19 min

Tro och liv Gudstjänsten

    • Religion och spiritualitet

Från Skillinge missionshus. Pastor Kalle Spetz leder gudstjänsten och samtalar med Steve Nilsson och Rebecca Wallin om hur man får ihop tro och liv till en helhet. Pastor Bengt Jörnland predikar.

Vad är fejk och vad är äkta? Vilken människa är opålitlig och vilken är genuin och sann? Hur ska man kunna känna skillnad på en människa som står för det hon sägeroch en som inte gör det? En människa som säger något som känns bra, men som gör något annat och kommer alltså med dubbla budskap. Predikan är på temat att livet handlar om både ord och handling och hur man ska kunna få ihop det. Så att våra liv blir integrerade till en helhet och till ödmjukhet.

De som mötte Jesus lärde känna en man som faktiskt levde ett helt liv, någon som förenade ord och handling. Det fanns ingen skillnad hos honom mellan tro och liv. Det han sa och gjorde var ett och detsamma. Han förde samman de båda sidorna av livet genom den ödmjukhet som präglade honom.  Han sa: Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta.
Ur predikan

Medverkande Bengt Jörnland, predikan Kalle Spetz, gudstjänstledare Steve Nilsson, samtalsdeltagare Rebecca Wallin, samtalsdeltagare Sofia Zouagui, textläsare Kerstin Torkelsson- Enlund, förbön Mattias Gustin, flygel och sång Jonathan Wallin, gitarr och sång Kör från församlingen
Texter Psaltaren 143:6-10 Matteus 23.1-1
Musik Du är kärlek Psalm 231 Oändlig nåd Psalm 217 Gud för dig är allting klar Kom in Improvisation I ditt ansiktes ljus Du som stillar stormen På dig min Gud förtröstar jag

Producent Marianne Greip Tekniker Magnus Larsson och Magnus Walfridsson Sveriges Radio Kronoberg liv@sverigesradio.se

Från Skillinge missionshus. Pastor Kalle Spetz leder gudstjänsten och samtalar med Steve Nilsson och Rebecca Wallin om hur man får ihop tro och liv till en helhet. Pastor Bengt Jörnland predikar.

Vad är fejk och vad är äkta? Vilken människa är opålitlig och vilken är genuin och sann? Hur ska man kunna känna skillnad på en människa som står för det hon sägeroch en som inte gör det? En människa som säger något som känns bra, men som gör något annat och kommer alltså med dubbla budskap. Predikan är på temat att livet handlar om både ord och handling och hur man ska kunna få ihop det. Så att våra liv blir integrerade till en helhet och till ödmjukhet.

De som mötte Jesus lärde känna en man som faktiskt levde ett helt liv, någon som förenade ord och handling. Det fanns ingen skillnad hos honom mellan tro och liv. Det han sa och gjorde var ett och detsamma. Han förde samman de båda sidorna av livet genom den ödmjukhet som präglade honom.  Han sa: Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta.
Ur predikan

Medverkande Bengt Jörnland, predikan Kalle Spetz, gudstjänstledare Steve Nilsson, samtalsdeltagare Rebecca Wallin, samtalsdeltagare Sofia Zouagui, textläsare Kerstin Torkelsson- Enlund, förbön Mattias Gustin, flygel och sång Jonathan Wallin, gitarr och sång Kör från församlingen
Texter Psaltaren 143:6-10 Matteus 23.1-1
Musik Du är kärlek Psalm 231 Oändlig nåd Psalm 217 Gud för dig är allting klar Kom in Improvisation I ditt ansiktes ljus Du som stillar stormen På dig min Gud förtröstar jag

Producent Marianne Greip Tekniker Magnus Larsson och Magnus Walfridsson Sveriges Radio Kronoberg liv@sverigesradio.se

19 min

Mest populära podcaster inom Religion och spiritualitet

Mer av Sveriges Radio