19 avsnitt

En podd om utbildningspolitik och krokiga livsresor. Vi Som gör podden är Roza Güclü Hedin och Linus Sköld, båda riksdagsledamöter (S) i utbildningsutskottet. Vi siktar på nyfikna och engagerade samtal med en intressanta gäster.

Skola och politik skolaochpolitik

  • Samhälle och kultur
  • 5.0 • 3 betyg

En podd om utbildningspolitik och krokiga livsresor. Vi Som gör podden är Roza Güclü Hedin och Linus Sköld, båda riksdagsledamöter (S) i utbildningsutskottet. Vi siktar på nyfikna och engagerade samtal med en intressanta gäster.

  Riazatavsnittet

  Riazatavsnittet

  Daniel Riazat är Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. I det här avsnittet pratar vi med honom om jämlikhet i skolan, om betyg och om marknadsskolan och vinstjakten. Vi ägnar för ovanlighetens skull även en del av avsnittet åt att prata om andra politikområden än skolan. Vi diskuterar januariavtalet, idealism och pragmatism. Hur långt kan ett parti gå för att få igenom sin politik? Eller stoppa någon annans?

  • 40 min
  Nilssonavsnittet

  Nilssonavsnittet

  ”Får jag prata om språk, klass och skolframgång?” svarade Erik Nilsson, statssekreterare på utbildningsdepartementet, när vi bjöd in honom att medverka i skola och politik. Vi pratar om vad en statssekreterare egentligen gör, om vad resultat i skolan kan tänkas vara och hur utslagningen från skolsystemet ska åtgärdas. Vi fördjupar oss i begreppet språkligt kapital och hur viktigt det är för att lyckas i skolan och livet. Därför pratar vi också om modersmålsundervisning, studiestöd på modersmålet och andra språkutvecklande insatser. Undrar vi vad Erik odlar i sin trädgård. Och kan han stava till betygsinflation?

  • 41 min
  Jaara Åstrandavsnittet

  Jaara Åstrandavsnittet

  Avsnittets gäst är Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand. Vi pratar om Lärarförbundets prioriteringar, om att styras av engagemang och om att flåsa politikerna i nacken. Och hur går det egentligen i samtalet med grannförbundet LR? Blir det en gemensam lärarorganisering eller inte?

  • 38 min
  Axén Olinavsnittet

  Axén Olinavsnittet

  Avsnittets gäst är moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin. Vi pratar om vad moderater och socialdemokrater är mest ense om och vad vi är mest oense om. Centralt i den diskussionen blir såväl marknadssystem som friskolor och inte minst ideologi. Men vi pratar också om moderaternas principiella hållning till offentlighetsprincipen i fristående skolor och om varför ingen borde missa Norrbotten ... eller Dalarna.

  • 36 min
  Svantorpavsnittet

  Svantorpavsnittet

  Avsnittets gäst är Gunilla Svantorp (S), ordförande i utbildningsutskottet. Vi pratar om maktfördelning mellan riksdag och regering, om raseri som drivkraft och om hur det politiska samtalet går till bakom kulisserna. Vad är det bästa och sämsta i Januariavtalet? Vilken inriktning ska forskningspolitiken ta framöver? Och kan Gunilla stava till "neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"?

  • 30 min
  Malmbergavsnittet

  Malmbergavsnittet

  Fredrik Malmberg är generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten. I detta avsnitt pratar vi med honom om viktiga frågor som har bäring på om skolan är till för alla. Det tar sin utgångspunkt i hans berättelse om hur han upplevde sin egen skolstart.Vi nystar i några frågor och begrepp som varit centrala i skoldebatten de senaste åren. Har inkluderingstanken gått för långt? Är kunskaperna om NPF för dåliga i den svenska skolan? Hur kan vi förstå debatten om trygghet och studiero i skenet av lågaffektivt bemötande kontra mer auktoritära metoder?

  • 34 min

Kundrecensioner

5.0 av 5
3 betyg

3 betyg

Mest populära podcaster inom Samhälle och kultur