15 min

33 Skutky apoštolov 26,28-27,12 Spoznávame Bibliu

    • Spirituality

Výklad biblickej knihy Skutky apoštolov. V tejto relácii sa autor venuje výkladu veršov - od 28. verša dvadsiatej šiestej kapitoly po 12. verš dvadsiatej siedmej kapitoly.

Výklad biblickej knihy Skutky apoštolov. V tejto relácii sa autor venuje výkladu veršov - od 28. verša dvadsiatej šiestej kapitoly po 12. verš dvadsiatej siedmej kapitoly.

15 min