15 episodes

Beyond Leadership is a podcast that connects the business world with academia and provides a platform for entrepreneurs, leaders, managers, students, and everyone willing to learn and share their best practices and life stories about leadership. Going Beyond.

©Copyright Beyond Leadership | ISSN-2712-5912 | 26. 5. 2020 | Editorial board: prof. dr. Vlado Dimovski, mag. Mark Kalin, dr. Simon Colnar, prof. dr. Sandra Penger |*Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, and Knowledge Management on Modern Organization, School of Economic

Beyond Leadership Mark Kalin

  • Business
  • 5.0 • 1 Rating

Beyond Leadership is a podcast that connects the business world with academia and provides a platform for entrepreneurs, leaders, managers, students, and everyone willing to learn and share their best practices and life stories about leadership. Going Beyond.

©Copyright Beyond Leadership | ISSN-2712-5912 | 26. 5. 2020 | Editorial board: prof. dr. Vlado Dimovski, mag. Mark Kalin, dr. Simon Colnar, prof. dr. Sandra Penger |*Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, and Knowledge Management on Modern Organization, School of Economic

  Dr. Vlado Dimovski, redni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani - "Pot (Tao): od znotraj do zunaj."

  Dr. Vlado Dimovski, redni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani - "Pot (Tao): od znotraj do zunaj."

  Dr. Vlado Dimovski, redni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani

  Dr. Vlado Dimovski je redni profesor za področje managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo ter pridruženi član Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje. Leta 1984 je diplomiral na Ekonomski fakulteti, narodnogospodarska smer, leta 1989 pa tudi na Filozofski fakulteti, smer filozofija. Študij je nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1988 tudi magistriral. Leta 1990 je pričel z doktorskim študijem iz managementa in poslovnih financ na Cleveland State University ter ga leta 1994 zaključil.

  Njegova primarna področja ekspertize so organizacijsko učenje, management znanja in vodenje, tako v domačem, kot tudi mednarodnem okolju. Prof. dr. Dimovski je poučeval in raziskoval na številnih mednarodnih univerzah in inštitutih. Prof. dr. Dimovski je objavil članke v priznanih revijah (prek 90 objavljenih znanstvenih člankov), poleg tega pa je tudi avtor številnih knjig (9 znanstvenih monografij) ter številnih drugih del, saj njegova bibliografija vsebuje cca 1.400 enot, objavljenih tako v domačem kot mednarodnem okolju.

  V obdobju 1995-1997 je prof dr. Dimovski opravljal funkcijo državnega sekretarja za industrijsko politiko, v letih 1997-2000 pa je poleg zaposlitve na Ekonomski fakulteti, kjer je vodil program Visoke poslovne šole, z njenim soglasjem predsedoval Centru za mednarodno konkurenčnost. V letih 2000-2004 je prof. dr. Dimovski opravljal funkcijo ministra za delo, družino in socialne zadeve v Vladi Republike Slovenije, v letih 2005-2006 deloval tudi kot svetovalec predsedniku vlade Republike Makedonije. Prof dr. Dimovski je aktiven tudi v svetovalni vlogi, kjer podaja svoje znanje in izkušnje podjetjem iz slovenskega, kakor tudi regijskega okolja.

  Prof. dr. Dimovski je za svoje družbeno, strokovno in znanstveno delo prejel več priznanj in nagrad, izpostaviti gre Beta Gamma Sigma (1992), Harvard Directory of Scholars (1993), Kdo je kdo (1999), Priznanje Plavalne Zveze Slovenije (2001), nagrado Zlata knjiga najuspešnejših podjetnikov (2001), Who is Who Statesmen (2004) ter CEEMAN Champion Awards v kategoriji raziskovanja (2019). Prof. dr. Dimovski je tudi vodja programske raziskovalne skupine "Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije" ter član Evropske akademije znanosti in umetnosti (angl. European Academy of Sciences and Arts).

  Quote: Lao Fje: «When your work is done, then withdraw. This is the way to Heaven«.

  Knjiga: Daniel Reid: The Tao of Health, Sex, and Longevity.

  Serija: Seinfeld

  Hobiji: Duhovna literatura, hoja, meditacija, vrtnarjenje

  Najljubša hrana: Sushi, ričet

  Podjetnik: Sandi Češko, Michael Dell

  App: Avant2Go, Keeper

  Trije nauki:

  · Vztrajnost (kaj želiš),

  · Sproščenost, duhovnost (smisel),

  · Avtentičnost (kdo si).  *Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia.

  • 1 hr 27 min
  Valerija Bužan, Doktorica psihologije, specialistka klinične psihologije - "Tako kot orkester ne more brez druge violine, družba ne more brez drugačnih."

  Valerija Bužan, Doktorica psihologije, specialistka klinične psihologije - "Tako kot orkester ne more brez druge violine, družba ne more brez drugačnih."

