36 min

Madestam & Lemne: Polisens organisation - varför var det så stort missnöje? Poddar ifrån Södertörns högskola

    • Utbildning

Madestam & Lemne bjuder in Anders Ivarsson Westerberg, professor som forskat på offentliga organisationer för att prata om polisen och den stora omorganisationen som varit ifrågasatt. Är polisens organisation särskilt svår att förändra? Och vad berodde missnöjet på och finns det kvar?

Madestam & Lemne bjuder in Anders Ivarsson Westerberg, professor som forskat på offentliga organisationer för att prata om polisen och den stora omorganisationen som varit ifrågasatt. Är polisens organisation särskilt svår att förändra? Och vad berodde missnöjet på och finns det kvar?

36 min

Mest populära podcaster inom Utbildning