1 tim. 35 min

94. GOING DEEPER m. Camilla Håkansson - Själsliga speglingar, tidigare liv & intuitiva guidningar Perspektiv - för en mer hälsosam relation till dig själv och andra

    • Självhjälp

I veckans avsnitt möter vi Camilla Håkansson som guidar människor till en djupare förståelse för sig själva genom själsliga speglingar och intuitiv terapi för själen.Vi dyker in i ett samtal om själsligt växande och ett citat som vi båda upplever som kärnan i detta avsnitt är:”När du väljer med själen så väljer du inte den lättaste vägen, utan den väg som kommer få dig att växa mest”I sitt arbete med människor kanaliserar Camilla mediala budskap och använder sig av siffrorna i individens personnummer för att koppla upp sig på vad hon kallar för ”det andliga internet” där hon läser av och speglar själens essens, syfte, utmaningar och potential framåt.I det här samtalet hör du oss dyka in i frågor som:


Hur kan vi leva och skapa våra liv utifrån själens längtan?
Vad säger födelsetalet om vem du är och vad ditt uppdrag här på jorden är?
Hur kan en förståelse för eventuella tidigare liv hjälpa mig i detta liv här och nu?

Vår förhoppning är att det här samtalet ska öppna upp för ett nytt perspektiv när det kommer till att fördjupa förståelsen och relationen till dig själv. Vi vill också bjuda in dig som lyssnar att koppla på din nyfikenhet när du lyssnar, och lekfullt utmana de perspektiv som kanske idag känns främmande.Kontakta Camilla Håkansson: https://listentoyoursoul.se

Mer från Madeleine: https://www.mofjrd.com

Mer från Peter: https://www.peternilssoncommunication.com/ 

Madeleine på Instagram: https://www.instagram.com/mofjrd

Peter på Instagram: https://www.instagram.com/peternilsson_70/ 

Joina Facebook community: https://www.facebook.com/groups/mofjrdcommunity

I veckans avsnitt möter vi Camilla Håkansson som guidar människor till en djupare förståelse för sig själva genom själsliga speglingar och intuitiv terapi för själen.Vi dyker in i ett samtal om själsligt växande och ett citat som vi båda upplever som kärnan i detta avsnitt är:”När du väljer med själen så väljer du inte den lättaste vägen, utan den väg som kommer få dig att växa mest”I sitt arbete med människor kanaliserar Camilla mediala budskap och använder sig av siffrorna i individens personnummer för att koppla upp sig på vad hon kallar för ”det andliga internet” där hon läser av och speglar själens essens, syfte, utmaningar och potential framåt.I det här samtalet hör du oss dyka in i frågor som:


Hur kan vi leva och skapa våra liv utifrån själens längtan?
Vad säger födelsetalet om vem du är och vad ditt uppdrag här på jorden är?
Hur kan en förståelse för eventuella tidigare liv hjälpa mig i detta liv här och nu?

Vår förhoppning är att det här samtalet ska öppna upp för ett nytt perspektiv när det kommer till att fördjupa förståelsen och relationen till dig själv. Vi vill också bjuda in dig som lyssnar att koppla på din nyfikenhet när du lyssnar, och lekfullt utmana de perspektiv som kanske idag känns främmande.Kontakta Camilla Håkansson: https://listentoyoursoul.se

Mer från Madeleine: https://www.mofjrd.com

Mer från Peter: https://www.peternilssoncommunication.com/ 

Madeleine på Instagram: https://www.instagram.com/mofjrd

Peter på Instagram: https://www.instagram.com/peternilsson_70/ 

Joina Facebook community: https://www.facebook.com/groups/mofjrdcommunity

1 tim. 35 min