42 avsnitt

En samtalspodd om mötet mellan vetenskap och religion, filosofi och teologi, kyrka och samhälle. Med Peter Berntsson, Christoffer Skogholt och Erik Åkerlund.

Tro och förnuft Sändaren

  • Religion och spiritualitet
  • 4,3 • 22 betyg

En samtalspodd om mötet mellan vetenskap och religion, filosofi och teologi, kyrka och samhälle. Med Peter Berntsson, Christoffer Skogholt och Erik Åkerlund.

  Avsnitt 42: Mötesplats med Mårten Björk om Martin Hägglunds "Vårt enda liv"

  Avsnitt 42: Mötesplats med Mårten Björk om Martin Hägglunds "Vårt enda liv"

  Den svenske filosofen Martin Hägglund har i ett flertal böcker (senast i "Vårt enda liv") hävdat att tron på odödlighet och evigt liv innebär en flykt från detta liv, en vägran att omfamna och värdera det ändliga liv som är vårt.

  Men vad innebär odödlighet och evigt liv enligt de tänkare som Hägglund kritiserar, såsom exempelvis den nordafrikanske kyrkofadern Augustinus och varför har frågan om odödlighet alltid varit en politisk fråga?

  I det här föredraget diskuterar teologen

  • 1 tim. 46 min
  Avsnitt 41: Dependent rational animals av Alasdair MacIntyre

  Avsnitt 41: Dependent rational animals av Alasdair MacIntyre

  I Dependent rational animals vill MacIntyre reflektera över människan som en biologisk varelse, som ett djur, som har en förmåga att reflektera etiskt och bli en "Independent practical reasoner". Men vi blir bara detta genom att ingå i relationer av givande och tagande: vår förmåga att bli egna, moraliskt reflekterande subjekt uppkommer enbart om vi ingår i relationer av givande och tagande.

  • 1 tim. 19 min
  Avsnitt 40: Samtal med Eva Cronsioe om att återfinna sin tro

  Avsnitt 40: Samtal med Eva Cronsioe om att återfinna sin tro

  Eva Cronsioe växte upp i ett, som hon säger, städat frikyrkligt hem där tron inte gjorde några större avtryck. Som tonåring kom hon i kontakt med den karismatiska Jesus-rörelsen - en slags förnyelserörelse som bland annat inspirerades av och drog fram bland 60- och 70-talens hippierörelse.

  Cronsioe beskriver mötet med Gud i Jesusrörelsen som en varm omfamning - som snabbt förbyttes i sin motsats. Teologin var starkt dualistisk och Gud tycktes ha två ansikten: ett i Jesus och ett annat i en vred Gud som var arg på hela världen och som bara kunde tillfredsställas genom Jesu död.

  Denna kluvna teologi skapade också en inre kluvenhet. Världen blev dualistisk: skapelsens godhet fanns bara i kyrkan och  "världen" var bara fallen.

  Cronsioe distanserade sig från dessa sammanhang och kom sen att verka som "livsåskådningsjournalist" på Sveriges Radio och Sveriges Television i flera decennier. "Ett bra sätt att få brottas med frågorna utan att bekänna färg" som Cronsioe säger.

  I början av 2000-talet hittar Eva Cronsioe tillbaka till tron, men i en annan form och blir 2005 präst i Svenska kyrkan.

  I sin bok Gud i verkligheten beskriver Eva sin resa in i och ut ur Jesusrörelsen och hur hon fann en annan form för sin tro, bland annat med hjälp av de tre tänkare som presenteras i boken: Emilia Fogelklou (1878-1972), K. E Lögstrup (1905-1981) och Ignatius av Loyola (1491-1556).

  Kärnan i den spiritualitet Cronsioe uttrycker är att skapelsen är i grunden god och "sakramental" - alltså en bärare av Guds godhet. Synden kan bara förstås mot en mer fundamental godhet: människan i grunden god men synden förstör och bryter ner henne. Problemet med synden är inte i första hand att den gör Gud arg utan att den bryter ner människan.

  Gud sänder sin Son inte för att han är vred utan för att upprätta och fördjupa relationen mellan skapelsen och Skaparen.

  • 52 min
  Avsnitt 39: Samtal med Amanda Lundin om att lämna sin tro

  Avsnitt 39: Samtal med Amanda Lundin om att lämna sin tro

  Detta samtal är det första i en serie av två avsnitt som utforskar processer av att lämna (detta avsnitt) eller förändras och komma tillbaka till tron (nästa avsnitt).  

  Rapporten "Här för att stanna" diskuterades av oss i ett tidigare avsnitt, men även i podden Ex-vangeliet där Amanda Lundin samtalade med programledaren Hanna Larsdotter om rapporten.

  Vi hade en gemensam kritik: en rapport som vill förstå varför många unga lämnar (fri)kyrkan behöver prata med dem som har lämnat. 

  I detta samtal pratar vi med Amanda Lundin, som berättar om sin väg ut ur tron och som dessutom ger en del råd till kyrkan. 

  Det går att dra paralleller mellan Amandas berättelse och en undersökning av The Barna Group där man intervjuat mer än 1000 ungdomar i åldern 18-29 år om varför de lämnat kyrkan. 

  Utan att påstå att alla berättelser är likadana kan man ändå notera ett par likheter mellan Amandas berättelse och de berättelser som The Barna Group möttes av (se gärna deras lista på sex huvudskäl): 

  1. Bristen på teologiska tolkningsredskap för att integrera teologi med det vi lär oss om världen via exempelvis naturvetenskapen . Om man, som Amanda säger, kan googla hur gammal jorden är men ens pastor säger något annat så uppstår också en förtroendekris.

  2. Ett tydligt "vi och dem-tänkande" där det blir starka åtskillnader mellan kyrkan och världen.

  Länkar:

  Amandas hemsida.

  Artikel av Peter och Christoffer om behovet av att ge unga teologiska redskap för att integrera ett vetenskapligt perspektiv på världen:

  Svik inte de unga: tro och vetenskap går att förena.

  • 53 min
  Avsnitt 38: Vad är uppenbarelse?

  Avsnitt 38: Vad är uppenbarelse?

  Den kristna tron bygger på ett anspråk på att Gud har gett sig till känna: uppenbarat sig själv. Men vad innebär uppenbarelse?

  Colin Gunton tar i sin bok A Brief Theology of Revelation fasta på att all kunskap om en verklighet utanför oss själva kräver en slags uppenbarelse: det är bara om världen "delar med sig" av sig själv som vi kan få kunskap om den. 

  • 55 min
  Avsnitt 37: Mötesplats med Mats Wahlberg om mirakler och Hume

  Avsnitt 37: Mötesplats med Mats Wahlberg om mirakler och Hume

  I detta avsnitt får vi lyssna till Mats Wahlberg, lektor och docent i systematisk teologi vid Umeå universitet som presenterar och analyserar filosofen David Humes (1711-1776) kritik mot tanken på mirakler.

  Wahlberg visar att Humes definition av mirakler som en händelse som "bryter" mot naturlagarna inte är den traditionella förståelsen. Den traditionella förståelsen är istället att mirakler är en händelse där Gud verkar utöver naturlagarna. 

  • 54 min

Kundrecensioner

4,3 av 5
22 betyg

22 betyg

Mest populära podcaster inom Religion och spiritualitet

Andra som lyssnade prenumererar på