14 avsnitt

2013 är det mycket spännande som kommer att hända på Högskolan. Vi ska påbörja de första förberedelserna inför ett framtida arbete med Högskolans vision efter 2015.
Bland annat kommer vi att ha en öppen inspirations-seminarieserie som går under namnet Våga se- lärande utan gränser. Seminarierna ska inspirera till reflektion, diskussioner och
debatt kring Högskolan Dalarnas plats och roll nu och i framtiden.

Våga Se - lärande utan gränser (HD) Dalarna University

    • Kurser

2013 är det mycket spännande som kommer att hända på Högskolan. Vi ska påbörja de första förberedelserna inför ett framtida arbete med Högskolans vision efter 2015.
Bland annat kommer vi att ha en öppen inspirations-seminarieserie som går under namnet Våga se- lärande utan gränser. Seminarierna ska inspirera till reflektion, diskussioner och
debatt kring Högskolan Dalarnas plats och roll nu och i framtiden.

Mest populära podcaster inom Kurser

Mer av Dalarna University