437 avsnitt

Inspelningar från Botkyrka pingstförsamling. Besök gärna vår hemsida botkyrkapingst.se för mer information!

Podcasts - Botkyrka Pings‪t‬ Botkyrka Pingstförsamling

  • Kristendom
  • 4.5 • 8 betyg

Inspelningar från Botkyrka pingstförsamling. Besök gärna vår hemsida botkyrkapingst.se för mer information!

  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Himmel glädje - Hans Erik Bylund

  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Himmel glädje - Hans Erik Bylund

  Gudstjänst 2021-02-07


  Denna söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.”

  Hans Erik Bylund, pastor och föreståndare, predikar med rubriken "Himmelrikets glädje".


  Video av inspelningen finns på Youtube: Youtube - Filipperbrevet - Glädje trots allt - Himmelrikets glädje - Hans Erik Bylund


  Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här  TILL HUSFÖRSAMLINGARNA:
  Be tillsammans
  Läs veckans text från Filipperbrevet
  Vad fastnade ni för?
  Vad betyder det för mitt liv?
  Vad betyder det för oss husförsamlings?


  VECKA 2 GLÄDJE I GEMENSKAPEN

  Söndag 10-jan, Apostlagärningarna 16:6-10

  Måndag 11-jan, Apostlagärningarna 16:11-15

  Tisdag 12-jan, 1 Johannesbrev 1:1-4

  Onsdag 13-jan, Filipperbrevet 1:1-11

  Torsdag 14-jan, Psalm 133

  Fredag 15-jan, Psalm 16

  Lördag 16-jan, Romarbrevet 12:9-16


  VECKA 3 GLÄDJE I ALLA OMSTÄNDIGHETER

  Söndag    17-jan      Apostlagärningarna 16:16-24

  Måndag 18-jan      Apostlagärningarna 16:25-31

  Tisdag      19-jan      1 Thessalonikerbrevet 5:16-17

  Onsdag   20-jan      Filipperbrevet 1:12-18

  Torsdag   21-jan      Habackuk 3:17-19

  Fredag     22-jan       Psalm 46

  Lördag     23-jan      Rom 15:9-13


  VECKA 4 GLÄDJE I LIV OCH DÖD

  Söndag    24-jan      1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

  Måndag  25-jan      Johannes 11:17-27

  Tisdag      26-jan      1 Korintierbrevet 15:12-20

  Onsdag   27-jan       Filipperbrevet 1:18-26

  Torsdag   28-jan       Psalm 23

  Fredag     29-jan      Jesaja 25:7-9

  Lördag     30-jan      1 Korintierbrevet 15:50-58


  VECKA 5 TJÄNANDETS GLÄDJE

  Söndag    31-jan      Efesierbrevet 6:6-8

  Måndag  01-feb      Psalm 100

  Tisdag      02-feb      Matteus 20:25-28

  Onsdag   03-feb      Filipperbrevet 1:27-2:11

  Torsdag   04-feb      1 Petrus 4:10-11

  Fredag     05-feb      5 Moseboken 11:13-14

  Lördag     06-feb      1 Thessalonikerbrevet 1:4-10


