100 avsnitt

Betel, Nærbø er en pinsemenighet på Jæren. Vi ønsker å lede mennesker nærmere Jesus og inn i fellesskap med andre troende. Talene våre er bygd på Bibelen og vil gi deg mer kunnskap om Gud og vekst i livet sammen med ham.

Taler fra Betel Nærbø Pinsemenigheten Betel Nærbø

  • Kristendom

Betel, Nærbø er en pinsemenighet på Jæren. Vi ønsker å lede mennesker nærmere Jesus og inn i fellesskap med andre troende. Talene våre er bygd på Bibelen og vil gi deg mer kunnskap om Gud og vekst i livet sammen med ham.

  Et barn er oss født for fred

  Et barn er oss født for fred

  Jesus kom til jorden for å bringe fred. I denne talen får du høre mer om hva fred er, hvordan Gud gir oss fred og hvordan vi kan leve i den. . Jesaja 53: 1 – 6 Dato: Søndag 15. desember 2019 kl. 11.00 Tid: 35 min

  • 35 min
  Et barn er oss født for rettferdighet

  Et barn er oss født for rettferdighet

  Hvorfor kom Guds Sønn til jorda? Ifølge Jesaja kom han for å bringe rettferdighet, fred og glede. I denne talen får du høre hvordan Jesus bringer rettferdighet til en verden som desperat trenger det. . Jesaja 9:1- 7 Dato: Søndag 1. desember 2019 kl. 11.00 Tid: 37 min

  • 37 min
  Begynnelsen på veene (min vilje eller Guds vilje)

  Begynnelsen på veene (min vilje eller Guds vilje)

  Sammendrag: Når de første seglene brytes i Johannes Åpenbaring drar noen underlige ryttere på fargede hester utover jorden. De neste seglene avslører en gruppe martyrer framfor Guds trone og voldsomme naturkatastrofer. Hva forteller dette oss om de siste tider og våre liv i dag? . Johannes Åpenbaring 6: 1- 17 Dato: Søndag 24. november 2019 […]

  • 33 min
  Bokrullen, lammet og lovsangen

  Bokrullen, lammet og lovsangen

  I sin visjon om himmelen ser Johannes en bokrull i Guds hånd, forseglet med syv segl. Bare et lam som så ut som det var slaktet var i stand til å åpne denne bokrullen. I denne talen får du høre hva denne bokrullen er, hvem lammet er og hva det betyr for våre liv. . […]

  • 36 min
  Å leve i Den sanne historien

  Å leve i Den sanne historien

  Alle mennesker tror på en historie om hva livet handler om, også dagens sekulære mennesker. I denne talen får du høre hvilken historie vårt samfunn tror på og hva det fører med seg. Du vil også få høre hva den sanne histoiren er og hvordan vi lever i den. . Titus 2: 11- 15 Dato: […]

  • 40 min
  Hvorfor vi tror på hele Bibelen (og hvordan finne hvile)

  Hvorfor vi tror på hele Bibelen (og hvordan finne hvile)

  Vi merker at presset mot oss kristne som ønsker å følge Bibelen øker. Det er spesielt i samlivsspørsmål at striden står. I denne talen får du høre hvorfor vår menighet velger å tro på alt som står i Bibelen allikevel, og hvorfor det er så viktig hvis du skal finne sann hvile. . Hebreerbrevet 4 […]

  • 35 min

Mest populära podcaster inom Kristendom