39 min

Repris #11 Ola Ambuhm - Campinggruppen Campingpodden

    • Platser och resor

När man är i mitt i en resa är det lätt att bli fartblind. 
För att skapa möjlighet till att bromsa vid rätt hållplats lever jag i tron av att det viktigaste är att ha koll på sin omgivning. Det är något som Ola har och något jag inspireras mycket av!

När man är i mitt i en resa är det lätt att bli fartblind. 
För att skapa möjlighet till att bromsa vid rätt hållplats lever jag i tron av att det viktigaste är att ha koll på sin omgivning. Det är något som Ola har och något jag inspireras mycket av!

39 min