Špeciálna relácia - Srdcom v Krakove 10:30 01.05.2021 Radio Lumen - Špeciálna relácia

    • Christianity

Jurčaga Pavol príhovory vedenia Rádia LUMEN a spomienka na kazateľov, ktorí boli s nami na rozhlasových púťach v Krakove a už nás predišli do večnosti. Mons. Rudolf Baláž, Mons. František Tondra, Mons. Štefan Sečka

Jurčaga Pavol príhovory vedenia Rádia LUMEN a spomienka na kazateľov, ktorí boli s nami na rozhlasových púťach v Krakove a už nás predišli do večnosti. Mons. Rudolf Baláž, Mons. František Tondra, Mons. Štefan Sečka