  VECKA 6 GLÄDJE ÖVER ATT GUD VERKAR

  Söndag    07-feb      Efesierbrevet 3:14-21

  Måndag  08-feb      Johannes 5:1-17

  Tisdag      09-feb      Psalm 145

  Onsdag   10-feb      Filipperbrevet 2:12-18

  Torsdag   11-feb      Efesierbrevet 1:15-23

  Fredag     12-feb      Lukas 15:1-7

  Lördag     13-feb      Jeremia 9:23-24


  VECKA 7 GLÄDJE ATT STÅ TILLSAMMANS

  Söndag    14-feb      Johannes 17:11-13

  Måndag  15-feb      1 Korintierbrevet 1:4-13

  Tisdag      16-feb      Jesaja 43:10-13

  Onsdag   17-feb      Filipperbrevet 2:19-30

  Torsdag   18-feb      1 Petrus 3:8-9

  Fredag     19-feb      Efesierbrevet 4:1-13

  Lördag     20-feb      Kolosserbrevet 3:8-17


  VECKA 8 GLÄDJEN I KRISTUS

  Söndag    21-feb      Johannes 15:9-17

  Måndag  22-feb      Psalm 98:1-6

  Tisdag      23-feb      Jesaja 29:18-19

  Onsdag   24-feb      Filipperbrevet 3:1-18

  Torsdag   25-feb      Lukas 4:14-19

  Fredag     26-feb      Psalm 16:5-11

  Lördag     27-feb      1 Krönikeboken 16:23-34


  VECKA 9 HIMMELRIKETS GLÄDJE

  Söndag    28-feb      Matteus 5:1-10

  Måndag  01-mar     Psalm 30

  Tisdag      02-mar     Romarbrevet 14:13-20

  Onsdag   03-mar     Filipperbrevet 3:17-4:1

  Torsdag   04-mar     Matteus 13:44-46

  Fredag     05-mar     1 Petrusbrevet 1:3-10

  Lördag     06-mar     Jesaja 66:13-14


  VECKA 10 GLÄDJEN I ATT INTE BEHÖVA OROA SIG

  Söndag    07-mar     Psalm 68:20-21

  Måndag  08-mar     Johannes 14:1-4

  Tisdag      09-mar     5 Mosebok 31:7-8

  Onsdag   10-mar     Filipperbrevet 4:1-9

  Torsdag   11-mar     Psalm 94:16-19

  Fredag     12-mar     Matteus 6:25-33

  Lördag     13-mar     Psalm 34:1-1

  • 25 min
  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje i Kristus - Anethe Carlsson

  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje i Kristus - Anethe Carlsson

  Gudstjänst 2021-02-21


  Denna söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.”

  Anethe Carlsson predikar med rubriken "Glädje i Kristus".


  Video av inspelningen finns på Youtube: Youtube - Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje i Kristus - Anethe Carlsson


  Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här  TILL HUSFÖRSAMLINGARNA:
  Be tillsammans
  Läs veckans text från Filipperbrevet
  Vad fastnade ni för?
  Vad betyder det för mitt liv?
  Vad betyder det för oss husförsamlings?


