12 avsnitt

Denne Podcasten inneholder samtaler om ledelse. Det er samtaler med ledere både i og utenfor politiet. Det er ledere i alle sektorer. Hovedvekt vil være samtaler om politiledelse i mange perspektiver med erfarne politiledere i ulike funksjoner.

Rune Glomseth - samtaler om ledelse Rune Glomseth

  • Ledarskap

Denne Podcasten inneholder samtaler om ledelse. Det er samtaler med ledere både i og utenfor politiet. Det er ledere i alle sektorer. Hovedvekt vil være samtaler om politiledelse i mange perspektiver med erfarne politiledere i ulike funksjoner.

  10.3.20 Samtale om ledelse med politiinspektør Terje Krogstad, Innlandet politidistrikt.

  10.3.20 Samtale om ledelse med politiinspektør Terje Krogstad, Innlandet politidistrikt.

  Noen stikkord: Innlandet politidistrikt, driftsenhetsleder for geografisk driftsenhet Midt. Samfunnsoppdraget. Handlingsrom. Politireform. Ledelse: intensjonsbasert ledelse, sersjantledelse: gå foran, vise vei, være rollemodell, kjenne faget, la det være samsvar mellom ord og handling eller prat og praksis. Ærlighet, involvering, spille på lag med medarbeiderne, legge tilrette, og utløse ressurser og kapasitet blant de ansatte. Omsorg. Hvilken ledelse forventer unge og nyutdannede politifolk. Utfordringer framover.

  • 53 min
  Samtale om ledelse med Martin Strand, politiinspektør i Oslo politidistrikt .

  Samtale om ledelse med Martin Strand, politiinspektør i Oslo politidistrikt .

  Martin Strand forteller om sine erfaringer som politileder, om hva han vektlegger i sitt lederskap. Han deler synspunkter på politiledelse, og kommenterer såkalt «sersjantledelse» i politiet. Han peker på politiet som en kunnskapsorganisasjon og deler synspunkter om samfunnsoppdraget og den kapasiteten politiet har sett mot publikums forventninger. Mening, retning, tillit og handlingsrom til å lære, vokse og løse oppdrag er mulige nøkkelord.

  • 46 min
  Samtale om ledelse med Rolf Olsen, 10.2.20

  Samtale om ledelse med Rolf Olsen, 10.2.20

  Noen smakebiter av innholdet: Like barn leker best sett mot leder- og ledelsesutvikling. Ledelse er DEN kritiske ressursen i organisasjoner. Ledere må ha en ide om hva og hvor de vil. I kunnskapsorganisasjoner er ledelse noe ledere må erobre. Ledelse på tomgang. Ledelsesidentitet. Ledere bør ta regi på ledelsesprosessen. NPM har fått unødig juling. Ledelse uten oppfølging er abdisering. Ledelse som sporer av. Hvordan effektive ledere bruker tiden. Ledelse i ulike kontekster: dugnadsledelse, kampledelse, produksjonsledelse og gjennombruddsledelse. Ledelse i politiet: det to-sporede system, politiet er et komplekst system, hvilken merverdi kan ledere representere, lojalitetskrav og samfunnsoppdraget.

  • 53 min
  5.1.20 Samtale om ledelse med Øystein Blymke.

  5.1.20 Samtale om ledelse med Øystein Blymke.

  Blymke har en lang karriere som leder og toppleder, ekspedisjonssjef, i justisdepartementet fram til 2016. Han er nå pensjonist, men aktiv med forsknings- og utredningsoppgaver. Han er gift, har to voksne barne og barnebarn. Han forteller om ledelse og styring i departementet og samhandlingen med ministeren. Han kommer også inn på hva han har vektlagt i sitt lederskap. Han oppsummerer hva han har lært om ledelse.

  • 41 min
  Samtale om ledelse med konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor og lufthavndirektør Marit Stigen.

  Samtale om ledelse med konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor og lufthavndirektør Marit Stigen.

  Begge deler tanker, erfaringer og synspunkter samt innsikter om ledelse. Ledelse er en kritisk ressurs for Avinor og enhver organisasjon. Ledelse er tett knyttet til kultur. Samfunnsoppdraget er sentralt for Avinor. Ledere må forstå lederoppdraget. De må kjenne virksomheten og menneskene. De må ville være ledere og ville noe med sitt lederskap. Ledere må kunne kombinere daglig drift og et mer strategisk perspektiv. Samhandling, resultater og respekt kan være noen stikkord for samtalen.

  • 58 min
  Samtale om ledelse med fylkesmann og tidligere justisminister Knut Storberget.

  Samtale om ledelse med fylkesmann og tidligere justisminister Knut Storberget.

  Tillitsbasert ledelse, samhandling, folkeskikk. Samtalen fokuserer på fylkesmannsembetet, rollen som fylkesmann i det nye fylket innlandet, videre på statsrådstolen og ledelse samt styring av politiet. Storberget kommer også inn på lederskap og ledere i politiet. Endelig snakker Storberget noen om terrorhendelsene 22.7.2011 og hans opplevelser knyttet til disse og håndteringen av den grusomme hendelsen. Han snakker også om sitt eget lederskap og hva han har lært om ledelse gjennom mange år som leder. Tillitsbasert ledelse er er viktig stikkord. Samhandling og alminnelig folkeskikk er to andre stikkord.

  • 1 tim. 13 min

Mest populära podcaster inom Ledarskap