32 min

Väntan - Johan Engh - 2019-12-01 Göteborg Vineyard

    • Kristendom

Luk 4:16-23. Att vänta kan vara oerhört stressande för oss idag, men väntan behöver inte alls vara negativt. Väntar är ett uttryck för tro. Väntan blir något gott när vi förstår vad vi väntar på. Guds folk hade väntat länge på att Jesus skulle komma - och så kom han. Och han kommer till oss idag.

Luk 4:16-23. Att vänta kan vara oerhört stressande för oss idag, men väntan behöver inte alls vara negativt. Väntar är ett uttryck för tro. Väntan blir något gott när vi förstår vad vi väntar på. Guds folk hade väntat länge på att Jesus skulle komma - och så kom han. Och han kommer till oss idag.

32 min