25 avsnitt

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

Sieps Podcast Sieps

  • Utbildning
  • 4,3 • 4 betyg

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

  Ett mer federalt EU? Cecilia Malmström om Tysklands nya Europapolitik – Sieps Podcast 25

  Ett mer federalt EU? Cecilia Malmström om Tysklands nya Europapolitik – Sieps Podcast 25

  Fördragsändringar, framtidskonferensen och federalism. Tysklands nya regeringspartier radar upp nya prioriteringar för landets Europapolitik. Tidigare kommissionären Cecilia Malmström gästar Sieps Podcast för en genomgång av vad Trafikljuskoalitionen kan innebära för EU:s och Sveriges framtid.

  Den tillträdande tyska regeringen, den så kallade Trafikljuskoalitionen, har presenterat sitt koalitionsavtal. Det långa och detaljerade avtalet är innehållsrikt när det gäller Europapolitiken. Partierna, som ibland har olika utgångspunkter, har enats om att förespråka att den pågående Konferensen om Europas framtid ska följas av ett konstitutionellt konvent som kan leda till fördragsändringar. Bland de institutionella reformer som förordas återfinns att övergå till fler majoritetsröstningar i rådet, större öppenhet i rådet, initiativrätt för Europaparlamentet och stöd till både idén om att ha transnationella listor inför valen till Europaparlamentet samt att modellen med ledande kandidater för de europeiska partierna (spitzenkandidaten) ska fortsätta. Även frågor om EU:s roll i världen, unionens grundläggande värden samt den ekonomiska politiken berörs. Allt detta och mycket mer diskuteras i podden som gästas av Cecilia Malmström, tidigare bland annat Europaparlamentariker, svensk EU-minister och kommissionär.

  I podden diskuterar även programledarna Annika Ström Melin och Göran von Sydow läget inför det kommande franska ordförandeskapet i EU samt vårens presidentval.

  På avsnittets sida på Sieps sajt finns länkar till de webbinarier och publikationer som nämns i podden.

  • 43 min
  Ödesstund för EU:s gemensamma migrationspolitik - Sieps podcast 24

  Ödesstund för EU:s gemensamma migrationspolitik - Sieps podcast 24

  Den pågående krisen vid gränsen mellan Polen och Belarus är både politisk och humanitär. Tusentals människor befinner sig i ett slags ingenmansland och vill ta sig över gränsen till Polen och till EU. På vilket sätt kommer situationen att påverka diskussionen om EU:s asyl- och migrationspolitik? Det har nu gått ett år sedan kommissionär Ylva Johansson presenterade Europeiska kommissionens förslag till en ny ”migrationspakt” för EU. Hittills har det varit mycket svårt att nå enighet bland medlemsstaterna kring politikens inriktning.

  I avsnittet gästas podden av Europaparlamentarikern Tomas Tobé som spelar en viktig roll i förhandlingarna kring EU:s framtida migrationspolitik. Därtill medverkar Bernd Parusel, expert vid Migrationsverket. Samtalet leds som vanligt av Annika Ström Melin och Göran von Sydow.
  I avsnittet gästas podden av europaparlamentarikern Tomas Tobé som spelar en viktig roll i förhandlingarna kring EU:s framtida migrationspolitik. Därtill medverkar Bernd Parusel, expert vid Migrationsverket. Samtalet leds som vanligt av Annika Ström Melin och Göran von Sydow.

  • 47 min
  Höga elpriser skapar spänningar – Sieps Podcast 23

  Höga elpriser skapar spänningar – Sieps Podcast 23

  Elpriserna har rusat i höjden i Europa den senaste tiden. I detta avsnitt av Sieps Podcast hjälper Harry Flam till att förklara vad det beror på, hur den europeiska elmarknaden fungerar och vilka konsekvenser den dyra elen kan få.

  Stigande konjunktur, dyr naturgas och ökade priser på utsläppsrätter är några av orsakerna till att elpriserna har gått upp i Europa den senaste tiden. Men även vädret spelar in, med för lite vind och regn. Och nu stundar vintern, med oro för vilka konsekvenser de höga elpriserna kommer att få när kylan slår till.

  Röster har höjts för att systemet för utsläppsrätter måste justeras för att göra elen billigare. Men det vore att motverka själva syftet med utsläppshandeln. Det menar Harry Flam, senior rådgivare vid Sieps, som gästar detta avsnitt av Sieps Podcast. En bättre lösning vore att medlemsländerna i EU kompenserar hushållen som drabbas.

