällen så att bina skall må bättre. Kanske kan vi genom att utgå ifrån binas syn på stadslandskapet få både tryggare, sundare och även mer barnanpassade stadsdelar? Bi-forskaren Eva Forsgren berättar mer kring hur bina mår, och vad vi kan göra för att de skall må bättre.
Form Symposium är en podcast och ett kunskapsforum där experter från olika världar möts för att besvara frågan om hur arkitekter och designer ska bygga framtidens hållbara livsmiljöer. Specialister från forskning, konst, design, arkitektur och filosofi medverkar. Form Symposium produceras av design- och arkitekturtidskriften Form och är ett samarbete med forskningsstiftelsen Arkus. 
Programledare och redaktör: Emilia Engblad
Musik: Adele Kosman
http://www.formmagazine.com
http://www.formmagazine.com/form-symposium/
http://www.arkus.se

I månadens avsnitt av klimatpodden Form Symposium undersöks den bi-optimerade staden. Biet och människan har en lång gemensam historia, redan faraonerna sysslade med biodling. I dag talas det om insektsdöd. Att bina pollinerar våra grödor är helt avgörande för att våra grönsaksdiskar skall kunna fyllas med mat. När bina blir sjuka eller rent av dör ut, så är det därför mycket allvarligt, även för oss människor. I samtal med landskapsarkitekten Mattias Gustavsson får vi veta hur vi kan anpassa våra städer och samhällen så att bina skall må bättre. Kanske kan vi genom att utgå ifrån binas syn på stadslandskapet få både tryggare, sundare och även mer barnanpassade stadsdelar? Bi-forskaren Eva Forsgren berättar mer kring hur bina mår, och vad vi kan göra för att de skall må bättre.
Form Symposium är en podcast och ett kunskapsforum där experter från olika världar möts för att besvara frågan om hur arkitekter och designer ska bygga framtidens hållbara livsmiljöer. Specialister från forskning, konst, design, arkitektur och filosofi medverkar. Form Symposium produceras av design- och arkitekturtidskriften Form och är ett samarbete med forskningsstiftelsen Arkus. 
Programledare och redaktör: Emilia Engblad
Musik: Adele Kosman
http://www.formmagazine.com
http://www.formmagazine.com/form-symposium/
http://www.arkus.se

2 sek.