  VECKA 2 GLÄDJE I GEMENSKAPEN

  Söndag 10-jan, Apostlagärningarna 16:6-10

  Måndag 11-jan, Apostlagärningarna 16:11-15

  Tisdag 12-jan, 1 Johannesbrev 1:1-4

  Onsdag 13-jan, Filipperbrevet 1:1-11

  Torsdag 14-jan, Psalm 133

  Fredag 15-jan, Psalm 16

  Lördag 16-jan, Romarbrevet 12:9-16


  VECKA 3 GLÄDJE I ALLA OMSTÄNDIGHETER

  Söndag    17-jan      Apostlagärningarna 16:16-24

  Måndag 18-jan      Apostlagärningarna 16:25-31

  Tisdag      19-jan      1 Thessalonikerbrevet 5:16-17

  Onsdag   20-jan      Filipperbrevet 1:12-18

  Torsdag   21-jan      Habackuk 3:17-19

  Fredag     22-jan       Psalm 46

  Lördag     23-jan      Rom 15:9-13


  VECKA 4 GLÄDJE I LIV OCH DÖD

  Söndag    24-jan      1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

  Måndag  25-jan      Johannes 11:17-27

  Tisdag      26-jan      1 Korintierbrevet 15:12-20

  Onsdag   27-jan       Filipperbrevet 1:18-26

  Torsdag   28-jan       Psalm 23

  Fredag     29-jan      Jesaja 25:7-9

  Lördag     30-jan      1 Korintierbrevet 15:50-58


  VECKA 5 TJÄNANDETS GLÄDJE

  Söndag    31-jan      Efesierbrevet 6:6-8

  Måndag  01-feb      Psalm 100

  Tisdag      02-feb      Matteus 20:25-28

  Onsdag   03-feb      Filipperbrevet 1:27-2:11

  Torsdag   04-feb      1 Petrus 4:10-11

  Fredag     05-feb      5 Moseboken 11:13-14

  Lördag     06-feb      1 Thessalonikerbrevet 1:4-10


  VECKA 6 GLÄDJE ÖVER ATT GUD VERKAR

  Söndag    07-feb      Efesierbrevet 3:14-21

  Måndag  08-feb      Johannes 5:1-17

  Tisdag      09-feb      Psalm 145

  Onsdag   10-feb      Filipperbrevet 2:12-18

  Torsdag   11-feb      Efesierbrevet 1:15-23

  Fredag     12-feb      Lukas 15:1-7

  Lördag     13-feb      Jeremia 9:23-24


  VECKA 7 GLÄDJE ATT STÅ TILLSAMMANS

  Söndag    14-feb      Johannes 17:11-13

  Måndag  15-feb      1 Korintierbrevet 1:4-13

  Tisdag      16-feb      Jesaja 43:10-13

  Onsdag   17-feb      Filipperbrevet 2:19-30

  Torsdag   18-feb      1 Petrus 3:8-9

  Fredag     19-feb      Efesierbrevet 4:1-13

  Lördag     20-feb      Kolosserbrevet 3:8-17


  VECKA 8 GLÄDJEN I KRISTUS

  Söndag    21-feb      Johannes 15:9-17

  Måndag  22-feb      Psalm 98:1-6

  Tisdag      23-feb      Jesaja 29:18-19

  Onsdag   24-feb      Filipperbrevet 3:1-18

  Torsdag   25-feb      Lukas 4:14-19

  Fredag     26-feb      Psalm 16:5-11

  Lördag     27-feb      1 Krönikeboken 16:23-34


  VECKA 9 HIMMELRIKETS GLÄDJE

  Söndag    28-feb      Matteus 5:1-10

  Måndag  01-mar     Psalm 30

  Tisdag      02-mar     Romarbrevet 14:13-20

  Onsdag   03-mar     Filipperbrevet 3:17-4:1

  Torsdag   04-mar     Matteus 13:44-46

  Fredag     05-mar     1 Petrusbrevet 1:3-10

  Lördag     06-mar     Jesaja 66:13-14


  VECKA 10 GLÄDJEN I ATT INTE BEHÖVA OROA SIG

  Söndag    07-mar     Psalm 68:20-21

  Måndag  08-mar     Johannes 14:1-4

  Tisdag      09-mar     5 Mosebok 31:7-8

  Onsdag   10-mar     Filipperbrevet 4:1-9

  Torsdag   11-mar     Psalm 94:16-19

  Fredag     12-mar     Matteus 6:25-33

  Lördag     13-mar     Psalm 34:1-11


  VECKA 11 FÖRNÖJSAMHETENS GL

  • 22 min
  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje att stå tillsammans - Oscar Lindén

  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje att stå tillsammans - Oscar Lindén

  Gudstjänst 2021-02-14


  Denna söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.”

  Oscar Lindén predikar med rubriken "Glädje över att Gud verkar".


  Video av inspelningen finns på Youtube: Youtube - Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje att stå tillsammans - Oscar Lindén


  Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här  TILL HUSFÖRSAMLINGARNA:
  Be tillsammans
  Läs veckans text från Filipperbrevet
  Vad fastnade ni för?
  Vad betyder det för mitt liv?
  Vad betyder det för oss husförsamlings?


