9 avsnitt

Podcasten där du får ny kunskap om vår storslagna fjällmiljö. I varje avsnitt möter du programledaren Tomas Hagström, en forskare och två gäster. Tillsammans kommer de sitta ned runt ett bord för att samtala och resonera kring fjällen ur olika perspektiv. Ansvarig utgivare: Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Finansiär: Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Storslagen Fjällmilj‪ö‬ Storslagen Fjällmiljö

  • Vetenskap

Podcasten där du får ny kunskap om vår storslagna fjällmiljö. I varje avsnitt möter du programledaren Tomas Hagström, en forskare och två gäster. Tillsammans kommer de sitta ned runt ett bord för att samtala och resonera kring fjällen ur olika perspektiv. Ansvarig utgivare: Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Finansiär: Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

  Ett betespräglat fjällandskap

  Ett betespräglat fjällandskap

  Utan renar i fjällen skulle landskapet sannolikt växa igen. Det visar många studier. Trots det så vet vi i dag ganska lite om hur renbete egentligen påverkar fjällvegetationen. I detta podcastavsnitt samtalar Johan Olofsson (forskare vid Umeå universitet), Lotta Ström (miljöövervakare på Länsstyrelsen i Västerbotten) och Fredrik Juuso (rennäringskonsulent på Svenska samernas riksförbund) om resultaten […]

  • 58 min
  Bortom konflikter i fjällen

  Bortom konflikter i fjällen

  Det finns en rad olika källor till intressemotsättningar i Jämtlandsfjällen. Upplevelsen av buller och tystnad är en av dem. I projektet ”Bortom konflikter i fjällen” har forskarna studerat och fördjupat sig i hur olika aktörer själva upplever utmaningar och möjligheter kring detta.   I det här avsnittet diskuterar Rosemarie Ankre (forskare vid Mittuniversitetet), P-O Wikberg […]

  • 55 min
  Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

  Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

  Trycket på fjällandskapet har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat på grund av ett allt större intresse för exempelvis vindkraft och gruvetableringar, men också på grund av klimatförändringar. Det här förändringstrycket gör att det behövs bättre kunskapsunderlag för att bättre kunna vårda både naturvärden och kulturarv och det blir också allt viktigare med bra […]

  • 48 min
  Kommunikativ kapacitet i fjällen

  Kommunikativ kapacitet i fjällen

  I fjällvärlden ska många olika intressen samsas och ofta försöker man lösa oenigheter med olika typer av samråd. Tyvärr blir inte alltid effekten av dessa samråd den förväntade. I det här avsnittet pratar Lars Hallgren (forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet), Johan Nyqvist  (rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen) och Marianne Persson (ordförande i Jiingevaerie sameby) om forskningsprojektet ”Kommunikativ kapacitet i […]

  • 54 min
  Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

  Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

  För att vårt storslagna fjällandskap ska kunna vårdas varsamt och hållbart, krävs att politiker och beslutsfattare skaffar sig större kunskap om vad fjällen verkligen betyder för de som bor och verkar där. För att bidra till just det – det vill säga en tydligare helhetsbild och ett bra planeringsunderlag för de som bestämmer – uppstod […]

  • 53 min
  Lokal samverkan i fjällen

  Lokal samverkan i fjällen

  Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fiske, skogsbruk och gruvnäring eller konflikten mellan kommersiella intressen och naturskydd. Stort ansvar, för att samverka bättre, faller på olika samhällsaktörer – inte minst på lokal nivå. Det och mycket mer diskuterar Katarina Eckerberg (professor vid Umeå universitet), […]

  • 58 min

Mest populära podcaster inom Vetenskap

Emma Frans och Clara Wallin
Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Nobel Prize Museum
Sveriges Radio