30 avsnitt

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig!

Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall arbetar båda professionellt som styrelsearbetare. Med denna podcast vill dom aktiv delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Malin och Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion.

Trevligt lyssnande!

Styrelsesnack med Malin & Petra Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall

  • Näringsliv
  • 5,0 • 9 betyg

Den här podden handlar om styrelsearbete och bolagssyrningsrelaterade frågor. Du kanske är ägare, valberedare, styrelseledamot eller funderar över att gå in i en styrelse, verkställande direktör, investerare eller på annat sätt intresserad av bolagsrelaterade områden - då är detta podden för dig!

Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall arbetar båda professionellt som styrelsearbetare. Med denna podcast vill dom aktiv delta i samtalet om dagens och framtidens styrelsearbete och styrning av bolag. Malin och Petra kommer bjuda in intressanta gäster, som kommer ge dig som lyssnare, olika perspektiv, insikter och möjlighet till reflektion.

Trevligt lyssnande!

  Malin & Petra - tydlighetens betydelse för rätt fokus i styrelsearbetet!

  Malin & Petra - tydlighetens betydelse för rätt fokus i styrelsearbetet!

  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
  I det här avsnittet pratar Malin och Petra om tydlighetens betydelse för rätt fokus i styrelsearbetet. Många skulle benämna det med ordning & reda. När vi frågar ägare, styrelser, VD:ar, ledning och medarbetare så finns det en förväntan och önskan som står högst på listan och det är TYDLIGHET. 
  I avsnittet så går vi igenom hur man kan arbeta med tydlighet och hur dessa resonemang och diskussioner hos ägare, styrelse och VD landar ned i ett antal styrdokument som vi kan arbeta utifrån. Vi pratar bland annat om aktieägaravtal, ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, rapporteringsinstruktion och VD-instruktion. 
  För att styrelsen ska kunna ägna sig åt bolagets framtid och utveckling så är tydlighet en vital och väsentlig del av förutsättningarna för styrelsens värdeskapande. 
  Vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
  Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

  • 44 min
  Anna Nivala - En VDs tankar kring samarbetet med styrelsen

  Anna Nivala - En VDs tankar kring samarbetet med styrelsen

  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
  I det här avsnittet gästas vi av Anna Nivala som är VD för medarbetarägda Göteborgsbolaget Bengt Dahlgren Göteborg AB och som ingår i Bengt Dahlgren koncernen. 
  Anna är inne på sitt andra VD-uppdrag och vi är nyfikna på Annas tankar kring hur en styrelse kan stötta VD på bästa sätt. Vilka förväntningar kan man ha på det ömsesidiga samarbetet och hur får man helt enkelt till det?
  Just nu är Anna VD för ett medarbetarägt bolag och delar med sig om hur det är att vara VD för den typen av ägande. Vi pratar om den intensiva rekryteringsprocessen och vad det var som gjorde att Anna valde att söka uppdraget. Vi går också in på omvärldens reaktioner när Anna som ung kvinna väljs till VD. 
  Vi hoppas att samtalet ger energi och perspektiv till dig som lyssnare. 
  Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

  • 1 tim.
  Michael Alphov - hur vi får ut mest av vårt styrelseteam!

  Michael Alphov - hur vi får ut mest av vårt styrelseteam!

  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
  Vi kommer tillbaka till ämnet kring team, gruppdynamik, grupputveckling, ledarskap och prestation med att vi bjuder in Michael Alphov som har en 20-årig bakgrund inom dessa områden. Michael arbetar aktivt med grupper och ledare och har stor erfarenhet från dess utmaningar. Michael har också podden "Alphov & Lopez" tillsammans med Oliver Lopez. 
  Med avsats i Susan Wheelans väl använda teori om grupputveckling, Integrated Model of Group Development (IMGD) så pratar vi om styrelseteamet och dess utmaningar. Vi pratar om det laddade ordet "högpresterande" och hur man som ordförande och ledamot kan göra för att bidra till rätt fokus.
  Vad är en grupp och vad är ett team? Är styrelsen ett team och varför? Vi pratar om hur det påverkar styrelsen att man ses mer sällan och om VD är en del av teamet. 
  Högpresterande styrelseteam är ständigt aktuellt, i alla fall borde vara det. Ett ämne och område som det alltid finns mer att prata om. Det här avsnittet är ett livligt engagerat samtal om alla aspekter som man kan få med under en timmas avsnitt.
  Vi hoppas att du får lika mycket nöje och nytta av avsnittet som vi hade när vi spelade in vårt samtal med Michael. 
  Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