  VECKA 2 GLÄDJE I GEMENSKAPEN

  Söndag 10-jan, Apostlagärningarna 16:6-10

  Måndag 11-jan, Apostlagärningarna 16:11-15

  Tisdag 12-jan, 1 Johannesbrev 1:1-4

  Onsdag 13-jan, Filipperbrevet 1:1-11

  Torsdag 14-jan, Psalm 133

  Fredag 15-jan, Psalm 16

  Lördag 16-jan, Romarbrevet 12:9-16


  VECKA 3 GLÄDJE I ALLA OMSTÄNDIGHETER

  Söndag    17-jan      Apostlagärningarna 16:16-24

  Måndag 18-jan      Apostlagärningarna 16:25-31

  Tisdag      19-jan      1 Thessalonikerbrevet 5:16-17

  Onsdag   20-jan      Filipperbrevet 1:12-18

  Torsdag   21-jan      Habackuk 3:17-19

  Fredag     22-jan       Psalm 46

  Lördag     23-jan      Rom 15:9-13


  VECKA 4 GLÄDJE I LIV OCH DÖD

  Söndag    24-jan      1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

  Måndag  25-jan      Johannes 11:17-27

  Tisdag      26-jan      1 Korintierbrevet 15:12-20

  Onsdag   27-jan       Filipperbrevet 1:18-26

  Torsdag   28-jan       Psalm 23

  Fredag     29-jan      Jesaja 25:7-9

  Lördag     30-jan      1 Korintierbrevet 15:50-58


  VECKA 5 TJÄNANDETS GLÄDJE

  Söndag    31-jan      Efesierbrevet 6:6-8

  Måndag  01-feb      Psalm 100

  Tisdag      02-feb      Matteus 20:25-28

  Onsdag   03-feb      Filipperbrevet 1:27-2:11

  Torsdag   04-feb      1 Petrus 4:10-11

  Fredag     05-feb      5 Moseboken 11:13-14

  Lördag     06-feb      1 Thessalonikerbrevet 1:4-10


  VECKA 6 GLÄDJE ÖVER ATT GUD VERKAR

  Söndag    07-feb      Efesierbrevet 3:14-21

  Måndag  08-feb      Johannes 5:1-17

  Tisdag      09-feb      Psalm 145

  Onsdag   10-feb      Filipperbrevet 2:12-18

  Torsdag   11-feb      Efesierbrevet 1:15-23

  Fredag     12-feb      Lukas 15:1-7

  Lördag     13-feb      Jeremia 9:23-24


  VECKA 7 GLÄDJE ATT STÅ TILLSAMMANS

  Söndag    14-feb      Johannes 17:11-13

  Måndag  15-feb      1 Korintierbrevet 1:4-13

  Tisdag      16-feb      Jesaja 43:10-13

  Onsdag   17-feb      Filipperbrevet 2:19-30

  Torsdag   18-feb      1 Petrus 3:8-9

  Fredag     19-feb      Efesierbrevet 4:1-13

  Lördag     20-feb      Kolosserbrevet 3:8-17


  VECKA 8 GLÄDJEN I KRISTUS

  Söndag    21-feb      Johannes 15:9-17

  Måndag  22-feb      Psalm 98:1-6

  Tisdag      23-feb      Jesaja 29:18-19

  Onsdag   24-feb      Filipperbrevet 3:1-18

  Torsdag   25-feb      Lukas 4:14-19

  Fredag     26-feb      Psalm 16:5-11

  Lördag     27-feb      1 Krönikeboken 16:23-34


  VECKA 9 HIMMELRIKETS GLÄDJE

  Söndag    28-feb      Matteus 5:1-10

  Måndag  01-mar     Psalm 30

  Tisdag      02-mar     Romarbrevet 14:13-20

  Onsdag   03-mar     Filipperbrevet 3:17-4:1

  Torsdag   04-mar     Matteus 13:44-46

  Fredag     05-mar     1 Petrusbrevet 1:3-10

  Lördag     06-mar     Jesaja 66:13-14


  VECKA 10 GLÄDJEN I ATT INTE BEHÖVA OROA SIG

  Söndag    07-mar     Psalm 68:20-21

  Måndag  08-mar     Johannes 14:1-4

  Tisdag      09-mar     5 Mosebok 31:7-8

  Onsdag   10-mar     Filipperbrevet 4:1-9

  Torsdag   11-mar     Psalm 94:16-19

  Fredag     12-mar     Matteus 6:25-33

  Lördag     13-mar     Psalm 34:1-11


  VECKA 11

  • 30 min
  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje över att Gud verkar - Hans Erik Bylund

  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje över att Gud verkar - Hans Erik Bylund

  Gudstjänst 2021-02-07


  Denna söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.”