  Valerija Bužan, Doktorica psihologije, specialistka klinične psihologije

  Valerija je pričela svojo akademsko pot na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, kjer je opravila diplomo iz smeri psihologije in kasneje še magistrirala na področju razvojne psihologije. Leta 2010 je na Univerzi v Ljubljani pridobila znanstveni naziv doktorice znanosti. Svojo kariero na področju socialnega varstva pa je pričela že leta 1984 kot psihologinja v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, od leta 1996 je v isti organizaciji delovala kot psihologinja in pomočnica direktorja ter od leta 2002 do maja 2019 kot direktorica Centra. Od novembra 2019 pa deluje kot klinična psihologinja v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov in v Razvojni ambulanti v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna.

  Od leta 2002 do 2019 je bila predsednica Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije. Že od leta 2016 deluje kot podpredsednica v Evropskem združenju EASPD. Pred tem je bila v istem združenju leta 2015 izvoljena v izvršilni odbor. Od leta 2002 je članica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije, v obdobju med leti 2014 in 2018 je bila tudi njena predsednica. V letu 2012 je bila izbrana kot ime tedna na Val 2012 in nominirana za nagrado Slovenka leta zaradi svoje pobude o odprtju gostilne Druga violina kjer so zaposlene osebe s posebnimi potrebami in motnjami v duševnem razvoju.

  Naj quote: Vsak dan je potrebno ceniti

  Naj knjiga: George Orwell 1984

  Naj serija: Mestece Peyton iz leta 1964, ko smo doma ravno kupili televizijo :)

  Hobiji: potapljanje, smučanje, jahanje, skartka šport, fotografiranje

  Najljubša hrana: mamini štruklji

  Najljubši podjetnik: Španski ONCE, ki v delo v svojih hotelih Ilunion Aqua vključujejo tudi osebe z motnjo v duševem razvoju. So četrto največje nejavno zaposlovalsko podjetje v Španiji in prvo na svetu na področju zaposlovanja invalidov.

  Naj app: Revolut, izmenjava, splitwise

  Trije nauki:

  · Vedno moraš slediti svojim željam.

  · Do cilja lahko prides na različne načine, po različnih poteh.

  · Moraš slediti ciljem, ki so lahko včasih tudi videti visoki in neizvedljivi in če ti ne uspe ne to jemati kot neuspeh, ampak kot priložnost  *Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia.

  • 1 hr 2 min
  Mag. Lucija Sajevec, Direktorica AMZS d.d. - "Danes zmagaš, če tekmuješ skupaj."

  Mag. Lucija Sajevec, Direktorica AMZS d.d. - "Danes zmagaš, če tekmuješ skupaj."

  Mag. Lucija Sajevec, Direktorica AMZS d.d.

  Lucija je pričela svojo akademsko pot na Ekonomski Fakulteti, kjer je sprva opravila diplomo iz smeri managementa in organizacije, in nato še magistrirala z odliko. Svojo kariero v družbi AMZS je pričela leta 2010 kot vodja AMZS Centra varne vožnje. Leta 2011 je prevzela še celotni marketing, nato pa je leta 2014 pri svojih 34 letih prevzela vodenje celotnega podjetja.

  Leta 2019 je postala tudi mlada menedžerka leta. Je tudi članica in podpredsednica ARC Europe, članica Nadzornega sveta Pokojninska družba A, članica UO sekcije mladih pri Združenju Manager. Zelo pomembno se je zdi, da vlagamo v lastni razvoj, zato je tudi leta 2012 opravila program New Emerging Leaders na ESADE Business School v Barceloni, in Senior Executive Programme, na Columbia University v New Yorku.

  Lucija je izjemna oseba, ki se zaveda pomena povezovanja, sodelovanja, in vlaganje v skupne projekte. »Vsi se vozimo v isto smer, a vsak v svojem avtomobilu. Včasih je tako tudi v gospodarstvu: vsi gledajo v svoj vozni pas in kako bodo oni na njem. Slovenija bo zmagala takrat, ko bomo vsi na enem avtobusu, ki pelje v skupno smer.«

  Družba AMZS  
  Družba AMZS ima danes, že preko 400 zaposlenih in 30 poslovnih enot. Pod njenim vodstvo so imeli izjemno rast, 41% v zadnjih letih. Število zaposlenih se je povečalo za kar 27%. Zelo zanimivo dejstvo je, da predstavlja AMZS inovatorja na področju zaposlovanja, saj je med več kot 400+ zaposlenimi skoraj polovica žensk, v ožjem vodstvu jih je več kot polovica, petina zaposlenih pa je starejših od 55 let. Lucija pravi: »Ne krepijo nas 'samo' starostna, spolna in izobrazbena raznolikost sodelavcev, ampak tudi različni pogledi, različna znanja, ideje.«  Naj quote: Živi in pusti živeti.