  • 1 tim. 16 min
  Malin & Petra - strategi ut ett styrelseperspektiv

  Malin & Petra - strategi ut ett styrelseperspektiv

  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
  I det här avsnittet är det Malin och Petra som resonerar och diskuterar strategiarbetet för styrelsen. Att det kan se olika ut och hur skiljer sig strategiarbete i styrelsen åt från det operativa arbetet. 
  Strategi är ett stort område och begrepp och det finns mycket att diskutera men vi försöker diskutera området i stort men också komma med användbara tips och tankar. Vi pratar om företagets strategiprocess, om omvärldsbevakning och hur styrelsen kontinuerligt kan arbeta strategiskt.
  Vi hoppas avsnittet ger dig nya perspektiv eller bekräftar det goda arbete som du och dina kollegor gör i styrelsearbetet. 
  Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

  • 1 tim. 5 min
  Marika Lundsten - jämställdhet och inkludering är affärskritiskt!

  Marika Lundsten - jämställdhet och inkludering är affärskritiskt!

  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
  Vi är glada för att Marika Lundsten som är ansvarig för kvinnliga chefs- och mentorprogrammen Ruter Dam och Spader Ess, gästar vår podd detta avsnitt. Programmet Ruter Dam har funnits i över 30 år och 1400 kvinnor har  hittills genomgått det 1-åriga programmet.
  I samtalet lyfter vi frågor kring jämställdhet och inkludering med huvudfokus på kvinnor. Vilka insikter behöver ägare och valberedare när de sammansätter styrelsen och hur viktigt är det att styrelsen har den här frågan på agendan? 
  Självklart så pratar vi om hur ser det ut idag och hur det har sett ut historiskt. Vad upplever kvinnor i näringslivet idag för möjligheter och hot kopplat till att ta sig an en ledande position i ett stort företag. Hur kommer det sig att män anställs på potential och kvinnor på tidigare prestationer? Forskning visar att kvinnliga förebilder är en framgångsfaktor för ökad jämställdhet i alla led i en organisation så hur mycket påverkar till exempel en kvinnlig styrelseordförande?
  Ett engagerat och intressant samtal som vi hoppas även du uppskattar och får tankar kring. 
  Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

  • 55 min
  Fredrik vom Hofe - kan styrelsen utesluta förvärv som tillväxtstrategiskt instrument?

  Fredrik vom Hofe - kan styrelsen utesluta förvärv som tillväxtstrategiskt instrument?

  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 
  I det här avsnittet har vi bjudit in Fredrik vom Hofe som har en lång bakgrund inom mjukvarubranschen och som under en lång tid arbetade på IFS. Fredrik har varit med och drivit en ambitiös tillväxt hos IFS där förvärv var en stor del av deras tillväxtagenda. 
  Vi hade många frågor till Fredrik om hur styrelsen involveras vid ett förvärv, vilka beslutspunkter har en styrelse. Vad ska man tänka på när förvärv är en del av bolagets tillväxtstrategi? Praktiska tips och råd. Du kommer höra i avsnittet att Fredrik verkligen brinner för att använda förvärv i ett bolags tillväxt. 
  Fredrik ställer sig också frågan, kan något bolag utesluta förvärv som ett instrument man ska kika på när man har tillväxtambitioner? Gå in och lyssna på vårt samtal och resonemang oavsett sitt intresse för förvärv. Bra perspektiv att ha med sig i sin styrelseroll oavsett. 
  Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

  • 1 tim. 9 min

Kundrecensioner

5,0 av 5
9 betyg

9 betyg

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Acast | Panc Media
Third Ear Studio
Sveriges Radio
FollowTheMoney
Jan och Caroline Bolmeson
Monopol Media AB

Du kanske också gillar

Acast | Panc Media
Sveriges Radio
Perfect Day Media
Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö
Acast
Sveriges Radio