  Hans Erik Bylund, pastor och föreståndare, predikar med rubriken "Glädje över att Gud verkar".


  Video av inspelningen finns på Youtube: Youtube - Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje över att Gud verkar - Hans Erik Bylund


  Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här  TILL HUSFÖRSAMLINGARNA:
  Be tillsammans
  Läs veckans text från Filipperbrevet
  Vad fastnade ni för?
  Vad betyder det för mitt liv?
  Vad betyder det för oss husförsamlings?


  VECKA 2 GLÄDJE I GEMENSKAPEN

  Söndag 10-jan, Apostlagärningarna 16:6-10

  Måndag 11-jan, Apostlagärningarna 16:11-15

  Tisdag 12-jan, 1 Johannesbrev 1:1-4

  Onsdag 13-jan, Filipperbrevet 1:1-11

  Torsdag 14-jan, Psalm 133

  Fredag 15-jan, Psalm 16

  Lördag 16-jan, Romarbrevet 12:9-16


  VECKA 3 GLÄDJE I ALLA OMSTÄNDIGHETER

  Söndag    17-jan      Apostlagärningarna 16:16-24

  Måndag 18-jan      Apostlagärningarna 16:25-31

  Tisdag      19-jan      1 Thessalonikerbrevet 5:16-17

  Onsdag   20-jan      Filipperbrevet 1:12-18

  Torsdag   21-jan      Habackuk 3:17-19

  Fredag     22-jan       Psalm 46

  Lördag     23-jan      Rom 15:9-13


  VECKA 4 GLÄDJE I LIV OCH DÖD

  Söndag    24-jan      1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

  Måndag  25-jan      Johannes 11:17-27

  Tisdag      26-jan      1 Korintierbrevet 15:12-20

  Onsdag   27-jan       Filipperbrevet 1:18-26

  Torsdag   28-jan       Psalm 23

  Fredag     29-jan      Jesaja 25:7-9

  Lördag     30-jan      1 Korintierbrevet 15:50-58


  VECKA 5 TJÄNANDETS GLÄDJE

  Söndag    31-jan      Efesierbrevet 6:6-8

  Måndag  01-feb      Psalm 100

  Tisdag      02-feb      Matteus 20:25-28

  Onsdag   03-feb      Filipperbrevet 1:27-2:11

  Torsdag   04-feb      1 Petrus 4:10-11

  Fredag     05-feb      5 Moseboken 11:13-14

  Lördag     06-feb      1 Thessalonikerbrevet 1:4-10


  VECKA 6 GLÄDJE ÖVER ATT GUD VERKAR

  Söndag    07-feb      Efesierbrevet 3:14-21

  Måndag  08-feb      Johannes 5:1-17

  Tisdag      09-feb      Psalm 145

  Onsdag   10-feb      Filipperbrevet 2:12-18

  Torsdag   11-feb      Efesierbrevet 1:15-23

  Fredag     12-feb      Lukas 15:1-7

