10 avsnitt

En podcast om skolutveckling med Jörgen Florheden och Emil Jansson plugget.craftpod.se

Plugget 2.0 Jörgen Florheden och Emil Jansson

  • Utbildning

En podcast om skolutveckling med Jörgen Florheden och Emil Jansson plugget.craftpod.se

  Avsnitt 13 BETT 2015

  Avsnitt 13 BETT 2015

  Avsnittets två gäster, eller hur man nu ska uttrycka det. reflekterar över sitt deltagande under BETT 2015. Det handlar om nätverkande, om vad vi har med oss från olika skolbesök i engelska skolor. Samtalet handlar även om vilka tendenser vi kan se och vilka höjdpunkter som vi har upplevt. Avslutningsvis förs en diskussion kring hur vi kan se på ett före-under-efter-perspektiv på konferenser av karaktären BETT.

  • 31 min
  Avsnitt 12 Helena Wallberg del 2

  Avsnitt 12 Helena Wallberg del 2

  Andra avsnittet och samtalet med Helena Wallberg tar upp formativ bedömning. Inledningsvis diskuteras begreppet formativ bedömning. Vad är det egentligen? Andra frågor som diskuteras är hur en bra formativ bedömning kan se ut, hur man som lärare kan arbete med det rent praktiskt. Självklart tar vi även upp koppling mellan digitaliseringen i skolan och formativ bedömning.

  Fråga till lyssnare:
  Vad skulle du vinna på att fördjupa dig i formativ bedömning och effektiv återkoppling?

  Maila till plugget@craftpod.se en 2-3 min.

  • 15 min
  Avsnitt 11 Helena Wallberg del 1

  Avsnitt 11 Helena Wallberg del 1

  Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog. Samtalet med Helena handlar bland annat om skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik. Specialpedagogens roll och IKT-pedagogens roll visar sig ha vissa likheter. Vidare samtalar vi om hur digitaliseringen kan vara en positiv kraft ur ett specialpedagogiskt perspektiv, men även de svårigheter som kan uppstå när elever har tillgång till egen dator berörs.
  Det inkluderande arbetssättet tas upp och hur man som lärare praktiskt kan arbeta med detta. Balansen mellan en skolledares styrning och den pedagogiska friheten för lärare avslutar samtalet.

  Twitter: @Ardbegmum
  Fråga till lyssnare:

  Hur mycket bör en skolledare styra utan utan inskränka den pedagogiska friheten för lärare?

  Maila till plugget@craftpod.se en 2-3 min.

  (uppdaterat 21/11: Råkade klippa avsnittet för tidigt. men nu är det fixat./Emil)

  • 29 min
  Avsnitt 10 Helena Kvarnsell

  Avsnitt 10 Helena Kvarnsell

  Helena Kvarnsell är lärare och hon var tidigt ute med att använda digitala verktyg i sin undervisning. Samtalet handlar om hur digitalisering kan stärka elevernas lärande, om lärare i sociala medier samt om ett nytt projekt som Helena samverkar med Håkan Fleischer. Ett projekt som syftar till att väva samman forskning och praktik kring en-till-en i skolan.

  Twitter: @Helenakvarnsell
  Stretchad kunskap i praktiken

  Fråga till lyssnare:

  På vilket sätt stärker digitala verktyg elevers lärande?

  Maila en mp3:a på 1-3 minuter till plugget@craftpod.se

  • 27 min
  Avsnitt 9 Viktoria Struxsjö

  Avsnitt 9 Viktoria Struxsjö

  Viktoria Struxsjö är lärare och även en av initiativtagarna till tankesmedjan Skolsmedjan.
  Samtalet tar upp frågan om hur skolan ska vara en lärande organisation och vad som menas med det. Det tar även upp om erfarenheter kring afkVarberg 2014 som arrangerades av Skolsmedjan.

  Twitter: @Vixvbg

  Skolsmedjan

   

   

  • 49 min
  Avsnitt 8 Daniel Barker & Karin Brånebäck

  Avsnitt 8 Daniel Barker & Karin Brånebäck

  En metod för undervisning som snabbt fått spridning i samband med ökad tillgång till digitala verktyg är Flipped Classrooom. I detta avsnitt samtalar vi med Daniel Barker
  (@barkersthlm på twitter) och Karin Brånebäck (@braneback på twitter) om bland annat vad Flipped Classrooom egentligen är och vilka vinster det finns för elevernas lärande.

  Fråga till lyssnare

  Berätta om andra sammanhang där du använder flipped classroom i andra sammanhang än till en klass?

  Maila en mp3:a på 1-3 minuter till plugget@craftpod.se

  • 43 min

Mest populära podcaster inom Utbildning

Simon Körösi
Micke målarn
Kalle Zackari Wahlström
Dr. Jordan B. Peterson
Mel Robbins
Acast | Producent Camilla Zamek