1 hr 6 min

#3 Hosť: smútková poradkyňa Jana Pitkov‪á‬ AKO SA MÁŠ?

    • Mental Health

Smútenie je jednou z veľkých tém života. Vytesnili sme ho na okraj, lebo smútok bolí. Učíme deti kde má byť ypsilon, ale nepripravujeme ich na to, ako narábať s vlastnými emóciami.

Smútenie je jednou z veľkých tém života. Vytesnili sme ho na okraj, lebo smútok bolí. Učíme deti kde má byť ypsilon, ale nepripravujeme ich na to, ako narábať s vlastnými emóciami.

1 hr 6 min