16 min

TÔI LÀ AI? #8 | CHỈ MUỐN MỘT MÌNH MÂY Podcast

    • Personal Journals

Thu mình lại tách biệt khỏi thế giới. Không ồn ào, không mệt mỏi và ôm lấy chính mình trong gương. 

Link tặng sách nói "Nếu biết trăm năm là hữu hạn": https://fonos.vn/may-podcast


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ng-khnh-vn/message

Thu mình lại tách biệt khỏi thế giới. Không ồn ào, không mệt mỏi và ôm lấy chính mình trong gương. 

Link tặng sách nói "Nếu biết trăm năm là hữu hạn": https://fonos.vn/may-podcast


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ng-khnh-vn/message

16 min