  Naj knjiga: Predanost (Angela Duckworth)

  Naj serija: Friends

  Hobiji: Trial motor in vse kar je povezano z volanom, bencinom, adrenalinom…v zadnjem času tudi e-mountainbike

  Najljubša hrana: Bolj kot hrana mi je važno, kdo še sedi za mizo

  Najljubši podjetnik: Matej Čer, soustanovitelj in prvi mož Avantcar

  Naj app: AMZS APP

  Njeni nauki: Connect. Grow. Share. Win.  *Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia.

  • 1 hr 3 min
  Boštjan Koritnik, Minister za Javno Upravo - "Dvom je edina pot napredka."

  Boštjan Koritnik, Minister za Javno Upravo - "Dvom je edina pot napredka."

  Boštjan Koritnik, rojen 15. junija 1979, je leta 2005 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Že med in po koncu šolanja je bil honorarni sodelavec gospodarske redakcije časnika Delo, v obdobju 2006–2010 pa je opravljal različna dela v družbi GV Založba, kjer se je izkazal kot novinar oziroma urednik Pravne prakse ter hišni pravnik, v letih 2010–2013 pa tudi kot direktor in odgovorni urednik. Po pripojitvi družbe podjetju Ius Software je bil v tej družbi do začetka leta 2015 (so)direktor in odgovorni urednik.

  Od leta 2015 je bil zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent in tajnik. Poleg tega je bil od leta 2016 direktor Založbe Pravne fakultete ter strokovni direktor in družbenik start-up družbe Audibook. Sodeloval je s tremi kripto podjetji, kot pravnik in soustanovitelj, bil pa je tudi direktor projekta GLEDOS (Global Education System). Sodeloval je pri številnih raziskavah – tudi za Evropsko komisijo in različna ministrstva –, pravnih mnenjih in drugih strokovnih besedilih (242 zapisov v sistemu Cobiss) ter predaval doma in v tujini o tehnologiji veriženja blokov (blockchain) in podjetništvu. Že vse od leta 2008 opravlja različne vloge v društvih: je generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS), blagajnik Zveze društev za gospodarsko pravo in predsednik Društva za športno pravo. Opravlja tudi funkciji podpredsednika Lions kluba Tivoli Ljubljana in predsednika pritožbenega razsodišča košarkarske lige ABA. V letu 2019 je prejel posebno priznanje rektorja Univerze v Ljubljani izza strokovne delavce in priznanje – skupaj s še dvema kolegoma – Pravnik leta 2019, ki ga podeljuje ZDPS.

  Naj quote: »Čovjek uči cijeli život, a ipak umre budala« - »Človek se uči vse življenje, a vseeno umre tepec.« ali »Vsi so vedeli, da je nemogoče. Potem pa je prišel tisti, ki tega ni vedel, in uspelo mu je.«

  Naj knjiga: Zločin in kazen

  Naj serija: OZ

  Hobiji: šport, branje proze, družabne igre (tarok, scrabble, poker, activity)

  Najljubša hrana: polnjene paprike, musaka

  Najljubši podjetnik: Marjan Batagelj

  Naj appa: aplikacija za beleženje stikov za COVID-19, Audibook

  Glavni nauk:

  - “Dogme in predsodki so največja ovira v življenju. Dvom, tudi v lastna prepričanja, pa je pogoj napredka. Sicer bi bila zemlja še vedno ravna.”  *Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia.

  • 1 hr
  Živa Pogačnik, direktorica Živabowl in ambasadorka ozaveščanja o pomenu zdrave prehrane. - "Za svoje sanje se je vredno boriti. Od ideje do izdelka na policah."

  Živa Pogačnik, direktorica Živabowl in ambasadorka ozaveščanja o pomenu zdrave prehrane. - "Za svoje sanje se je vredno boriti. Od ideje do izdelka na policah."

  Živa Pogačnik je ambasadorka ozaveščanja o pomenu zdrave prehrane in ustvarjalka funkcionalnih obrokov Zivabowl. Živa je absolvent filozofije in sociologije kulture. Opravila je tudi izpit iz nutricizma po načelih tradicionalne kitajske medicine, poučevala Qigong na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije – območna enota Kranj. Je ustanovna članica in predsednica društva »Ognjič« - društvo za naravno in kvalitetno življenje. Sodelovala je pri pisanju knjige Resnice in zmote o kandidi. Bila je tudi zelo vpeta v pisanje člankov za revijo Aura na temo dao prehrane.

