29 min

Psalmens väg #7 Psalmens väg

    • Religion

Psalmen som tröst och stöd. I avsnitt nummer sju medverkar Jemima Bentham, diakon och chef för Ersta kyrka. Hör hennes tankar om psalmens ord och ton i prövande stunder. Detta avsnitt är inspelat med publik i Ersta kyrka.

Psalmen som tröst och stöd. I avsnitt nummer sju medverkar Jemima Bentham, diakon och chef för Ersta kyrka. Hör hennes tankar om psalmens ord och ton i prövande stunder. Detta avsnitt är inspelat med publik i Ersta kyrka.

29 min