38 min

#11 Barbara Ukropcová: Pohyb je liek – znižuje aj riziko vzniku niektorých druhov rakoviny Všeobecne o zdraví

    • Mental Health

Pohyb je liek! Má vplyv nielen na fyzickú zdatnosť, ale aj na metabolizmus, pamäť, duševné zdravie, výrazne zlepšuje zdravotný stav cukrovkárov aj onkologických pacientov. Je kľúčový pre zdravý vývoj detí a má vplyv dokonca aj na ich prospech v škole. Pri včasných štádiách diabetu 2. typu dokážeme pravidelným pohybom obnoviť metabolickú rovnováhu tak, že sa glykémia vráti k norme a niektorí lekári už dávajú svojim onkopacientom cvičenie na predpis, ako súčasť chemoterapie. Koľko pohybu je tak akurát, stačia skutočne len prechádzky, ktorý druh pohybu je ten najefektívnejší? Aj o tom sme sa rozprávali s vedkyňou Barbarou Ukropcovou.


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/veobecn-zdravotn-poisova/message

Pohyb je liek! Má vplyv nielen na fyzickú zdatnosť, ale aj na metabolizmus, pamäť, duševné zdravie, výrazne zlepšuje zdravotný stav cukrovkárov aj onkologických pacientov. Je kľúčový pre zdravý vývoj detí a má vplyv dokonca aj na ich prospech v škole. Pri včasných štádiách diabetu 2. typu dokážeme pravidelným pohybom obnoviť metabolickú rovnováhu tak, že sa glykémia vráti k norme a niektorí lekári už dávajú svojim onkopacientom cvičenie na predpis, ako súčasť chemoterapie. Koľko pohybu je tak akurát, stačia skutočne len prechádzky, ktorý druh pohybu je ten najefektívnejší? Aj o tom sme sa rozprávali s vedkyňou Barbarou Ukropcovou.


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/veobecn-zdravotn-poisova/message

38 min