47 min

#4 Hosť: špecializovaná psychiatrická sestra Katarína Stančekov‪á‬ AKO SA MÁŠ?

    • Mental Health

Typický obraz psychiatrickej nemocnice u mnohých zostal pri Prelete nad kukučím hniezdom, niekde v 70 - tych rokoch minulého storočia. Čo môže čakať človek na psychiatrickej klinike dnes?

Typický obraz psychiatrickej nemocnice u mnohých zostal pri Prelete nad kukučím hniezdom, niekde v 70 - tych rokoch minulého storočia. Čo môže čakať človek na psychiatrickej klinike dnes?

47 min