3 min

8.5.2021 Sobota po 5. veľkonočnej nedeli Liturgické čítania na každý deň

    • Christianity

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Sk 16, 1-10
Ž 100, 2. 3. 5
R.: Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. alebo Aleluja.
Jn 15, 18-21

Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

Email: podcast@kolegium.org

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Sk 16, 1-10
Ž 100, 2. 3. 5
R.: Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. alebo Aleluja.
Jn 15, 18-21

Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

Email: podcast@kolegium.org

3 min