45 min

#23 Nika Macinská: Ako dať deťom to, čo naozaj potrebujú‪?‬ Všeobecne o zdraví

    • Duševné zdravie

Nika Macinská je mama 8 detí, ktorú život naučil, že človek môže byť šťastný aj nešťastný zároveň. Len počas jedného pandemického májového mesiaca vydala prvú dcéru, bez možnosti byť súčasťou jej veľkého dňa, stratila takmer dospelého syna a po 22 rokoch manželstva prišiel jeho koniec. Doteraz si toho prežila toľko, že o tom môže písať knihy. Čo aj robí :). V otvorenom rozhovore nám priblížila svoj pestrý životný príbeh, poradila, ktorá výchovná metóda je tá najúčinnejšia, prezradila či sa dá ľúbiť všetky deti rovnako, ako prežiť ich pubertu a zabezpečiť, aby mali dobré súrodenecké vzťahy. V podcaste nám predstavila aj „starostlivé pondelky“, ktoré by sme mali zaradiť do svojho diára, aby sme nevyhoreli, ako matky či partnerky.


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/veobecn-zdravotn-poisova/message

Nika Macinská je mama 8 detí, ktorú život naučil, že človek môže byť šťastný aj nešťastný zároveň. Len počas jedného pandemického májového mesiaca vydala prvú dcéru, bez možnosti byť súčasťou jej veľkého dňa, stratila takmer dospelého syna a po 22 rokoch manželstva prišiel jeho koniec. Doteraz si toho prežila toľko, že o tom môže písať knihy. Čo aj robí :). V otvorenom rozhovore nám priblížila svoj pestrý životný príbeh, poradila, ktorá výchovná metóda je tá najúčinnejšia, prezradila či sa dá ľúbiť všetky deti rovnako, ako prežiť ich pubertu a zabezpečiť, aby mali dobré súrodenecké vzťahy. V podcaste nám predstavila aj „starostlivé pondelky“, ktoré by sme mali zaradiť do svojho diára, aby sme nevyhoreli, ako matky či partnerky.


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/veobecn-zdravotn-poisova/message

45 min