249 episodes

Từ tập 182, chương trình Tâm Sự Kinh Doanh chính thức đổi tên thành Tri Kỷ Cảm Xúc. Kênh Youtube: https://youtube.com/Web5Ngay

Tri Kỷ Cảm Xúc Web5ngay

  • Business
  • 4.8 • 30 Ratings

Từ tập 182, chương trình Tâm Sự Kinh Doanh chính thức đổi tên thành Tri Kỷ Cảm Xúc. Kênh Youtube: https://youtube.com/Web5Ngay

  Bí mật động trời: Đọc 1 cuốn sách mỗi ngày (chắc chắn 100%) - Tri kỷ cảm xúc #250

  Bí mật động trời: Đọc 1 cuốn sách mỗi ngày (chắc chắn 100%) - Tri kỷ cảm xúc #250

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 26 min
  Làm Sao Tha Thứ Một Người? - Tri kỷ cảm xúc #249

  Làm Sao Tha Thứ Một Người? - Tri kỷ cảm xúc #249

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 24 min
  Khi Nào Thì Nên Bỏ Cuộc? - Tri kỷ cảm xúc #248

  Khi Nào Thì Nên Bỏ Cuộc? - Tri kỷ cảm xúc #248

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 25 min
  Đừng Hy Sinh, Hãy Chia Sẻ - Tri kỷ cảm xúc #246

  Đừng Hy Sinh, Hãy Chia Sẻ - Tri kỷ cảm xúc #246

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 24 min
  Nói Sao Để Người Khác Chịu Nghe? - Tri kỷ cảm xúc #246

  Nói Sao Để Người Khác Chịu Nghe? - Tri kỷ cảm xúc #246

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 31 min
  Nếu Mình Còn Muốn Giúp Mình, Thì Thế Giới Chưa Phải Tận Thế - Tri kỷ cảm xúc #245

  Nếu Mình Còn Muốn Giúp Mình, Thì Thế Giới Chưa Phải Tận Thế - Tri kỷ cảm xúc #245

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 20 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
30 Ratings

30 Ratings

Top Podcasts In Business

CNA
NPR
The Motley Fool
Wondery
吳淡如
CNBC

You Might Also Like

Hieu Nguyen
Sunhuyn
Chi Nguyen, PhD.
Tun Cảm Ơn
Mây Podcast
Giang ơi Radio