98 avsnitt

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Estonian program, including news from Australia and around the world. - Kuula SBSi eestikeelsest saatest pärit intervjuusid, uudislugusid ja kogukonna lugusid ning Austraalia ja kogu maailma uudiseid.

SBS Estonian - SBSi eestikeelne raadiosaade SBS Estonian

  • Nyheter

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Estonian program, including news from Australia and around the world. - Kuula SBSi eestikeelsest saatest pärit intervjuusid, uudislugusid ja kogukonna lugusid ning Austraalia ja kogu maailma uudiseid.

  Contemporary Estonian art in Australia: Living.Space.Elu.Ruum - Eesti kaasaegne kunst Austraalias: Living.Space.Elu.Ruum

  Contemporary Estonian art in Australia: Living.Space.Elu.Ruum - Eesti kaasaegne kunst Austraalias: Living.Space.Elu.Ruum

  Exhibition Living Space is first of its kind that brings a selection of contemporary Estonian art to Australia, Melbourne. Through Estonian art and women artists, the exposition celebrates the contemporary Estonian and their living space. What does home/homeland mean or what role does it play in contemporary Estonian society? The curator Katrin Repnau and organiser Bernadette Pilli are introducing the upcoming exhibition, artists and its workshops. The interview is in Estonian and English language.
   
  - Näitus Living.Space.Elu.Ruum toob esmakordselt Austraaliasse Melbourne´i valiku kaasaegset eesti kunsti. Ekspositsioon tähistab eesti kunsti ja naiskunstnike loomingu kaudu tänapäeva moodsat eestlast ja tema eluruumi. Mida tähendab kodu/kodumaa või millist rolli mängib see tänapäeva Eesti ühiskonnas? Näituse kuraator Katrin Repnau ja organiseerija Bernadette Pilli tutvustavad eelseisvat näitust, kunstnikke ja aset leidvaid õpitubasid. Intervjuu on eesti ja inglise keeles. 

  • 15 min
  What is Estonian Refugee Council - Millega tegeleb Eesti Pagulasabi?

  What is Estonian Refugee Council - Millega tegeleb Eesti Pagulasabi?

  Do you know what is Estonian Refugee Council? The manager of the NGO Estonian Refugee Council Eero Janson is introducing the organisation and its role in society in dealing with the refugee situation in Estonia and abroad.  
  - Kas sa tead, millega tegeleb Eesti Pagulasabi? Eero Janson, kes on MTÜ Eesti Pagulasabi juht, tutvustab organisatsiooni ja selle rolli põgenike aitamisel nii Eesti ühiskonnas kui ka välismaal.

  • 13 min
  Fair Work Ombudsman services available in 40 languages - Fair Work Ombudsman võimaldab teenuseid 40-s keeles!

  Fair Work Ombudsman services available in 40 languages - Fair Work Ombudsman võimaldab teenuseid 40-s keeles!

  The Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia has praised a Fair Work Ombudsman's initiative to provide additional language services to migrant workers. Information on workplace rights and obligations is now available in 40 languages online in a translation service.
  - Austraalia Etniliste Kogukondade Nõukogu Föderatsioon kiidab heaks Fair Work Ombudsmani algatuse pakkuda võõrtöölistele täiendavaid keeleteenuseid. Teave töökoha õiguste ja kohustuste kohta on nüüd veebis tõlketeenuse abil kättesaadav 40-s keeles.

  • 3 min
  Meet the man who planted 100 trees for Estonia´s 100 celebration - Mees, kes istutas kingitusena Eestile 100 puud

  Meet the man who planted 100 trees for Estonia´s 100 celebration - Mees, kes istutas kingitusena Eestile 100 puud

  Heino Nurk planted 100 trees as a gift for Estonia´s 100 celebration. He is living in a farm house in Valga county, but not always has he lived permanently in Estonia. What motivated his move to Valga county and what are his thoughts about Estonia´s forestry management, and what kind of discrimination has he faced by the Estonian Church. 
  - Heino Nurk otsustas Eesti 100 tähistamise kingitusena istutada 100 puud. Ta elab Valga maakonnas asuvas talus, kuid mitte alati ei ole ta püsivalt elanud Eestis. Mis põhjustas tema kolimise Valgamaale, millised on tema mõtted seoses Eesti metsade majandamisega ning millise Eesti kiriku poolse diskrimineerimisega on ta pidanud silmitsi seisma.

  • 14 min
  VIVA: How to cut down on sugar in your diet - VIVA: Kuidas vähendada suhkru sisaldust oma toidus?

  VIVA: How to cut down on sugar in your diet - VIVA: Kuidas vähendada suhkru sisaldust oma toidus?

  Nearly two-thirds of Australian adults are either overweight or obese. Dieticians suspect our appetite for all things sweet is a major factor. Australians also consume an average of 26 teaspoons of sugar a day so it's little wonder why so many struggle to maintain a healthy weight. Lets find out how you can go about cutting down sugar from your diet.
  - Ligikaudu kaks kolmandikku Austraalia täiskasvanutest on kas ülekaalulised või rasvunud. Toiduteadlased kahtlustavad, et meie pidev isu magusa järele on oluline tegur. Austraallased tarbivad ka keskmiselt 26 tl suhkrut päevas, nii et pole midagi imestada, miks nii paljud ei suuda säilitada tervislikku kaalu. Kuid tasub teada, kuidas suhkrut oma toidust vähendada.

  • 7 min
  What can be done to reduce plastic waste? - Mida saab ära teha plastikprügi vähendamiseks?

  What can be done to reduce plastic waste? - Mida saab ära teha plastikprügi vähendamiseks?

  China's ban on foreign waste is piling pressure on Australia's recycling industry. One Australian coastal community is on a mission to become the country's first plastic-free city and aims to create a model for other places to follow.
  - Hiina poolne välismaiste jäätmete töötlemise keeld avaldab survet ka Austraalia pakendi ja taasringluse tööstusele. Samas on üks Austraalia rannikukogukond endale seadnud missiooniks saada riigi esimeseks plastiku vabaks linnaks ja olla selliselt eeskujuks teistele. 

  • 6 min

Mest populära podcaster inom Nyheter

Andra som lyssnade prenumererar på