1 hr 13 min

3. How i met Pavol Paňák How I Met My Architect

    • Design

Pavol Paňák reprezentuje staršiu generáciu slovenských architektov. Spolu so svojim kolegom M.Kusým st. v ateliéri BKPŠ navrhol množstvo spoločensky významných slovenských stavieb s prívlastkom "národný". Je aj veľkým milovníkom teórie architektúry a tento teoretický základ vždy prenáša do svojej tvorby. Za architektúrou pravidelne cestuje aj so študentmi, pričom im robí veľmi kultivovaného sprievodcu.

Pavol Paňák reprezentuje staršiu generáciu slovenských architektov. Spolu so svojim kolegom M.Kusým st. v ateliéri BKPŠ navrhol množstvo spoločensky významných slovenských stavieb s prívlastkom "národný". Je aj veľkým milovníkom teórie architektúry a tento teoretický základ vždy prenáša do svojej tvorby. Za architektúrou pravidelne cestuje aj so študentmi, pričom im robí veľmi kultivovaného sprievodcu.

1 hr 13 min