  Lördag     13-feb      Jeremia 9:23-24


  VECKA 7 GLÄDJE ATT STÅ TILLSAMMANS

  Söndag    14-feb      Johannes 17:11-13

  Måndag  15-feb      1 Korintierbrevet 1:4-13

  Tisdag      16-feb      Jesaja 43:10-13

  Onsdag   17-feb      Filipperbrevet 2:19-30

  Torsdag   18-feb      1 Petrus 3:8-9

  Fredag     19-feb      Efesierbrevet 4:1-13

  Lördag     20-feb      Kolosserbrevet 3:8-17


  VECKA 8 GLÄDJEN I KRISTUS

  Söndag    21-feb      Johannes 15:9-17

  Måndag  22-feb      Psalm 98:1-6

  Tisdag      23-feb      Jesaja 29:18-19

  Onsdag   24-feb      Filipperbrevet 3:1-18

  Torsdag   25-feb      Lukas 4:14-19

  Fredag     26-feb      Psalm 16:5-11

  Lördag     27-feb      1 Krönikeboken 16:23-34


  VECKA 9 HIMMELRIKETS GLÄDJE

  Söndag    28-feb      Matteus 5:1-10

  Måndag  01-mar     Psalm 30

  Tisdag      02-mar     Romarbrevet 14:13-20

  Onsdag   03-mar     Filipperbrevet 3:17-4:1

  Torsdag   04-mar     Matteus 13:44-46

  Fredag     05-mar     1 Petrusbrevet 1:3-10

  Lördag     06-mar     Jesaja 66:13-14


  VECKA 10 GLÄDJEN I ATT INTE BEHÖVA OROA SIG

  Söndag    07-mar     Psalm 68:20-21

  Måndag  08-mar     Johannes 14:1-4

  Tisdag      09-mar     5 Mosebok 31:7-8

  Onsdag   10-mar     Filipperbrevet 4:1-9

  Torsdag   11-mar     Psalm 94:16-19

  Fredag     12-mar     Matteus 6:25-33

  Lördag     13-mar

  • 27 min
  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Tjänandets glädje, glädjen i att tjäna? - Johan Brännberg

  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Tjänandets glädje, glädjen i att tjäna? - Johan Brännberg

  Gudstjänst 2021-01-31


  Denna söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.”

  Johan Brännberg predikar med rubriken "Tjänandets glädje".


  Video av inspelningen finns på Youtube: Youtube - Filipperbrevet - Glädje trots allt - Tjänandets glädje, glädjen i att tjäna? - Johan Brännberg


  Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här  TILL HUSFÖRSAMLINGARNA:
  Be tillsammans
  Läs veckans text från Filipperbrevet
  Vad fastnade ni för?
  Vad betyder det för mitt liv?
  Vad betyder det för oss husförsamlings?


