19 episodes

Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten klipps och produceras av David Franzén och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på pedagogiskpsykologi.se

Pedagogisk Psykologi Rova & Sjögren Psykologi AB

  • How To
  • 4.5, 31 Ratings

Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten klipps och produceras av David Franzén och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på pedagogiskpsykologi.se

  Fysisk lärmiljö – optimera för lärande, trygghet och arbetsro – Malin Valsö

  Fysisk lärmiljö – optimera för lärande, trygghet och arbetsro – Malin Valsö

  Malin Valsö är legitimerad psykolog, handledare och författare. Hon arbetar just nu i det egna företaget Elevhälsokonsulterna med fortbildning, att skriva böcker och på olika sätt utveckla skolorganisationer och lärmiljöer.

  I den här intervjun pratar hon med skolpsykolog Anton Sjögren om sina böcker Fysisk lärmiljö - optimera för lärande, trygghet och arbetsro och Värsta bästa jobbet - att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.

  • 54 min
  Fjärr- och distansundervisning, teknik och didaktik

  Fjärr- och distansundervisning, teknik och didaktik

  Niclas Lind och Peter Hjelm är båda IT-pedagoger och i dagens avsnitt diskuterar vi fjärr- och distansundervisning, teknik och didaktik. Vad ser de just nu när intresset för detta område har ökat så snabbt på kort tid? Hur skapar man goda förutsättningar för lärande på distans? Vi pratar om vikten av välplanerade och strukturerade lektioner, kollegialt lärande och delande av resurser skolpersonal emellan. Se länkar till allt vi pratat om på: http://pedagogiskpsykologi.se/podcast

  • 37 min
  Mobilförbud, porrfilter och digital kompetens i skolan - Elza Dunkels

  Mobilförbud, porrfilter och digital kompetens i skolan - Elza Dunkels

  Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har sedan slutet av 1990-talet forskat om barns och ungas nätvanor, näthat, digitalisering och skrivit ett flertal böcker på området. I det här avsnittet intervjuas hon av skolpsykolog Anton Sjögren om mobilförbud, porrfilter och digital kompetens i skolan. (PS: Avsnittet spelades in i slutet av 2019, innan hela coronakrisen startade. Men frågan om digitala lösningar är ju på sätt och vis mer aktuell nu än någonsin).

  • 51 min
  David Edfelt - Att förebygga beteendeproblem i förskolan

  David Edfelt - Att förebygga beteendeproblem i förskolan

  David Edfelt är legitimerad psykolog, handledare och författare. Fyra av hans böcker är riktade till förskolan. De handlar bland annat om hur man kan förebygga problemskapande beteende, förstå hjärnans utveckling och arbeta med tydliggörande pedagogik. Hur ska man göra som förskolepersonal i mötet med barn när de vanliga arbetssätten inte fungerar? I det här avsnittet får du råd och tips.

  • 49 min
  Handledning med ramar och struktur - Maja Lindqvist

  Handledning med ramar och struktur - Maja Lindqvist

  Maja "Specmaja" Lindqvist är specialpedagog, lärare, handledare och författare. I den här intervjun diskuterar hon och Anton hur Maja ser på handledning, vikten av ramar och struktur för att få till utvecklande samtal. För mer information, gå in på: http://pedagogiskpsykologi.se/podcast

  • 38 min
  Universell design för lärande (UDL) - Johanna Lüddeckens

  Universell design för lärande (UDL) - Johanna Lüddeckens

  Hur kan vi använda ramverket Universell Design för Lärande (UDL) för att göra skolan och undervisningen mer tillgänglig? Det får du höra mer i den här intervjun med Johanna Lüddeckens, specialpedagog, sångpedagog och doktorand i specialpedagogik vid Malmö universitet. För länkar till allt som nämns i intervjun, gå in på: http://pedagogiskpsykologi.se/podcast

  • 33 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
31 Ratings

31 Ratings

ChristianLRB ,

Hög kvalitet

Bra ljud, kunnigt, bra gäster. Värd tiden för alla med intresse för pedagogiska lösningar och elevhälsoarbete.

Top Podcasts In How To

Listeners Also Subscribed To