64 avsnitt

Stockholm School of Economics Executive Education is one of Europe’s leading providers of educational programs in leadership, finance, accounting and business development.

SSE Executive Education STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS EXECUTIVE EDUCATION

  • Utbildning
  • 4,3 • 3 betyg

Stockholm School of Economics Executive Education is one of Europe’s leading providers of educational programs in leadership, finance, accounting and business development.

  Starka ägare och informell styrning gör nordiska bolag annorlunda

  Starka ägare och informell styrning gör nordiska bolag annorlunda

  Vi intervjuar Sven-Erik Sjöstrand, Professor Emeritus på Handelshögskolan i Stockholm och en av forskarna bakom studien, “Nordisk bolagsstyrning” (SSE Institute for Research, 2016). Studien beskriver hur bolagsstyrningen fungerar i praktiken i de nordiska länderna och bygger på 225 intervjuer med styrelseledamöter, chefer, ledare och aktieägare i 36 medelstora och stora bolag i Norden.

  En viktig slutsats av studien är att bolagsstyrning verkligen ser annorlunda ut här uppe i norr jämfört med många andra länder, samt att det kan vara stor skillnad mellan lag och praktik. Det här resultatet har givit upphov till viss förvåning både hos de medverkande företagen och näringslivet i stort.

  • 20 min
  Anna Dreber Almenberg - Är dina forskningskällor pålitliga?

  Anna Dreber Almenberg - Är dina forskningskällor pålitliga?

  Att kritiskt kunna bedöma information och källor är en nödvändighet för att ta rätt beslut. Forskningsbaserad information står högt i kurs, men enligt Anna Dreber Almenberg behöver vi vara kritiska även mot forskningsresultat, där det finns stora problem med reproducerbarhet.
  Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

  • 22 min
  RAMP – nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända

  RAMP – nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända

  Hur tar man tillvara på de nyanländas kompetens och bidrar till snabbare integration? Handelshögskolans nya program RAMP har som mål att påskynda integrationen av nyanlända akademiker. Inspireras av erfarenheter från initiativtagare och medverkande.
  Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

  • 20 min
  Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?

  Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?

  Laurence Romani berättar om hur man som företag kan få grepp om mångfaldsfrågor. Hur arbetar de företag som jobbar aktivt med dessa frågor? Och kan man nå framgång genom en mer inkluderande företagskultur?
  Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

  • 15 min
  Mats Agurén - mångdimensionellt ledarskap och "elaka problem”

  Mats Agurén - mångdimensionellt ledarskap och "elaka problem”

  Hur hanterar man problem som inte ”passar in” och undviker handlingsförlamning? Mats Agurén ger sina tips på hur det mångdimensionella ledarskapet kan leda till mer effektiv problemlösning.
  Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

  • 23 min
  Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation

  Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation

  Martin Sköld ger sina tips kring hur du gör din organisation mer lönsam genom att tänka både volym och variation i erbjudandet. Han liknar det vid att bygga med lego – vilka är era viktigaste "legobitar”?
  Denna podcast är en del av SSE Executive Educations satsning "Vinterpratare 2016”, där erkända forskare och inspiratörer delar med sig av handfasta tips, råd och slutsatser för viktiga ledarskapsutmaningar 2017.

  • 21 min

Kundrecensioner

4,3 av 5
3 betyg

3 betyg

Mest populära podcaster inom Utbildning

Kalle Zackari Wahlström
Dr. Jordan B. Peterson
Podplay | Simon Körösi
Mel Robbins
Duolingo
Lindsay McMahon and Michelle Kaplan