  VECKA 2 GLÄDJE I GEMENSKAPEN

  Söndag 10-jan, Apostlagärningarna 16:6-10

  Måndag 11-jan, Apostlagärningarna 16:11-15

  Tisdag 12-jan, 1 Johannesbrev 1:1-4

  Onsdag 13-jan, Filipperbrevet 1:1-11

  Torsdag 14-jan, Psalm 133

  Fredag 15-jan, Psalm 16

  Lördag 16-jan, Romarbrevet 12:9-16


  VECKA 3 GLÄDJE I ALLA OMSTÄNDIGHETER

  Söndag    17-jan      Apostlagärningarna 16:16-24

  Måndag 18-jan      Apostlagärningarna 16:25-31

  Tisdag      19-jan      1 Thessalonikerbrevet 5:16-17

  Onsdag   20-jan      Filipperbrevet 1:12-18

  Torsdag   21-jan      Habackuk 3:17-19

  Fredag     22-jan       Psalm 46

  Lördag     23-jan      Rom 15:9-13


  VECKA 4 GLÄDJE I LIV OCH DÖD

  Söndag    24-jan      1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

  Måndag  25-jan      Johannes 11:17-27

  Tisdag      26-jan      1 Korintierbrevet 15:12-20

  Onsdag   27-jan       Filipperbrevet 1:18-26

  Torsdag   28-jan       Psalm 23

  Fredag     29-jan      Jesaja 25:7-9

  Lördag     30-jan      1 Korintierbrevet 15:50-58


  VECKA 5 TJÄNANDETS GLÄDJE

  Söndag    31-jan      Efesierbrevet 6:6-8

  Måndag  01-feb      Psalm 100

  Tisdag      02-feb      Matteus 20:25-28

  Onsdag   03-feb      Filipperbrevet 1:27-2:11

  Torsdag   04-feb      1 Petrus 4:10-11

  Fredag     05-feb      5 Moseboken 11:13-14

  Lördag     06-feb      1 Thessalonikerbrevet 1:4-10


  VECKA 6 GLÄDJE ÖVER ATT GUD VERKAR

  Söndag    07-feb      Efesierbrevet 3:14-21

  Måndag  08-feb      Johannes 5:1-17

  Tisdag      09-feb      Psalm 145

  Onsdag   10-feb      Filipperbrevet 2:12-18

  Torsdag   11-feb      Efesierbrevet 1:15-23

  Fredag     12-feb      Lukas 15:1-7

  Lördag     13-feb      Jeremia 9:23-24


  VECKA 7 GLÄDJE ATT STÅ TILLSAMMANS

  Söndag    14-feb      Johannes 17:11-13

  Måndag  15-feb      1 Korintierbrevet 1:4-13

  Tisdag      16-feb      Jesaja 43:10-13

  Onsdag   17-feb      Filipperbrevet 2:19-30

  Torsdag   18-feb      1 Petrus 3:8-9

  Fredag     19-feb      Efesierbrevet 4:1-13

  Lördag     20-feb      Kolosserbrevet 3:8-17


  VECKA 8 GLÄDJEN I KRISTUS

  Söndag    21-feb      Johannes 15:9-17

  Måndag  22-feb      Psalm 98:1-6

  Tisdag      23-feb      Jesaja 29:18-19

  Onsdag   24-feb      Filipperbrevet 3:1-18

  Torsdag   25-feb      Lukas 4:14-19

  Fredag     26-feb      Psalm 16:5-11

  Lördag     27-feb      1 Krönikeboken 16:23-34


  VECKA 9 HIMMELRIKETS GLÄDJE

  Söndag    28-feb      Matteus 5:1-10

  Måndag  01-mar     Psalm 30

  Tisdag      02-mar     Romarbrevet 14:13-20

  Onsdag   03-mar     Filipperbrevet 3:17-4:1

  Torsdag   04-mar     Matteus 13:44-46

  Fredag     05-mar     1 Petrusbrevet 1:3-10

  Lördag     06-mar     Jesaja 66:13-14


  VECKA 10 GLÄDJEN I ATT INTE BEHÖVA OROA SIG

  Söndag    07-mar     Psalm 68:20-21

  Måndag  08-mar     Johannes 14:1-4

  Tisdag      09-mar     5 Mosebok 31:7-8

  Onsdag   10-mar     Filipperbrevet 4:1-9

  Torsdag   11-mar     Psalm 94:16-19

  Fredag     12-mar     Matteus 6:25-33

  Lördag     13-mar     Psalm 34:1-11

  • 33 min
  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje i liv och död - Anethe Carlsson

  Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje i liv och död - Anethe Carlsson

  Gudstjänst 2021-01-24


  Denna söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.”

  Anethe Carlsson predikar med rubriken "Glädje i liv och död".


  Video av inspelningen finns på Youtube: Youtube - Filipperbrevet - Glädje trots allt - Glädje i liv och död - Anethe Carlsson


  Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här  TILL HUSFÖRSAMLINGARNA:
  Be tillsammans
  Läs veckans text från Filipperbrevet
  Vad fastnade ni för?
  Vad betyder det för mitt liv?
  Vad betyder det för oss husförsamlings?


