8 min

Thuốc lá - Nghiện ngập thời công nghiệp | SPIDERUM | Absolutely | Kiến Thức Cuộc Sống Spiderum Official

    • Entreprenörskap

Ít người biết rằng thuốc lá (tên chung tiếng anh: Tobacco) là món quà mà thổ dân Châu Mỹ tặng cho Christopher Columbus trước khi ông dong thuyền quay về Châu Âu. Chỉ mất vài trăm năm, thuốc lá đã đánh bật các loại thuốc phiện bản địa (opium) và trở thành thứ được ngậm nhiều nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Mỗi ngày, gần 20 tỉ điếu thuốc được tiêu thụ, mang về cho các công ty thuốc lá gần 150 triệu đô.  

Theo dõi Kênh Podcast "Người Trong Muôn Nghề" tại đây: https://b.link/youtube-podcast-NTMN 

Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy 

Kênh Spiderum Giải Trí đã có Podcast, nghe tại đây:  https://anchor.fm/spiderum-giai-tri

______________ 

Bài viết: Thuốc lá - Nghiện ngập thời công nghiệp 

Được viết bởi: Absolutely 

Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/P2-Thuoc-la-Nghien-ngap-thoi-cong-nghiep-RYPJ31Dy4FD2

Nguồn tham khảo: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/meth/body/methbrainnoflash.html


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/spiderum/message
Support this podcast: https://anchor.fm/spiderum/support

Ít người biết rằng thuốc lá (tên chung tiếng anh: Tobacco) là món quà mà thổ dân Châu Mỹ tặng cho Christopher Columbus trước khi ông dong thuyền quay về Châu Âu. Chỉ mất vài trăm năm, thuốc lá đã đánh bật các loại thuốc phiện bản địa (opium) và trở thành thứ được ngậm nhiều nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Mỗi ngày, gần 20 tỉ điếu thuốc được tiêu thụ, mang về cho các công ty thuốc lá gần 150 triệu đô.  

Theo dõi Kênh Podcast "Người Trong Muôn Nghề" tại đây: https://b.link/youtube-podcast-NTMN 

Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy 

Kênh Spiderum Giải Trí đã có Podcast, nghe tại đây:  https://anchor.fm/spiderum-giai-tri

______________ 

Bài viết: Thuốc lá - Nghiện ngập thời công nghiệp 

Được viết bởi: Absolutely 

Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/P2-Thuoc-la-Nghien-ngap-thoi-cong-nghiep-RYPJ31Dy4FD2

Nguồn tham khảo: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/meth/body/methbrainnoflash.html


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/spiderum/message
Support this podcast: https://anchor.fm/spiderum/support

8 min