24 min

Uppföljning Trafikolycka RiB Podcast

    • Utbildning

Marcus och Johan diskuterar frågor och inspel från lyssnarna!


Bland annat; vad är det för skillnad på risk och hot? Vad händer om en fartkamera blixtrar under utryckning? Vilken riskbedömning bör göras under framkörning?

Marcus och Johan diskuterar frågor och inspel från lyssnarna!


Bland annat; vad är det för skillnad på risk och hot? Vad händer om en fartkamera blixtrar under utryckning? Vilken riskbedömning bör göras under framkörning?

24 min

Mest populära podcaster inom Utbildning