51 min

1. How i met Juraj Benetin How I Met My Architect

    • Design

Juraj a.k.a Ďurči má za sebou už množstvo rozhovorov do médií, no tento rozhovor je trochu iný. Osobnejší, keďže pracujem pod jeho vedením v ateliéri Compass už takmer 5 rokov. Rešpektovaný architekt, urbanista, spevák, hudobník, verejne známa osoba, otec, manžel, toto všetko je Juraj. A keďže je Ďurči aj vynikajúci a kontextuálny rozprávač, o zaujímavé témy nie je núdza.

Juraj a.k.a Ďurči má za sebou už množstvo rozhovorov do médií, no tento rozhovor je trochu iný. Osobnejší, keďže pracujem pod jeho vedením v ateliéri Compass už takmer 5 rokov. Rešpektovaný architekt, urbanista, spevák, hudobník, verejne známa osoba, otec, manžel, toto všetko je Juraj. A keďže je Ďurči aj vynikajúci a kontextuálny rozprávač, o zaujímavé témy nie je núdza.

51 min