27 episodes

En podd från Brå - kunskapscentrum för rättsväsendet.

Snacka om brot‪t‬ Brottsförebyggande rådet

  • Government
  • 3.4 • 7 Ratings

En podd från Brå - kunskapscentrum för rättsväsendet.

  Nationella trygghetsundersökningen 2020

  Nationella trygghetsundersökningen 2020

  Vad gör människor otrygga och oroliga för brott? Och vad kan otryggheten och oron få för konsekvenser? Hur ser det ut med utsattheten för brott och varför ökar förtroendet för polisen? Det är en del av innehållet i det här avsnittet där vi pratar om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning.
  Medverkande: Maria Molin, projektledare, Brå; Sofie Lifvin, utredare, Brå; Anita Heber, kriminolog, Stockholms universitet; Manuel Firpo, biträdande lokalpolisområdeschef, Södermalm
  Programledare: Willy Silberstein

  • 35 min
  Hatbrott

  Hatbrott

  Vad är egentligen ett hatbrott? Hur stort problem är det i samhället och hur jobbar polisen med hatbrott? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.
  Medverkande: Nina Forselius, utredare Brå; Eva Sund, verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning (NOA); Cornelia Johansson, projektsamordnare Brottsofferjouren Sverige
  Programledare: Willy Silberstein

  • 30 min
  Dödligt våld i kriminella miljöer

  Dödligt våld i kriminella miljöer

  Hur stort är problemet med dödligt våld i kriminella miljöer? Hur ser en typisk gärningsperson ut, och vad kan polisen och samhället i övrigt göra? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.
  Medverkande: Jonas Öberg, utredare Brå; Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning (NOA); Torbjörn Forkby, professor på Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet
  Programledare: Willy Silberstein
  Relaterad publikation: Dödligt våld i den kriminella miljön (2005–2017)

  • 35 min
  Hot och hat mot förtroendevalda

  Hot och hat mot förtroendevalda

  Hur stort är problemet med hot och hat mot förtroendevalda? Hur skadligt är det för demokratin? Vilka är mest utsatta? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.
  Medverkande: Mona Sahlin, tidigare socialdemokratisk partiledare; Anna Gavell Frenzel, utredare Brå; Daniel Lindvall, huvudsekreterare för kommittén Det demokratiska samtalet; Anna Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda, SKR; Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker och tidigare demokratiminister.
  Programledare: Willy Silberstein
  Relaterade publikationer: Politikernas trygghetsundersökning

  • 36 min
  Vad säger statistiken om brottsligheten?

  Vad säger statistiken om brottsligheten?

  Hur kan vi veta vilka brott som begås och i vilken omfattning? Vad säger statistiken och vad ger den inte svar på? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.
  Medverkande: Thomas Hvitfeldt, enhetschef, Brå
  Moderator: Willy Silberstein

  • 43 min
  Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

  Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

  En stor del av dödligt skjutvapenvåld är kopplat till storstadslänens socialt mest utsatta områden. Flertalet fall rör kriminella konflikter. Har våldet intensifierats? Gör den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer att våldsuövningen eskalerar och konflikterna närmast blir självgående? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.
  Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå; Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå och Boel Håkansson, kommisarie och verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen på Polisen
  Moderator: Willy Silberstein

  • 44 min

Customer Reviews

3.4 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

£$patrik ,

Kan bli något

Intressanta ämnen, men så dåligt ljud att det inte går att lyssna.

Pokemon lololo ,

Har många frågetecken

Lyssnar man inte på sin egen podcast innan den publiceras? Låter som han kört ner mikrofonen i halsen 🥴

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To