  Avsnittet belyser också det faktum att priset på el varierar starkt inom EU. Å ena sidan handlas el inom unionen som vilken vara som helst på den gemensamma marknaden, å andra sidan sätter tekniken gränser för hur elen kan transporteras mellan länder.

  Dessutom belyser programledarna Annika Ström Melin och Göran von Sydow upp hur Frankrike just nu står i centrum för internationell politik i olika sammanhang.

  • 38 min
  Inför Glasgow – EU som klimatpolitisk aktör – Sieps Podcast 22

  Inför Glasgow – EU som klimatpolitisk aktör – Sieps Podcast 22

  EU:s gröna utrikespolitik sätts på prov när COP26 inom kort inleds i Glasgow. Unionen har höjt sina ambitioner och ser sig gärna som en global ledare i klimatförhandlingarna. Men resultaten har tidigare varit blandade. Hur bör EU agera för att Glasgow ska bli en framgång?

  Detta avsnitt av Sieps Podcast gästas av Åsa Romson och Mats Engström. Romson var Sveriges klimat- och miljöminister under Parismötet 2015 och är i dag verksam vid IVL Svenska miljöinstitutet. Hon lyfter fram god förståelse för omvärlden, tekniska innovationer och skickligt alliansbyggande som framgångsfaktorer vid klimatmötet i Paris 2015. Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, menar att ökande globala spänningar kan försvåra förhandlingarna i Glasgow och att EU:s styrka ligger i att unionen enas i gemensamma klimatpolitiska positioner, trots interna meningsskiljaktigheter.
  Programledarna Annika Ström Melin och Göran von Sydow tar också åter upp det heta ämnet rättsstatens principer inom EU. Frågan har ställts på sin spets sedan den polska författningsdomstolen kommit fram till att vissa delar av EU:s fördrag är oförenliga med den polska grundlagen.

  De publikationer från Sieps som nämns i avsnittet finns för nedladdning på sieps.se.

  • 46 min
  Europas roll i en orolig värld: samtal med Carl Bildt – Sieps Podcast 21

  Europas roll i en orolig värld: samtal med Carl Bildt – Sieps Podcast 21

  Världspolitiken har skakats av ett antal oroväckande händelser den senaste tiden. Det europeiska samarbetet står inför stora utmaningar både internt och på den globala scenen. Sieps Podcast gästas denna gång av Carl Bildt, som ger sin syn på Sveriges och Europas roll i ett turbulent världsläge.

  Europas relation till USA har blivit mer komplicerad och Kinas växande styrka utmanar både EU och USA. I Europa har strategisk autonomi lyfts fram som ett svar på utmaningarna, men det är ett begrepp som Carl Bildt anser att vi bör vara försiktiga med. Den tidigare stats- och utrikesministern menar att det inte är något fel på strävan efter kraft och kapacitet, men att det bäst uppnås genom samarbete. Klimatet och pandemin visar också på behovet av att agera gemensamt, vilket blir svårare i en allt mer polariserad värld.

  Dessutom tar programledarna Annika Ström Melin och Göran von Sydow en titt på hur startfältet tar form inför det franska presidentvalet. Tar de traditionella partierna revansch, eller tillhör presidentskapet frifräsarna?

  • 37 min
  Striden om rättsstatens principer – Sieps Podcast 20

  Striden om rättsstatens principer – Sieps Podcast 20

  Ett av unionens värden är rättsstatens principer. Men vad är egentligen dessa principer och varför är de så viktiga för EU-samarbetet? Och hur kan de upprätthållas? Inom EU har man prövat flera metoder för att hantera situationer som har uppstått när enskilda medlemsstater utmanar detta värde, som tidigare ansågs självklart. Det senaste tillskottet i EU:s verktygslåda är en så kallad villkorsmekanism som ska skydda EU:s medel från att betalas ut när urholkningen av rättsstaten riskerar att skada unionens ekonomiska intressen. Men vad talar för att denna mekanism kommer att bli mer framgångsrik än tidigare försök? I dagens avsnitt gästas Annika Ström Melin och Göran von Sydow av Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, som nyligen har skrivit analysen Villkorsmekanismen – sista halmstrået för EU:s rättsstatsprincip? (finns för nedladdning på sieps.se)

  • 41 min

Kundrecensioner

4,3 av 5
4 betyg

4 betyg

Mest populära podcaster inom Utbildning

Du kanske också gillar