3 min

30.5.2023 Utorok 8. týždňa v Cezročnom obdob‪í‬ Liturgické čítania na každý deň

    • Religion & Spirituality

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
Sir 35, 1-15
Ž 50, 5-6. 7-8. 14+23
R.: Obetuj Bohu obetu chvály.
Mk 10, 28-31

Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

Email: podcast@kolegium.org

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
Sir 35, 1-15
Ž 50, 5-6. 7-8. 14+23
R.: Obetuj Bohu obetu chvály.
Mk 10, 28-31

Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

Email: podcast@kolegium.org

3 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

František Trstenský
Spoločenstvo Piar
Godzone
José & Janči
Cirkev Paradox
Dannah Gresh