  VECKA 2 GLÄDJE I GEMENSKAPEN

  Söndag 10-jan, Apostlagärningarna 16:6-10

  Måndag 11-jan, Apostlagärningarna 16:11-15

  Tisdag 12-jan, 1 Johannesbrev 1:1-4

  Onsdag 13-jan, Filipperbrevet 1:1-11

  Torsdag 14-jan, Psalm 133

  Fredag 15-jan, Psalm 16

  Lördag 16-jan, Romarbrevet 12:9-16


  VECKA 3 GLÄDJE I ALLA OMSTÄNDIGHETER

  Söndag    17-jan      Apostlagärningarna 16:16-24

  Måndag 18-jan      Apostlagärningarna 16:25-31

  Tisdag      19-jan      1 Thessalonikerbrevet 5:16-17

  Onsdag   20-jan      Filipperbrevet 1:12-18

  Torsdag   21-jan      Habackuk 3:17-19

  Fredag     22-jan       Psalm 46

  Lördag     23-jan      Rom 15:9-13


  VECKA 4 GLÄDJE I LIV OCH DÖD

  Söndag    24-jan      1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

  Måndag  25-jan      Johannes 11:17-27

  Tisdag      26-jan      1 Korintierbrevet 15:12-20

  Onsdag   27-jan       Filipperbrevet 1:18-26

  Torsdag   28-jan       Psalm 23

  Fredag     29-jan      Jesaja 25:7-9

  Lördag     30-jan      1 Korintierbrevet 15:50-58


  VECKA 5 TJÄNANDETS GLÄDJE

  Söndag    31-jan      Efesierbrevet 6:6-8

  Måndag  01-feb      Psalm 100

  Tisdag      02-feb      Matteus 20:25-28

  Onsdag   03-feb      Filipperbrevet 1:27-2:11

  Torsdag   04-feb      1 Petrus 4:10-11

  Fredag     05-feb      5 Moseboken 11:13-14

  Lördag     06-feb      1 Thessalonikerbrevet 1:4-10


  VECKA 6 GLÄDJE ÖVER ATT GUD VERKAR

  Söndag    07-feb      Efesierbrevet 3:14-21

  Måndag  08-feb      Johannes 5:1-17

  Tisdag      09-feb      Psalm 145

  Onsdag   10-feb      Filipperbrevet 2:12-18

  Torsdag   11-feb      Efesierbrevet 1:15-23

  Fredag     12-feb      Lukas 15:1-7

  Lördag     13-feb      Jeremia 9:23-24


  VECKA 7 GLÄDJE ATT STÅ TILLSAMMANS

  Söndag    14-feb      Johannes 17:11-13

  Måndag  15-feb      1 Korintierbrevet 1:4-13

  Tisdag      16-feb      Jesaja 43:10-13

  Onsdag   17-feb      Filipperbrevet 2:19-30

  Torsdag   18-feb      1 Petrus 3:8-9

  Fredag     19-feb      Efesierbrevet 4:1-13

  Lördag     20-feb      Kolosserbrevet 3:8-17


  VECKA 8 GLÄDJEN I KRISTUS

  Söndag    21-feb      Johannes 15:9-17

  Måndag  22-feb      Psalm 98:1-6

  Tisdag      23-feb      Jesaja 29:18-19

  Onsdag   24-feb      Filipperbrevet 3:1-18

  Torsdag   25-feb      Lukas 4:14-19

  Fredag     26-feb      Psalm 16:5-11

  Lördag     27-feb      1 Krönikeboken 16:23-34


  VECKA 9 HIMMELRIKETS GLÄDJE

  Söndag    28-feb      Matteus 5:1-10

  Måndag  01-mar     Psalm 30

  Tisdag      02-mar     Romarbrevet 14:13-20

  Onsdag   03-mar     Filipperbrevet 3:17-4:1

  Torsdag   04-mar     Matteus 13:44-46

  Fredag     05-mar     1 Petrusbrevet 1:3-10

  Lördag     06-mar     Jesaja 66:13-14


  VECKA 10 GLÄDJEN I ATT INTE BEHÖVA OROA SIG

  Söndag    07-mar     Psalm 68:20-21

  Måndag  08-mar     Johannes 14:1-4

  Tisdag      09-mar     5 Mosebok 31:7-8

  Onsdag   10-mar     Filipperbrevet 4:1-9

  Torsdag   11-mar     Psalm 94:16-19

  Fredag     12-mar     Matteus 6:25-33

  Lördag     13-mar     Psalm 34:1-11


  VECKA 11 FÖRNÖJSA

  • 22 min

Kundrecensioner

4.5 av 5
8 betyg

8 betyg

Mest populära podcaster inom Kristendom