  Živa je bila tudi ena ključnih oseb, pri idejnem načrtu in organizaciji projekta Wudang kungfu – mojstrski spektakel v okviru društva Tao In, društva za krepitev telesa, uma in duha. V Slovenije je prišel veliki mojster You Xuandeja, ki je eden od desetih najboljših mojstrov notranjih borilnih veščin na Kitajskem. V  Ljubljanski Hali Tivoli je potekal »Wudang Kung Fu - mojstrski spektakel«, kjer je svoje osupljive veščine poleg velikega mojstra You Xuandeja demonstriralo tudi 45 njegovih učencev. Mnogi med njimi so mednarodni prvaki v različnih panogah kung fuja, tai jija.

  Navdušuje jo moč narave, vpliv prehrane na naše zdravje in mentalno stanje ter optimiziranje nivoja naše energije s pomočjo prehrane in biohackinga. Predvsem jo fascinira krepitev in množenje mitohondrijev ter zdravje in pomen našega mikrobioma.

  Izdelki Zivabowl:

  So polnovredni obroki v štirih okusih: kakav, malina, črni ribez, cimet. So veganom prijazni, primerni za diabetike in razne lchf in keto diete, vsebujejo obilo omega 3 maščobnih kislin, ki delujejo protivnetno ter vlaknin, ki nam jih v večini primerov primanjkuje.

  Naj quote: "Do what you can, with what you have, where you are" - Theodore Roosevelt

  Naj knjiga: Healing With Whole Foods - Paul Pitchford

  Naj serija: Mindhunter

  Hobiji: vrtnarjenje

  Najljubša hrana: indijska

  Najljubši podjetnik: BassBabe (tuji); Natashaspace - Nataša Godler Trilar; Nina Štefe - Čas za kavo; Polona Jerič - Zlataptička;

  Naj app: SleepCycle

  Trije nauki:

  1. Vlagajte v ustvarjanje koristnih/zdravih navad - ko so enkrat avtomatizem, so brezplačna voda na vaš mlin.

  2. Bodite vrlinski za trajnostni uspeh in občutek zadovoljstva v svojem življenj.

  3. Ne plavajte proti mogočnemu toku narave - may the force be with you.  *Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia.

  • 34 min
  Roman Pavlovič, Leadership and Peak performance coach. - "Leader in Flow – peak performance, ko ga najbolj potrebuješ."

  Roman Pavlovič, Leadership and Peak performance coach. - "Leader in Flow – peak performance, ko ga najbolj potrebuješ."

  Roman Pavlovič, Leadership and Peak performance coach

  Roman Pavlovič je univerzitetni diplomiran informatik, ki se je v nadaljevanju izobraževal v Sloveniji in tujini tudi na področju ekonomije in razvoja podjetij. Skozi skoraj 30 let poslovnih izkušenj je zgradil zelo široko praktično paleto znanj na področju voditeljstva. Vzpostavljal je uspešne start-upe, vodil vrhunske mednarodne programe in podjetja na tehnološko zahtevnih panogah in trgih. Vse rezultate dosega z jasno vizijo ter s pomočjo sodelavcev v ekipi, ki jim omogoča rast iz dobrih posameznikov v vrhunske leaderje. Poleg izgradnje inovativne kulture v podjetjih se trenutno se največ posveča programu »Leader in Flow«, kjer za udeležence združuje voditeljske koncepte z znanstveno teorijo in predvsem prakso nadgradnje svojega delovanja v Flowu.

  Flow, stanje telesa in duha, ko se počutimo najbolje in delujemo najbolje, prakticira v vseh segmentih svojega delovanja. Dolga leta ga živi skozi vadbo tradicionalnega karateja, kjer poleg osebne rasti, kot funkcionar in organizator velikih mednarodnih tekmovanj, prispeva tudi k razvoju slovenskega, evropskega in svetovnega tradicionalnega karateja. Tudi tekmovalno padalstvo, kjer že leta dosega vrhunske rezultate, tako kot posameznik, kot tudi ekipno, mu z vsakim skokom podaja hitro povratno informacijo, ki prispeva k boljšim rezultatom v osebnem in poslovnem življenju. In tako je lahko vsak dan malo boljši :)

  Naj quote: In order to be GREAT it‘s not enough just to be RIGHT!

  Naj knjiga: Finite and Infinite Games, James P. Carse

  Naj serija: Star Trek – To boldly go where no man has gone before!

  Hobiji: športno padalstvo, tradicionalni karate, potapljanje

  Najljubši podjetnik: Elon Musk – definitivno igra igro brez konca

  Tvoji nauki:

  1. Ko postaneš Manager – dobiš titulo, ko postaneš Leader – ti podelijo čast!

  2. Don‘t worry if you are not master of all, be proud if you are the Master of ONE.

  3. Vedno si rezervirajte čas za POMEMBNO v vašem življenju, drugače ga bo NUJNO vedno preglasilo.

  *Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia.

  • 1 hr 5 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Business