38 min

#13: Lucia Kraľovičová: Smútok je liečivý, len si ho treba prežiť, nie potláča‪ť‬ Všeobecne o zdraví

    • Mental Health

Smútok je proces, kľukatá cesta, ktorá sa začína akceptáciou straty blízkeho človeka. Ktoré rituály nám pomôžu úspešnej ju prejsť? Ako dlho trvá smútenie? Kedy prichádza úľava? Ako sa s deťmi rozprávať o smrti blízkeho človeka a je vhodné, aby chodili na pohreby? Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc a utíšiť smútok liekmi? Tento podcast o smútku určite nie je smutný. Práve naopak. Veríme, že bude liečivý rovnako ako samotný pocit smútenia, ktorý si treba prežiť, nie potláčať. Našim hosťom bola smútková terapeutka Lucia Kraľovičová.


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/veobecn-zdravotn-poisova/message

Smútok je proces, kľukatá cesta, ktorá sa začína akceptáciou straty blízkeho človeka. Ktoré rituály nám pomôžu úspešnej ju prejsť? Ako dlho trvá smútenie? Kedy prichádza úľava? Ako sa s deťmi rozprávať o smrti blízkeho človeka a je vhodné, aby chodili na pohreby? Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc a utíšiť smútok liekmi? Tento podcast o smútku určite nie je smutný. Práve naopak. Veríme, že bude liečivý rovnako ako samotný pocit smútenia, ktorý si treba prežiť, nie potláčať. Našim hosťom bola smútková terapeutka Lucia Kraľovičová.


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/veobecn-zdravotn-poisova/message

38 min